settings icon
share icon
Otázka

Co říká Bible o obavách?

Odpověď


Bible jasně říká, že křesťané se nemají obávat. Ve Filipským 4:6 je nám řečeno: „O nic nemějte starost (neobávejte se), ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha.“ Toto Písmo nás učí, že spíše než se obávat, měli bychom všechny své potřeby a starosti předložit v modlitbě Bohu. Ježíš nás povzbuzuje, abychom se nestrachovali o fyzické potřeby, jakými jsou oblečení a pokrm. Ježíš nás ujišťuje, že náš nebeský Otec se o všechny naše potřeby postará (Matouš 6:25-34). Nemusíme si tedy o nic dělat starosti.

Jestliže by tedy obavy neměli být součástí života žádného věřícího, jak je překonat? V 1. Petrovi 5:7 se nám dostává tohoto poučení: „Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“ Bůh nechce, abychom vláčeli tíhu problémů a břemen. V tomto verši nám Bůh říká, že všechny starosti, trápení a obavy máme dát Jemu. Proč chce na sebe Bůh vzít naše problémy? Bible říká, že proto, že Mu na nás záleží. Bohu záleží na všem, co se s námi děje. Žádná starost, žádná obava není příliš velká ani příliš malá na to, aby se jí Bůh věnoval. Svěříme-li Bohu své problémy, On nám za to slibuje pokoj přesahující všechno chápání (Filipským 4:7).

Pro ty, kteří neznají Spasitele, budou samozřejmě obavy a úzkost běžnou součástí života. Ale těm, kteří Mu odevzdali svůj život, slibuje Ježíš: „Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. Mé jho je totiž příjemné a mé břemeno lehké“ (Matouš 11:28-30).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co říká Bible o obavách?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries