settings icon
share icon
Otázka

Co říká Bible o tom, jaké pokrmy můžeme jíst (košer)? Jsou nějaká jídla, kterých bych se měl jako křesťan vyvarovat?

Odpověď


Leviticus 11 je výčtem pokynů, týkajících se pokrmů, které dal Bůh izraelskému národu. Do těchto předpisů patří zákaz požívání vepřového masa, měkkýšů, většiny hmyzu, mrchožravých ptáků a dalších zvířat. Tyto předpisy, týkající se pokrmů, nikdy neměly platnost mimo Izrael. Smyslem těchto předpisů bylo odlišit izraelity od ostatních národů. Poté, co smysl tohoto nařízení skončil, prohlásil Ježíš všechna jídla za čistá (Marek 7:19). Bůh dal apoštolu Petrovi vidění, v němž prohlásil, že všechna zvířata, dříve považovaná za nečistá, se nyní smí požívat: „Co Bůh očistil, neměj za nečisté!“ (Skutky 10:15). Když Ježíš zemřel na kříži, naplnil tím starozákonní předpisy (Římanům 10:4; Galatským 3:24-26; Efezským 2:15). Do toho spadají i zákony, týkající se čistých a nečistých pokrmů.

Římanům 14:1-23 nás učí, že ne každý je ve víře dost zralý na to, aby akceptoval to, že veškeré druhy jídla jsou čisté. Výsledkem je tedy to, že jsme-li s někým, koho by pohoršilo, kdybychom jedli „nečistý“ pokrm, měli bychom se svého práva vzdát, abychom svého bratra neurazili. Máme právo jíst, cokoliv chceme, ale nemáme právo nikoho pohoršovat, a to i v případě, že onen člověk nemá pravdu. Pro křesťana v současné době tedy platí to, že máme svobodu a můžeme jíst vše, co chceme, pokud to někomu nepřivodí duchovní pád.

V Nové smlouvě, smlouvě milosti, se Bible daleko více zabývá tím, kolik toho jíme, než tím, co jíme. Fyzická chuť je odrazem naší schopnosti sebeovládání. Nejsme-li schopni ovládat své stravovací návyky, pravděpodobně nedokážeme ovládat ani jiné myšlenkové pochody (chtíč, závist, nespravedlivý hněv nebo nenávist), a nedokážeme uchránit svá ústa před pomlouváním a klevetami. Nemáme se nechat ovládat svými chutěmi, naopak, máme je ovládat (Deuteronomium 21:20; Přísloví 23:2; 2. Petr 1:5-7; 2. Timoteovi 3:1-9; 2. Korintským 10:5).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co říká Bible o tom, jaké pokrmy můžeme jíst (košer)? Jsou nějaká jídla, kterých bych se měl jako křesťan vyvarovat?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries