settings icon
share icon
Otázka

Je Bible i pro dnešní dobu?

Odpověď


V Židům 4:12 je psáno: „Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.“ I když byla Bible sepisována více než 40 autory po dobu delší než 1500 let, nezměnilo se nic na tom, že je přesná a platná i pro dnešní dobu. Bible je jediným objektivním zdrojem našeho poznání Boha; poznání, které nám dal Bůh, a které nám ukazuje jak jej, tak plány, které má s lidstvem.

Bible obsahuje mnoho informací o světě kolem nás, které byly potvrzeny vědeckými výzkumy a pozorováním. Některé z takových pasáží nalezneme například: Leviticus 17:11, Kazatel 1:6-7, Job 36:27-29, Žalm 102:25-27 a Koloským 1:16-17. Jak před námi Bible otevírá příběh Božího vykupitelského plánu pro lidstvo, dočítáme se o různých biblických postavách, které jsou velmi podrobně popsány. Tím nám Bible dává spoustu informací o lidském chování a sklonech. Naše vlastní každodenní zkušenost nám také ukazuje, že tyto informace jsou mnohem přesnější a popisnější, než učebnice lidské psychologie. Mnoho historických poznatků, které známe právě z Bible, bylo také potvrzeno „mimobiblickými“ zdroji. Různé historické výzkumy často prokazují velkou shodu mezi biblickými a mimo-biblickými záznamy téže události. V mnoha případech je Bible považována z historického hlediska dokonce za přesnější.

Bible nicméně není ani historická kniha, ani učebnice psychologie a ani vědecký věstník. Bible je popis toho, kdo je Bůh a jaké má úmysly a plány s lidstvem. Popis, který nám dal samotný Bůh. Nejvýznamnější součástí tohoto zjevení je příběh o našem odchodu od Boha, ke kterému došlo díky hříchu, a o tom, jak Bůh zajistil nápravu našeho společenství s ním, a to obětí svého syna, Ježíše Krista, který zemřel na kříži. Naše potřeba vykoupení trvá. Stejně tak se nemění Boží touha, abychom došli smíření s ním.

Bible obsahuje spoustu přesných a relevantních informací. Nejdůležitější poselství Bible – vykoupení – je universálně a trvale platné pro celé lidstvo. Boží Slovo nebude nikdy zastaralé, překonané nebo zralé k vylepšení. Může se změnit kultura, mohou se měnit zákony, generace lidí přicházejí a odcházejí, ale Boží Slovo je pro nás platné a relevantní úplně stejně, jako tomu bylo v den, kdy bylo napsáno. Ne všechny Písma se nás dnes výslovně týkají, ale Písmo obsahuje pravdu, která se našich životů i dnes může – a měla by! – týkat.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Je Bible i pro dnešní dobu?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries