settings icon
share icon
Otázka

Proč si Bůh vybral Izraele za svůj vyvolený lid?

Odpověď


Mluvíc o Izraelském národě, Deuteronomium 7:7-9 nám říká: "Ne proto, že by vás více bylo nad jiné národy, připojil se k vám Hospodin, a vyvolil vás, (nebo menší vás počet byl nežli jiných národů,) Ale proto, že miloval vás Hospodin, a splniti chtěl přísahu, kterouž přisáhl otcům vašim, vyvedl vás v ruce silné, a vysvobodil vás z domu služby, z ruky Faraona, krále Egyptského. I zvíš, že Hospodin Bůh tvůj jest Bůh, Bůh silný a pravdomluvný, ostříhající smlouvy a milosrdenství těm, kteříž ho milují a ostříhají přikázaní jeho, až do tisícího kolena."

Bůh si vybral národ Izrael jako národ, ze kterého se narodí Ježíš Kristus - Spasitel který náz zbaví hříchu a smrti (Jan 3:16). Bůh prvý krát přislíbil Mesiáše po pádu Adama a Evy do hříchu (Genesis 3. kapitola). Později Bůh potvrdil, že Mesiáš přijde z řad Abraháma, Izáka a Jakoba (Genesis 12:1-3). Ježíš Kristus je základní důvod, proč Bůh vybral Izrael za svůj zvláštní lid. Bůh nepotřeboval vybrat lidi, ale se to rozhodl učinit tímto způsobem. Ježíš přišel z některého národu a Bůh si vybral Izrael.

Avšak Bůh si nevybral Izrael jehom aby z něho vyšel Mesiáš. Božím cílem pro Izrael byl aby šli a učili ostatní o Něm. Izrael měl býd pro svět národem kněží, proroků a misionářů. Božím záměrem pro Izrael byl aby to byli speciální lidé, kteří obrátí ostatní k Bohu a k Jím slíbenému ustanovení Vykupitele, Mesiáše a Spasitele. Z větší části Izrael zlyhal v téhle roli. Avšak Boží hlavní záměr pro Izrael - ten o přivedení Mesiáše na Svět - by splněn perfektně v osobě Ježíše Krista.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Proč si Bůh vybral Izraele za svůj vyvolený lid?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries