settings icon
share icon
Otázka

Co Bible říká o tom, jak najít smysl života?

Odpověď


Bible je ohledně toho, jaký bychom měli mít smysl života, zcela jasná. Lidé v Starém i Novém Zákoně hledali a našli smysl života. Šalamoun, nejmoudřejší člověk jaký kdy žil, spozoroval marnost života když člověk žije jen pro tento svět. Své postřehy shrnul v knize Kazatel: "Summa všeho, což jsi slyšel: Boha se boj, a přikázaní jeho ostříhej, nebo na tom všecko člověku záleží. Poněvadž všeliký skutek Bůh přivede na soud, i každou věc tajnou, buďto dobrou, buďto zlou" (Kazatel 12:13-14). Šalamoun říká že život je o uctívání Boha myšlenkami a životem a tak o zachovávání jeho přikázání, protože jeden den budeme stát na soudě před Ním. Kus našeho smyslu života je bázeň a poslušnost Hospodinova.

Kromě toho, částečně by měl být smyslem našeho žití i to, abychom viděli pozemský život reálne. Na rozdíl od těch, kteří se zaměřují jen na tento život, král David hledal uspokojení v čase, který přijde. Pravil: "Já pak v spravedlnosti spatřovati budu tvář tvou; nasycen budu obrazem tvým, když procítím" (Žalm 17:15). Plné uspokojení pro Davida mělo přijít v den, kdy se probudí (v příštím životě) a spatří Boží tvář (přátelství s Ním) a také bude jako On (1 Janova 3:2).

V 73. žalmu, Azaf mluví o tom, jak byl pokoušen aby záviděl zkaženým, kteří - jak se zdálo - neměli žádné starosti a postavili své bohatství na zádech těch, které využily; ale nakonec zvážil jaký měl být jejich konec. Na rozdíl od toho, co viděli poté, on prohlásil ve verši 25 to, na čem mu záleželo: "Kohož bych měl na nebi? A mimo tebe v žádném líbosti nemám na zemi." Na vztahu s Bohem Azafovi záleželo víc než na čemkoli jiném v jeho životě. Bez tohoto vztahu život reálně nemá smysl.

Apostol Pavel mluvil o všem, čeho dosáhl (ve svém dřívějším náboženství) před tím než stál tváří v tvář vzkříšenému Kristovi, a došel k závěru, že to všechno bylo jako hromada hnoje ve srovnání s výtečností poznat Ježíše Krista. Ve Filipenským 3:9-10, Pavel říká že nechce nic jiného než poznat Krista a "být shledán v Něm" že má Jeho spravedlnost a žije z víry v Něho, dokonce i když by to znamenalo utrpení a umírání. Pavlův smysl života byl poznat Krista, mít spravedlnost získanou skrze víru v Něho, a žít v přátelství s Ním, dokonce když to přinese trápení (2 Timoteovi 3:12). V samé podstatě on si řekl o čas, kdy bude součásní "vzkříšení z mrtvých".

Náš smysl života, tak jak nás původně svořil Bůh, je: 1) velebit Boha a těšit se z jeho přátelství, 2) mít dobré vztahy s ostatními, 3) pracovat a 4) vládnout světu. Ale pádem člověka do hříchu se přátelství s Bohem rozbilo, vztahy s ostatními jsou napjaté, práce se zdá být vždy frustrující, a člověk se snaží udržovat nějaké zdání nadvlády nad přírodou. Pouze obnovením společenství s Bohem skrze víru v Ježíše Krista, může být smysl života nově objeven.

Cílem člověka je oslavovat Boha a navždy se z něho těšit. My Boha velebíme tím že před ním máme respekt a posloucháme ho, dívajíc se na naši budoucí domov v nebi, a poznajíc ho důvěrně. My se těšíme z Boha sledujíc Jeho záměr pro náš život, což nám umožňuje prožívat pravou a trvalou radost - bohatý život, který nám On přeje.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co Bible říká o tom, jak najít smysl života?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries