Ի՞նչ իմաստ ունի քրիստոնէական մկրտութիւնը:


Հարց. Ի՞նչ իմաստ ունի քրիստոնէական մկրտութիւնը:

Պատասխան.
Աստուածաշնչի համաձայն՝ քրիստոնէական մկրտութիւնը հաւատացեալի մէջ, նրա կեանքում կատարուածի արտաքին վկայութիւնն է: Քրիստոնէական մկրտութիւնը Քրիստոսի մահուանը, թաղումին եւ յարութեանը հաղորդակից լինելու արտայայտումն է: Սուրբ Գիրքն ասում է. «Չգիտէ՞ք, որ Յիսուս Քրիստոսով մկրտուեցինք՝ Նրա մահուանը մկրտուեցանք: Մկրտութեամբ Նրա հետ մեռնելով թաղուեցինք մահուան մէջ, որ ինչպէս Քրիստոս յարութիւն առաւ մեռելներից Հօր փառքով, այնպէս էլ մենք նոր կեանքի մէջ ընթանանք» (Հռոմ. 6.3-4): Քրիստոնէական մկրտութեան ժամանակ ջրի մէջ ընկղմուելը խորհրդապատկերում է Քրիստոսի հետ թաղուելը, իսկ ջրից դուրս ելնելը՝ Քրիստոսի հետ յարութիւն առնելը:

Երկու պայման կայ նախքան մկրտուելը: 1) Մկրտուողը պէտք է ընդունի Յիսուս Քրիստոսին որպէս Փրկչի, 2) մկրտուողը պէտք է հասկանայ մկրտութեան նշանակութիւնը: Եթէ մարդը ճանաչում է Տէր Յիսուս Քրիստոսին որպէս Փրկիչ, հասկանում է, որ մկրտութիւնը հնազանդութեան քայլ է իր հաւատքն առ Քրիստոս հռչակելու եւ ցանկանում է մկրտուել, ապա որեւէ պատճառ չկայ արգելելու հաւատացեալին մկրտուել: Ըստ Աստուածաշնչի՝ քրիստոնէական մկրտութիւնը կարեւոր քայլ է, որովհետեւ նազանդութեան քայլ է, հրապարակաւ հռչակած հաւատք եւ նուիրում է Քրիստոսի հանդէպ, նոյնացում եւ հաղորդակցում է Քրիստոսի մահուանը, թաղմանը եւ յարութեանը:

English
Վերադառնալ հայերէն սկզբնաէջ
Ի՞նչ իմաստ ունի քրիստոնէական մկրտութիւնը: