settings icon
share icon
Otázka

Co říká Bible o strachu?

Odpověď


V Bibli se zmiňují dva druhy strachu. Ten první je prospěšný a měli bychom jej podněcovat. Ten druhý nám škodí a měli bychom jej překonávat. Tím prvním je bázeň před Hospodinem. Tento druh bázně neznamená, že se něčeho doslova bojíme. Je tím myšlena posvátná bázeň před Bohem; úcta k Jeho moci a slávě. Znamená to ovšem i to, že máme respekt před Jeho hněvem a zlobou. Jinými slovy, bázeň před Hospodinem znamená, že plně uznáváme vše, co Bůh je, a to se stane jen tak, že Jej známe, a že známe Jeho vlastnosti.

Bázeň před Hospodinem přináší mnohá požehnání a požitky. Je to počátek moudrosti a vede k rozumnosti (Žalm 111:10). Jenom hlupák pohrdá moudrostí a poučením (Přísloví 1:7). Bázeň před Hospodinem vede také k životu, odpočinutí, pokoji a spokojenosti (Přísloví 19:23). Je pramenem života (Přísloví 14:27), a poskytuje nám bezpečí a útočiště (Přísloví 14:26).

Z toho tedy vidíme, že bázeň z Hospodina bychom měli povzbuzovat. Druhý typ strachu, který je v Bibli zmiňován, není ovšem prospěšný ani v nejmenším. To je onen „duch strachu“, o kterém je zmínka v 2. Timoteovi 1:7: „Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy.“ Duch ustrašenosti a bázlivosti nepochází od Boha.

Přesto se stává, že se někdy bojíme, že nás tento „duch strachu“ přemůže. Abychom překonali my jej, musíme zcela důvěřovat Bohu a milovat Boha. „V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění“ (1. Jan 4:18). Nikdo není bez chyby, a Bůh to ví. Proto vložil do Bible tolik různých pasáží, které nám mohou posloužit jako povzbuzení proti strachu. Od knihy Genesis až po knihu Zjevení nám Bůh říká: „Neboj se a nestrachuj se.“

V Izaiáši 41:10 máme toto povzbuzení: „Neboj se – já jsem s tebou, nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh. Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí.“ Často se bojíme budoucnosti a toho, co s námi bude. Ježíš nám ale připomíná, že Bůh se stará i o nebeské ptactvo, oč více se tedy postará o vlastní děti? „Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců“ (Matouš 10:31). Už pouhé tyto dva verše pokrývají mnoho druhů našeho strachu. Bůh nám říká, abychom se nebáli toho, že jsme sami, toho, že jsme slabí, toho, že nás neslyší, ani nedostatku věcí, které k životu potřebujeme. A podobná povzbuzení prostupují celou Biblí, a pokrývají ještě mnohé další aspekty „ducha strachu“.

V Žalmu 56:12 píše žalmista toto: „V Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi člověk učinil!“ To je úžasné svědectví toho, jakou moc má víra v Boha. Nehledě na to, co se stane, žalmista bude důvěřovat Bohu, protože zná a chápe Boží moc. Klíčem k překonání strachu je tedy naprostá a úplná důvěra v Boha. Důvěřovat Bohu znamená odmítnout poddat se strachu. Znamená to obracet se na Boha i v těch nejtemnějších chvílích, a věřit, že Bůh věci zase narovná. Taková důvěra pochází z toho, když Boha známe, a víme, že je dobrý. Podobně to vyjádřil i Job, když prožíval jednu z nejtěžších zkoušek, o kterých se v Bibli píše: „I kdyby mě zabil, budu v něho skládat naději“ (Job 13:15 CSP).

Jakmile se naučíme důvěřovat Bohu, nebudeme se bát věcí, které by proti nám mohly povstat. Budeme jako žalmista, který s důvěrou prohlásil: „Doufající v tebe však budou šťastní, ti všichni budou jásat navěky. Ty, kdo milují tvé jméno, prosím přikryj, ať se před tebou mohou veselit!“ (Žalm 5:11).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co říká Bible o strachu?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries