settings icon
share icon
Otázka

Proč se Židé s Araby/muslimy navzájem nenávidí?

Odpověď


V první řadě je důležité si uvědomit, že ne všichni Arabové jsou muslimové, a ne všichni muslimové jsou Arabové. Ačkoli většina Arabů jsou muslimové, je mnoho Arabů - nemuslimů. Dále je v zemích jako je Indonésie a Malajsie podstatně víc nearabských muslimů než arabských muslimů. Za druhé je důležité pamatovat že ne všichni Arabové nenávidí Židy, ne všichni muslimové nenávidí Židy a ne všichni Židé nenávidí Araby a muslimy. Musíme být opatrní a vyhýbat se tomu, abychom dávali lidem "štítky", anebo je sypali do jednoho pytle. Nicméně, obecně řečeno, Araby a muslimovia nemají rádi Židy a nedůvěřují jim a naopak.

Jestli je výslovné biblické vysvětlení pro tuto nevraživost, pak musíme jet daleko do minulosti - k Abrahamovi. Židé jsou potomky Abrahamova syna Izáka. Arabové jsou potomky Abrahamova syna Izmaela. Izmael je synem otrokyně (Genesis 16:1-16) a Izák je slíbeným synem, který má zdědit Abrahámova požehnání (Genesis 21:1-3) - zřejmě tam bylo nepřátelství mezi dvěma syny. V důsledku uštěpačnosti Izmaele (Genesis 21:9), Sára přemluvila Abraháma aby poslal Hagar a Izmaele pryč (Genesis 21:11-21). Pravděpodobně to způsobilo ještě větší opovržení k Izákovi v srdci Izmaele. Anděl prorokoval Hagari, že Izmael bude "budeť pak lítý člověk; ruce jeho proti všechněm, a ruce všech proti němu; a před tváří všech bratří svých bydliti bude." (Genesis 16:11-12).

Islámské náboženství, jehož stoupenci je většina Arabů, učinilo toto nepřátelství hlubší. Korán obsahuje poněkud rozporuplné pokyny pro muslimy ohledně Židů. Na jednom místě učí moslimy k pohostinsví vůči Židům jako bratům, na iném místě vyzývá moslimy k napadení těch Židů, kteří odmítli konvertovat na islám. Korán také uvádí konflikt o tom, který Abrahamův syn byl skutečně synem zaslíbení. Hebrejské Písma praví, že to byl Izák. Korán praví, že to byl Izmael. Korán učí, že to byl Izmael, kterého Abrahám skoro obětoval Bohu, ne Izák (co je v rozporu s Genesis, 22 kapitola). Tato debata na tému který byl synem zaslíbení přispívá k dnešnímu nepřátelství. Avšak starověké kořeny horkosti mezi Izákem a Izmaelem nevysvětlují všechna nepřátelství mezi Židy a Araby dnes. Ve skutečnosti, během tisícileté historie Blízkého východu, žili Židé a Araby v relativním míru a lhostejností jeden k druhému. Základní důvod nepřátelství má původ v moderních časech. Po druhé světové válce, kdy Organizace spojených národů dala část země Izraele židovskému národu, země byla v té době obývaná převážně Araby (Palestinci). Většina Arabů protestovalo vehementně proti státu Izrael, který zabírá tu zemi. Arabské národy se spojily a napadly Izrael ve snaze vyhnat je ze země, ale byli porazeni. Od té doby je velké nepřátelství mezi Izraelem a jeho arabskými sousedy. Izrael existuje na jednom malém kousku země obklopeném mnohem větetšími arabskými zeměmi jako je Jordánsko, Sýrie, Saúdská Arábie, Irák a Egypt. Je to náš názor, že (biblicky řečeno) Izrael má právo existovat jako národ v jeho vlastní zemi, kterou dal Bůh Jákobovým (vnuk Abraháma) potomkům. Zároveň jsme přesvědčeni, že Izrael by měl usilovat o mír a projevit respekt jeho Arabským sousedům. Žalm 122:6 prohlašuje: "Žádejtež pokoje Jeruzalému, řkouce: Dějž se pokojně těm, kteříž tě milují."

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Proč se Židé s Araby/muslimy navzájem nenávidí?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries