Ինչպէ՞ս են ծագել տարբեր ռասաները:


Հարց. Ինչպէ՞ս են ծագել տարբեր ռասաները:

Պատասխան.
Աստուածաշունչը յայտնապէս չի տալիս մեզ տարբեր «ռասաների» կամ մարդկանց մաշկի գոյնի ծագումը: Իրականում մէկ «ռասա» գոյութիւն ունի՝ մարդկային ցեղը, եւ այդ ցեղի մէջ է մարդկանց տարբերութիւնն ըստ մաշկի գոյնի եւ ֆիզիկական այլեւայլ յատկանիշների: Ոմանք ենթադրութիւններ են անում, թէ երբ որ Աստուած Բաբելոնի աշտարակի մօտ խառնեց լեզուները (Ծննդոց 11.1-9), միեւնոյն ժամանակ եւ ստեղծեց ռասայական զանազանութիւնը: Հնարաւոր է, որ Աստուած գենետիկ փոփոխութիւններ անէր մարդկութեան մէջ տարբեր բնակլիմայական պայմաններում ապրելու համար. օրինակ՝ աֆրիկացիների թուխ մաշկը գենետիկօրէն աւելի տոկուն է Աֆրիկայի սաստիկ տապին յարմարուելու առումով: Ըստ այս տեսակէտի՝ Աստուած խառնեց լեզուները՝ լեզուական խտրութիւն գցելով մարդկութեան մէջ, ապա գենետիկ ռասայական տարբերութիւններ ստեղծեց ըստ այն տեղանքի, որտեղ տուեալ ռասայական հանրութիւնը ի վերջոյ հաստատուեց: Հնարաւոր է, բայց այս բացատրութիւնը սուրբգրային յստակ հիմնաւորում չունի: Բաբելոնի աշտարակաշինութեան առնչութեամբ մարդկութեան ռասայական բաժանման կամ մաշկի գոյնի փոփոխման վերաբերեալ ոչ մի ակնարկ չկայ:

Ջրհեղեղից յետոյ, երբ տարբեր լեզուներ ի յայտ եկան, նոյն լեզուն խօսող խմբերը հեռացան միւսներից: Դրանով տուեալ խմբի գենոֆոնդը կտրուկ նեղացաւ, քանի որ այդ խումբն այլեւս չէր կարող մարդկանց ողջ բնակչութեան հետ զուգակցուել: Տեղի ունեցաւ ներցեղային սերտ խաչասերում, և ժամանակի ընթացքում որոշակի յատկանիշներ ընդգծուեցին այս տարբեր խմբերում (որոնք միգուցէ եւ առկայ էին գենետիկ կոդում): Սերնդէսերունդ շարունակուող ներցեղային խաչասեչումը աւելի ու աւելի նուազեցրեց գենոֆոնդը, մինչև որ մէկ լեզուաընտանիքի բոլոր մարդիկ ունեցան նոյն կամ նման յատկանիշներ:

Մէկ այլ հնարաւոր բացատրութիւն: Ադամն ու Եւան ի սկզանէ ունէին սեւ, դեղին եւ սպիտակ (ինչպէս եւ միջանկեալ գոյների) սերունդ տալու գեները: Այսօր էլ տարբեր ռասայի ամուսիններից մաշկի տարբեր գոյնի երեխաներ են ծնւում: Քանի որ Աստուած ակնյայտօրէն կամենում էր, որ մարդկութիւնը արտաքնապէս զանազանուի, միգուցէ Ադամին ու Եւային օժտել էր տարբեր երանգների երեխաներ ուենալու գենետիկ կարողութեամբ: Յետագայում, ջրհեղեղի միակ վերապրողները Նոյն էր, իր կինը, երեք որդիները եւ երեք հարսները, ընդամենը ութ հոգի (Ծննդոց 7.13): Միգուցէ Նոյի հարսնե՞րն էին տարբեր ռասայի, կամ Նոյի կի՞նը: Գուցէ եւ բոլոր ութն էլ տարբեր էին, որ նշանակում է, որ նրանք գենետիկօրէն ունակ էին խառը սերունդ տալու: Ինչ բացատրութիւն էլ որ ընդունենք, ամենակարեւորն այն է, որ բոլորս էլ պատկանում ենք մարդկային նոյն ցեղին, բոլորիս էլ ստեղծել է նոյն Աստուած, բոլորս էլ ստեղծուել ենք նոյն նպատակով՝ փառաւորել Նրան:

English
Վերադառնալ հայերեն գլխավոր էջին
Ինչպէ՞ս են ծագել տարբեր ռասաները: