settings icon
share icon
Otázka

Co to znamená, že nás Ježíš spasí?

Odpověď


"Ježíš nás spasí" je populární slogan v USA na nárazníkové samolepky, nápisy na atletické události, a dokonce i transparenty, které se vytahují na oblohu malými letadly. Bohužel málokdo, kdo vidí "Ježíš nás spasí", opravdu a plně chápe, co to znamená. V těchto třech slovech je obrovský náboj a pravda.

Ježíš nás spasí, ale kdo je Ježíš?

Většina lidí chápe, že Ježíš byl muž, který žil v Izraeli přibližně před 2000 lety. Prakticky každé náboženství na světě vidí Ježíše jako dobrého učitele a/nebo proroka. A zatímco tato fakta o Ježíši jsou zcela určitě pravdivá, nezachycují, kdo Ježíš opravdu je a ani nevysvětlují, jak a proč nás Ježíš spasí. Ježíš je Bůh v lidské podobě (Jan 1:1, 14), Ježíš je Bůh, který přišel na Zemi jako opravdový člověk (1 Jan 4:2). Bůh se stal člověkem v osobě Ježíše, aby nás spasil. To vyvolává další otázku: proč potřebujeme, aby nás někdo spasil?

Ježíš nás spasí, ale proč potřebujeme být spaseni?

Bible prohlašuje, že každá lidská bytost, která kdy žila, zhřešila (Kazatel 7:20, Římanům 3:23). Hřešit znamená udělat něco, ať už v myšlenkách, slovech nebo skutkem, co by odporovalo Boží dokonalé a svaté povaze. Za náš hřích si všichni zasloužíme Boží soud (Jan 3:18, 36). Bůh je naprosto spravedlivý, takže nemůže dovolit, aby hřích a zlo zůstaly nepotrestány. Bůh je nekonečný a věčný, všechny hříchy jsou vlastně proti Bohu (Žalm 51:4), jen nekonečný a věčný trest je dostačující. Věčná smrt je jediný spravedlivý trest za hřích. To je důvod, proč musíme být spaseni.

Ježíš nás spasí, ale jak nás spasí?

Protože jsme zhřešili proti nekonečnému Bohu, musí za naše hříchy zaplatit buď osoba “konečná” a to nekonečným množství času, nebo nekonečná osoba (Ježíš) musí zaplatit za naše hříchy jednou pro vždy. Neexistuje žádná jiná možnost. Ježíš nás ušetřil tím, že zemřel místo nás. V osobě Ježíše Krista se Bůh obětoval v náš prospěch, a zaplatil tak nekonečnou a věčnou cenu, kterou mohl zaplatit jen On (2 Korintským 5:21, 1 Jan 2:2). Ježíš vzal na sebe trest, který jsme si zasloužili, aby nás zachránil od hrozného věčného osudu - spravedlivého důsledku našeho hříchu. Kvůli své velké lásce k nám Ježíš položil svůj život (Jan 15:13), vzal na sebe trest, který jsme si vysloužili, ale nemohli ho přijmout. Ježíš byl pak vzkříšen, což prokazuje, že Jeho smrt byla opravdu dostačující za naše hříchy (1. Korintským 15).

Ježíš nás spasí, ale koho spasí?

Ježíš spasí všechny, kteří obdrží Jeho dar spásy. Ježíš spasí všechny ty, kteří plně důvěřují v Jeho oběť jako platbu za hřích (Jan 3:16, Skutky 16:31). Zatímco Ježíšova oběť byla naprosto dostačující, aby zaplatila za hříchy celého lidstva, Ježíš spasí pouze ty, kteří osobně obdrží Jeho nejcennější dary (Jan 1:12).

Pokud jste teď pochopili, co to znamená, že nás Ježíš spasí a máte-li důvěru v Něho jako svého osobního Spasitele, ujistěte se, že jste pochopili a věříte v následující.A jako akt víry sdělte Bohu následující. "Bože, vím, že jsem hříšník a vím, že z důvodu svého hříchu jsem si zasloužil být věčně oddělen od Tebe. I přesto, že si to nezasloužím, děkuji ti za to, že mne miluješ a poskytl si oběť za mé hříchy skrze smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Věřím, že Ježíš zemřel za mé hříchy, aby mě zachránil. Pomoz mi od této chvíle žít svůj život pro tebe místo pro hřích. Pomoz mi žít po zbytek svého života ve vděčnosti za nádhernou spásu, kterou jsi mi zajistil. Děkuji, Ježíši, že jsi mě zachránil!"

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co to znamená, že nás Ježíš spasí?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries