Ե՞րբ կամ ինչպէ՞ս ենք ստանում Սուրբ Հոգին:


Հարց. Ե՞րբ կամ ինչպէ՞ս ենք ստանում Սուրբ Հոգին:

Պատասխան.
Պօղոս առաքեալը յստակ ուսուցանում է, որ մենք Սուրբ Հոգին ստանում ենք այն պահին, երբ ընդունում ենք Յիսուս Քրիստոսին մեր Փրկիչ: Ա Կորնթացիս 12.13-ում ասում է. «Որովհետեւ մենք ամենքս էլ մէկ Հոգով մկրտուեցինք՝ մէկ մարմին լինելու համար. թէ՛ հրեաներ, թէ՛ յոյներ, թէ՛ ծառաներ, թէ՛ ազատներ. ամենքս էլ մէկ Հոգուց խմեցինք»: Հռոմայեցիս 8.9 խօսքն ասում է, որ եթէ մարդը Սուրբ Հոգին չունի, նա Քրիստոսին չի պատկանում. «Բայց դուք մարմնով չէք, այլ հոգով, եթէ Աստուծոյ Հոգին ձեր մէջ է բնակւում, իսկ եթէ մէկը Քրիստոսի Հոգին չունի, նա Նրանը չէ»: Եփեսացիս 1.13-14-ը ուսուցանում է, որ Սուրբ Հոգին փրկութեան կնիքն է բոլոր հաւատացեալների համար. «երբ հաւատացիք, խոստացուած Սուրբ Հոգով կնքուեցիք, որը մեր ժառանգութեան գրաւն է, մինչեւ ստացուածքի փրկութիւնը՝ Նրա փառքի գովութեան համար»:

Այս երեք հատուածներից պարզ է, որ Սուրբ Հոգին ընդունում ենք փրկութեան պահին: Պօղոսը չէր կարող ասել, որ ամենքս մէկ Հոգով մկրտուեցինք եւ ամենքս մէկ Հոգուց խմեցինք, եթէ կորնթացի բոլոր հաւատացեալները Սուրբ Հոգին չունենային: Հռոմայեցիս 8.9-ը աւելի խիստ է ասում, որ եթէ մէկը Հոգին չունի, Քրիստոսին չի պատկանում: Հետեւաբար, Հոգին ունենալը բնորոշող գործօն է փրկութիւն ունենալու: Աւելին, Սուրբ Հոգին չէր կարող «փրկութեան կնիքը» (Եփես. 1.13-14) լինել, եթէ չի ընդունւում փրկութեան պահին: Սուրբգրային շատ հատուածներ աւելի քան պարզ ասում են, որ մեր փրկութիւնը ապահով է այն պահից, երբ ընդունում ենք Քրիստոսին որպէս մեր Փրկիչ:

Այս հարցը վիճայարոյց է, որովհետեւ Սուրբ Հոգու ծառայութիւնները յաճախ շփոթում են: Սուրբ Հոգին ստանալը կամ Սուրբ Հոգու ներբնակութիւնը լինում է փրկութեան պահին: Սուրբ Հոգով լցուելը շարունակական ընթացք է քրիստոնեայի կեանքում: Մենք ընդունում ենք, որ Սուրբ Հոգու մկրտութիւնը կատարւում է փրկութեան պահին, այլ քրիստոնեաներ չեն ընդունում: Արդիւնքը երբեմն լինում է այն, որ Հոգու մկրտութիւնը շփոթում են «Հոգին ստանալու» հետ՝ որպէս փրկութեանը յաջորդող գործողութիւն:

Եզրակացութիւն: Ինչպէ՞ս ենք ստանում Սուրբ Հոգին. Սուրբ Հոգին ստանում ենք պարզապէս Տէր Յիսուս Քրիստոսին մեր Փրկիչ ընդունելով (Յովհաննէս 3.5-16): Ե՞րբ ենք ստանում Սուրբ Հոգին. Սուրբ Հոգին դառնում է մեր մշտատեւ սեփականութիւնը հաւատալու պահից:

English
Վերադառնալ հայերէն սկզբնաէջ
Ե՞րբ կամ ինչպէ՞ս ենք ստանում Սուրբ Հոգին: