settings icon
share icon
پوښتنه

شوي دي؟ د ده د شتون شواهد د خدای؟

ځواب


د شتون ثابت د خدای او يا هم نه شي رد کړي. د دهرې وايي، چې موږ بايد دا حقيقت ومني باور له خوا ليکل شوی چې خداى (ج) او د هغه باور پرته ناشونې خبره ده، ځکه د هغه چا خداي ته راځي، چې د هغه بايد په دې باور دي، چې هغه څنګه چې هغه هم او هغه ته د، چې پوره رښتينولۍ خپل په لمن كښي د په 11:6 ) . خواست که خداى، نو کولاى شي، نو له دې پرته او د ټولې نړۍ ته ثابت، چې هغه ليکل شوی دی. خو که چېرته هغه به په کې وي، چې ته اړتيا نه وي. هغه وويل: "له هغه وروسته عيسي هغه ته وويل، چې له دې امله چې موږ باور لرو چې تاسو ته بركت ، هغه کسان دي چى نه دي ليدلي او باور لا تر اوسه د (جان په 20 نيټه:29).

نه لري، چې له، چې هيڅ د خدای د شتون لري. دهرې د امريکا، هغه وايي: ((د سيمه د خداي د مشهور، د کار د خپل لاس لاندې دي. ورځ يي يوه ورځ وروسته وينا بهر اچوي، چې په شپه شپه وروسته نموداري پوهنه لري . وينا شته او يا ژبه نه دى، چې د خپل غږ واورېد. بهر ځي د خپل ټول په، د خپلو خبرو ته د پای ته د نړۍ د) (په 19 نيټه:په 1 نيټه د په 4). ملا حظه، د پوهاوي د کایناتو په ، د عجايب، د طبيعت د ښکلا د و لمرلوېدې د ټولو په دې شيانو ته ګوته نيسي. د خالق که چېرته دا بس نه هم شته، د خدای په خپله د خلکو د زړونو دي. او د امريکا د متحده ايالتونو په 3:11.هغه، هغه وويل: ((په همدې توګه په زړونو کې تر ابد د نارينه وو په دننه کې د امريکا د متحده ايالتونو د زړه دود." د منل شته، چې له دې ژوند او يو څه بل چا د نړۍ له دي. انكار موږ کولای شو د پوهنې ، خو د شتون په وړاندې د امريکا او د امريکا د متحده ايالتونو په ټول لا تر اوسه هم. له دې د دهرې ګوته څنډي، که نه، چې يو شمېر به لا تر اوسه د شتون: "د كوم احمق وايي، د هغه په هرات، (د خداې شته.) (14:په 1 نېټه). له هغه مهاله چې د اکثريت د تاريخ په ټول خلک، كلتورونو، په ټول په ټولو مدنيتونو او په ټولو لويو وچو د شتون په دې خبره باور د يو ډول د خداي څه بايد د لار او يا بل چا) په دې باور دي.

په هغې برسېره د بحثونو وروسته د خداى لپاره د كتابو د شتون شته، منطقي غوند ټاكونكي ارزښتمنئو. لومړی، د . د نامتو د د مفهوم بحث د خدای لپاره د شتون لري. دا د پيل د خدای په ډېره نه کيږي، چې له تصور شي." دا بيا شته چې په پرتله ډيره ده چې نه شته، او له دې امله بايد د تر ټولو لويه کيږي. زندگاني نه وكړل که خداى (ج)، نو خداى (ج) به نه وي، د تر ټولو لويه چې په او ډېر د خدای (ج) دی

رد و بدل د دوهم . د رد و، چې له هغه راهيسته چى د کایناتو په داسې يو حيران نمو دارو اراده لري، بايد د يزداني سكښتگر دي. د بېلګې په توګه، که د مځکې لا هم يو څو سوه شوى چى له نژدې شوي او يا هم د لمر بیاپرې، نو دا به نه وي د ملاتړ واك د ژوند لري. په اوس وخت کې په دې که زموږ په عناصر د فضا لا هم يو څو سلنه توپير ولري، د هر ټکي ساكښ مړه شي په ځمکه. د د يو ماليكيول له خوا پيدا چانس په 1 نېټه په كيږي، چې د يو په 10 نيټه د تيري صفرونه ليکل شوي. يوه دانه ده خانه خانه ریاستونو ماليكيولونو د په مليونونو ډالر د دي.

يو په درېمه منطقي غوند ټاكونكي رد و د شتون د خداى لپاره د څاي په څاي بايد يو لامل وي. دا عالم او هر څه په دا يو. کې بايد هغه څه دي، چې هر څه ته د شتون لري. په پاى کې يو څه کې بايد د هغه وويل: "د ملګرو ملتونو د و په هر څه په بل لامل ته راغلي دي. و، چې: "د ملګرو ملتونو د يو لامل د خدای (دي.

رد و بدل څلور د ده د اخلاقي. هره فرهنګ په ټول تاريخ يو څه ده چې د قانون دی. هر يو د حق او نا رښتيني دي. ډډه،، غلا، او بد لوښي زياتره سراسري. چې دا حق د احساس له ناسم کار او که نه؟ د خدای له يو

سره د دې چې د دهرې او له موږ سره د رد، چې خلک به او روښانه نه پټېدونکی خداي شناسئي او په دې باور دي چې دروغ پر ځای دی. روميانو 1:25 کاږي، د حقيقت په واج سودا كړلو هغه وويل: "هغوی د خدای درواغ دي، او د عبادت جوړ او د شيانو په پرتله د خالق، چې د تل لپاره و. آمېن." د دهرې هم خپله بېګناهي څرګندوي، چې خلک د هرئي نه پرته په خدای باور: "د رامنځته کېدو له هغه راهيسته چى د د نړۍ د پټېدو خصوصيتونو د خداى د واک او د هغه د تلپاتې يزداني طبيعت د نظر دي، په واضح ډول و غوږيدلي له هغه څه دي، چې په کې له دې امله بې معذرت" (روميانو 1:20).

رد خلک ادعا کوي چى د شتون له امله دا هغه وايي: ((نه علمي" يا "له دې امله چې هېڅ اسناد شته." د لامل يې دادى چې يو ځل چې دا مني، چې د هغوی په دې هم د خدای، بايد دا حقيقت ومني، چې هغوی د خدای په وړاندې مسووليت لري او د هغه د بخښنې له روميانو په 3 نيټه:په 23،6:23). که خداى موجود وي، نو موږ ته د حساب ورکولو مسووليت د هغه زموږ د. زندگاني نه لري که خداى، نو موږ کولای شو، چې موږ غواړو چې پرته له انصاف خداي د امريکا د متحده ايالتونو په هکله اندېښمن دي. دغه سبب دي چې زياتره هغه کسان چې د خدای په شتون ته په کلکه نښليږي د تحول د هغوی ته دا يو ښه متبادل باور ته په يوه خالق خدای (ج) دی. خداي وي او په پاى كې د هر چا په دې پوهيږي، چې هغه ليکل شوی دی. په حقيقت کې، چې يو شمېر حمله رد کړي. له دې امله بلوسگرانه د هغه د شتون په حقيقت کې د هغه د يو دليل دي.

موږ دا څنګه د خدای پوهيږي چې موجود وي؟ د خداي مسيحېانو، موږ په دى پوهيږو چې موجود وي، ځکه چې موږ په هغه ته هره ورځ ده. بلغاك نه موږ ته د هغه د امريکا د متحده ايالتونو، خو احساس يي خپل شتون، موږ اوس موږ د خوښۍ احساس، د هغه د باشي، نو موږ پوهيږو، چې موږ د مينې د هغه په تمه دي. شيان په رامنځته شوي دي، چې زموږ ژوند په بل هيڅ امكان په پرتله تعبير خدای (ج) دی. و ڎغورم راپه ديخوا د خداى دى. له دې امله د امريکا د متحده ايالتونو او زموږ ژوند سره مرسته نه شي کولای، چې موږ مني، خو د هغه د شتون او لويي دي. د دغو دلايلو راتېر شو کولای شي، د هر هغه چا ته دا نه مني، چې څه کيږي. په پای کې د شتون بايد د باور د منلو په 11:6 ) . وساه نه الله د ټوپ ، د تورو خوندي دي په يوه ښه ګام کوټې روښان د اکثريت خلکو د ولاړ دي

Englishته بلوچان کور پاڼه

شوي دي؟ د ده د شتون شواهد د خدای؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries