Մի՞թէ Աստուածաշունչն այսօրուայ համար է:


Հարց. Մի՞թէ Աստուածաշունչն այսօրուայ համար է:

Պատասխան.
Եբրայեցիս 4.12-ն ասում է. «Որովհետեւ Աստուծոյ Խօսքը կենդանի է ու զօրաւոր եւ ամէն երկսայրի սրից աւելի կտրուկ է ու թափանցում է մինչեւ շնչի եւ ոգու, զօդուածների եւ ծուծի բաժանումը, եւ սրտի մտքերն ու խորհուրդները քննող է»: Թէեւ Աստուծաշունչը աւարտուն տեսք է ստացել շուրջ 1900 տարի առաջ, նրա ճշգրտութիւնն ու այժմէականութիւնը մնում են անփոփոխ: Աստուածաշունչը միակ առարկայական աղբիւրն է ողջ յայտնութեան, որ Աստուած տուել է մեզ Իր մասին եւ մարդկութեանը վերաբերող իր ծրագրի մասին:

Աստուածաշունչը հսկայական տեղեկոյթ է պարունակում բնաշխարհի մասին, որը հաստատուել է գիտական դիտարկումներով եւ հետազօտութիւններով: Այդպիսի հատուածներ են, օրինակ, Ղեւտացոց 17.11, Ժողովող 1.6-7, Յոբ 36.27-29, Սաղմոս 102.25-27 եւ Կողոսացիս 1.16-17-ը: Որքան բացայայտւում է Աստուծոյ փրկագործութեան ծրագիրը մարդկութեան համար, այնքան բազմաթիւ կերպարներ են շօշափելիօրէն պատկերւում, որոնցում Աստուածաշունչը ծաւալուն տեղեկութիւն է յայտնում մարդկային վարքի եւ հակումների մասին: Մեր ամէնօրուայ փորձառութիւնը ցոյց է տալիս, որ այս տեղեկութիւնը աւելի ճշգրիտ եւ բնորոշիչ է մարդու վիճակի վերաբերեալ, քան հոգեբանութեան որեւէ դասագիրք: Աստուածաշնչում արձանագրուած պատմական շատ փաստեր հաստատուել են արտասուրբգրային աղբիւրներով: Պատմագիտութիւնը յաճախ զարմանալի ներդաշնակութիւն է բացայայտում նոյն իրադարձութիւնների վերաբերեալ սուրբգրային եւ արտասուրբգրային վկայութիւնների միջեւ:

Այսուհանդերձ, Աստուածաշունչը պատմութեան, հոգեբանութեան դասագիրք կամ գիտական հանդէս չէ: Աստուածաշունչը Աստուծոյ ասելիքն է Իր մասին, Իր իղձերի եւ մարդկութեան համար Իր ծրագրի մասին: Այս յայտնութեան ամենանշանակալի բաղադրիչը մեր՝ Աստծուց բաժանուելու պատմութիւնն է մեղքի պատճառով եւ յարաբերութիւնը վերականգնելու Աստուծոյ նախատեսութիւնը Իր Որդու՝ Յիսուս Քրիստոսի խաչի վրայ մահուան զոհով: Փրկութեան մեր կարիքը չի փոխւում, անփոփոխ է նաեւ մեզ Իր հետ հաշտեցնելու Աստուծոյ ցանկութիւնը:

Աստուածաշունչը ճշգրիտ եւ այժմէական տեղեկոյթ է պարունակում: Նրա ամենակարեւոր պատգամը՝ փրկագործութիւնը, համընդհանրօրէն եւ մշտապէս կիրառելի է մարդկութեան համար: Աստուծոյ Խօսքը երբեք չի հնանայ, չի փոխարինուի եւ չի բարելաւուի: Հասարակութիւնները, մշակոյթները, օրէնքները փոխւում են, սերունդներ են գալիս եւ գնում, բայց Աստուծոյ Խօսքը այսօր նոյնքան պատշաճ ու այժմէական է, որքան առաջին անգամ գրի առնուելու ժամանակ: Աստուածաշնչում ամէն բան չէ, որ անհրաժեշտաբար կիրառելի է այսօր եւ յատուկ մեզ համար, բայց Աստուածաշունչն ամբողջութեամբ պարունակում է ճշմարտութիւն, որը կարող ենք եւ պարտաւոր ենք կիրառել մեր կեանքում այսօր:

English
Վերադառնալ հայերէն սկզբնաէջ
Մի՞թէ Աստուածաշունչն այսօրուայ համար է: