settings icon
share icon
Otázka

Co je Boží prozřetelnost?

Odpověď


Boží prozřetelnost je to, skrze co a čím řídí Bůh všechno ve vesmíru. Doktrina o Boží prozřetelnosti tvrdí, že Bůh má dokonalou kontrolu nad všemi věcmi. To zahrnuje celý vesmír (Žalm 103:19), fyzický svět (Matouš 5:45), otázky národů (Žalm 66:7), vznik a osud člověka (Galatským 1:15), lidské úspěchy a neúspěchy (Lukáš 1:52), a ochranu člověka (Žalm 4:8). Toto učení je v přímém protikladu s myšlenkou, že vesmír je řízen náhodou anebo osudem.

Smysl anebo cíl Boží prozřetelnosti je konat Boží vůli. Aby zajistil splnění svých záměrů, Bůh řídí to so se děje člověku a jeho dílu skrze přirozený chod věcí. Zákony přírody nejsou nic víc než vylíčení Boha při práci ve vesmíru. Zákony přírody nemají vlastní sílu, ani nepracují samostatně. Zákony přírody jsou pravidla a zásady, které stanovil Bůh, aby upravovaly jak mají věci fungovat.

Totéž platí pro lidské volby. Ve skutečnosti nemáme svobodu si vybrat anebo konat odděleně od Boží vůle. Vše co děláme a vše o čem se rozhodujeme je plně v souladu s Boží vůlí - dokonce i naše hříšné volby (Genesis 50:20). Pointa je v tom, že Bůh řídí naše volby a činy (Genesis 45:5; Deuteronomium 8:18; Přísloví 21:1), a přesto tak dělá takovým způsobem, který neporušuje naši odpovědnost jako svobodní morální činitelé, ani neneguje realitu naši volby.

Doktrina o Boží prozřetelnosti může být stručně shrnuta takto: "Bůh odjakživa, podle Jeho vlastní vůle, ustanovil vše co se stane; ale v žádném případě Bůh není autorem hříchu; ani není odstraněna lidská odpovědnost." Bůh dosahuje svou vůli hlavně přes podružné příčiny (např. zákony přírody, lidské volby). Jinými slovy, Bůh pracuje nepřímo prostřednictvím těchto druhotních věcí aby dosáhl Svou vůli.

Bůh ale také někdy pracuje přímo, aby dosáhl Svou vůli. Tato práce je to, co my nazýváme zázraky(t.j., nadpřirozené události). Zázrak je Božím obcházením přirozeného průběhu věcí - za krátký čas - aby On dosáhl co chce a zamýšlí. V knize Skutků jsou dva příklady, které by nám mohli posloužit abychom viděli Boží práci - přímou a nepřímou - dosahující Jeho vůli. Ve Skutcích 9 vidíme obrácení Saula z Tarsu. V oslepujícím světle a v hlasu, který slyšel jedině Saul/Pavel, Bůh změnil navždy jeho život. Byla to Boží vůle, která použila Pavla k budoucímu splnění Jeho vůle - Bůh tady přímo zasáhl aby obrátil Pavla. S kýmkoli obráceným ke Kristu by ste mluvili, s nejvyšší pravděpodobností by ste neslyšeli podobný příběh. Většina z nás přišla ke Kristu skrze slyšení kázání anebo čtení knihy anebo skrze vytrvalého svědectví přátele či člena rodiny. K tomu jsou tady obvykle životní okolnosti, které připravují cestu - ztráta práce anebo člena rodiny, ztroskotání manželství, závislost na drogách. Pavlovo obrácení bylo přímé a nadpřirozené.

Ve Skutcích 16:6-10 vidíme jak Bůh dělá svou vůli nepřímo. Jde o druhou Pavlovou misijní cestu. Bůh chtěl aby Pavel a jeho společníci šli do Troady, ale když Pavel opustil Pisídskou Antiochii, chtěl jít na východ do Asie. Bible říká, že Duch Svatý jim zakázal říkat slovo v Asii. Potom chtěli jít na západ do Bytínie, ale Duch Kristův jim zabránil, takže nakonec přišli do Troady. Tohle bylo napsáno v retrospektivě, no v tom čase pravděpodobně byli nějaké logické vysvětlení proč nemohli jít do zmíněných dvou regionů. Nicméně pochopili že Bůh je vede kde On chce - to je prozřetelnost. Přísloví 16:9 říká: "Srdce člověka přemýšlí o cestě své, ale Hospodin spravuje kroky jeho."

Na druhé straně jsou lidé, kteří říkají že koncept Boží přímé anebo nepřímé organezice všech věcí ruší jakoukoli možnost svobodné vůle. Pokud má Bůh plnou vládu, jak můžeme být skutečně svobodní v rozhodnutích které děláme? Jinými slovy, aby měla svobodná vůle smysl, musí existovat nějaké věci, které jsou mimo Boží suverénní vládu - např. možnost člověka vybrat si. Předpokládejme, pro účely tohoto argumentu, že je to pravda. Co pak? Pokud Bůh nemá dokonalou vládu nad všemi eventualitami, potom jak může garantovat naši spásu? Pavel říká ve Filipenským 1:6 že "Jist jsa tím, že ten, kterýž začal v vás dílo dobré, dokoná až do dne Ježíše Krista." Jestli Bůh nemá vládu nad všemi věcmi, potom tento slib - a všechny ostatní biblické sliby - jsou neplatné. Nemohli bychom mít úplnou jistotu, te dobré dílo spásy, které bylo v nás započato, bude i dokonáno.

Navíc, jestli Bůh nemá vládu nad všemi věcmi, potom není nejvyšší, a jestli On není nejvyšší, potom není Bůh. Takže hájení eventualit mimo Boží vůli má za následek to že Bůh vůbec není Bůh. A jestli naše "svobodná" vůle může vystřídat Boží prozřetelnost, tak potom kdo je nakonec Bůh? My. To je - samozřejmě - nepřijatelné pro kohokoli s křesťanským a biblickým světonázorem. Boží prozřetelnost neruší naši svobodu. Spíše je Boží prozřetelnost to, co nám umožňuje správně používat tuto svobodu.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je Boží prozřetelnost?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries