settings icon
share icon
Otázka

Co říká Bible o trpělivosti?

Odpověď


Když se nám vše daří, není nic snazšího než vyzařovat trpělivost. Skutečná zkouška trpělivosti přichází tehdy, když jsou pošlapávána naše práva – když nás v dopravní zácpě předjede jiné auto a vecpe se na naše místo; když se k nám chovají nespravedlivě; když se kolega už zase vysmívá naší víře. Někteří si myslí, že tváří v tvář zkouškám a podráždění mají právo se rozzlobit. Netrpělivost najednou vypadá jako svatý hněv. Bible ale vyzdvihuje trpělivost jako ovoce Ducha (Galatským 5:22), které by se mělo projevit v životech všech, kdo následují Krista (1. Tesalonickým 5:14). Trpělivost ukazuje, že máme víru v Boží načasování, všemohoucnost a lásku.

Ačkoliv si většina lidí představuje trpělivost jako pasivní, odevzdané čekání či mírumilovnou toleranci, většina řeckých slov, která jsou v Novém zákoně přeložena jako „tolerance“, jsou velmi činorodé, robustní výrazy. Pomysleme třeba na Židům 12:1: „Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a s trpělivostí (nebo: vytrvalostí) pokračujme v běhu, ležícím před námi.“ Běží se snad závod tak, že odevzdaně čekáme na pomalejší nebo mírumilovně tolerujeme, když někdo podvádí? Rozhodně ne! Slovo, které zde vidíme jako „trpělivost“, znamená také „vytrvalost“. Křesťan trpělivě běží svůj závod, a to tak, že vytrvá i přes těžkosti. Trpělivost v Bibli znamená usilovně mířit k cíli, vydržet zkoušky, nebo s očekáváním čekat na naplnění zaslíbení.

Trpělivost si nevypěstujeme za den. Pro rozvoj trpělivosti jsou klíčovými atributy Boží síla a Jeho dobrota. Koloským 1:11 nám říká, že Bůh nás posiluje, abychom „mohli všechno trpělivě překonat“, a Jakub 1:3-4 nás povzbuzuje, abychom věděli, že zkoušky jsou způsob, jak Bůh zdokonaluje naši trpělivost. Ta se dále rozvíjí a posiluje, když spočíváme v Boží vůli a v Jeho načasování, a to i tváří v tvář zlým lidem, kteří „slaví úspěch, když provádí, co si umanou“ (Žalm 37:7). Naše trpělivost bude nakonec odměněna, protože „Pánův příchod je blízko“ (Jakub 5:7-8). „Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něj doufají, ke všem, kteří jej hledají“ (Pláč 3:25).

V Bibli vidíme příklady mnohých lidí, pro něž byla trpělivost charakteristickým znakem života s Bohem. Jakub mluví o prorocích, kteří byli „příklad trpělivosti ve snášení zlého“ (Jakub 5:10). Mluví také o Jobovi, jehož vytrvalost byla odměněna tím, „co pro něj Pán nakonec připravil“ (Jakub 5:11). I Abraham trpělivě čekal a „dosáhl zaslíbení“ (Židům 6:15). Ježíš je pro nás příkladem ve všem, a i On ukázal trpělivou vytrvalost: „Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu“ (Židům 12:2).

Jak můžeme ukazovat stejnou trpělivost, jaká byla charakteristická pro Krista? Za prvé, když budeme děkovat Bohu. Naší první reakcí většinou bývá „Proč zrovna já?“, ale Bible říká, že se máme radovat v Boží vůli (Filipským 4:4; 1. Petr 1:6). Za druhé, když budeme hledat Jeho záměry. Někdy nás Bůh vloží do obtížné situace jenom proto, abychom mohli být svědky. Jindy může dovolit, abychom prošli zkouškou, aby se vytříbil náš charakter. Za třetí, když budeme pamatovat na Jeho zaslíbení, jako např. Římanům 8:28, kde je nám řečeno, že „těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému – totiž těm, které povolal podle svého záměru.“ Výraz „všechno“ zahrnuje i věci, které zkouší naši trpělivost.

Až budete příště v dopravní zácpě, nebo vás zradí přítel, nebo se vám lidé budou kvůli vašemu svědectví posmívat, jak zareagujete? Přirozenou reakcí je netrpělivost, což vede ke stresu, hněvu a frustraci. Chvála Bohu, že jako křesťané už nejsme v otroctví „přirozených reakcí“, protože v Kristu jsme nové stvoření (2. Korintským 5:17). Místo toho máme Pánovu sílu a můžeme reagovat s trpělivostí a naprostou důvěrou v moc a plány našeho Otce. „Těm, kdo vytrvale konají dobro a hledají slávu, čest a nesmrtelnost, se odmění věčným životem“ (Římanům 2:7).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co říká Bible o trpělivosti?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries