Արդեօ՞ք Աստուածաշնչում սխալներ, հակասութիւններ, անհամաձայնութիւններ կան:


Հարց. Արդեօ՞ք Աստուածաշնչում սխալներ, հակասութիւններ, անհամաձայնութիւններ կան:

Պատասխան.
Եթէ Աստուածաշունչը կարդանք այնպէս, ինչպէս կայ, առանց սխալ գտնելու նախատրամադրուածութեան, կտեսնենք, որ այն ներդաշնակ, հետեւողական եւ համեմատաբար դիւրին հասկանալի գիրք է: Այո, կան դժուարիմաց հատուածներ: Այո, կան համարներ, որ կարծես հակասում են միմեանց: Չմոռանանք, որ Աստուածաշունչը գրել են մօտ 40 հեղինակներ շուրջ 1500 տարուայ ընթացքում: Նրանցից իւրաքանչիւրը գրել է իր ուրոյն ոճով, իր տեսանկիւնից, գրել են տարբեր լսարանների եւ տարբեր նպատակներով: Այնպէս որ որոշ չնչին տարբերութիւններ ակնկալելի են: Այդուհանդերձ, տարբերութիւնը հակասութիւն չէ: Հակասութիւն կամ սխալ կլինէր, եթէ աստուածաշնչեան ինչ-ինչ հատուածներ տրամաբանօրէն ընկալելի որեւէ ձեւով բացարձակապէս հնարաւոր չլինէր համաձայնեցնել: Նոյնիսկ եթէ այս պահին պատասխան չունենք, չի նշանակում, թէ պատասխան գոյութիւն չունի: Շատերն են փորձել Աստուածաշնչում պատմական կամ աշխարհագրական բնոյթի սխալ գտնել, բայց յետագայում յայտնաբերուած հնագիտական ապացոյցներով համոզուել են, որ Աստուածաշունչը ճշմարիտ է:

Յաճախ ասում են՝ «Տեսէ՛ք, այս հատուածները հակասում են իրար», կամ «Ահա, մի՞թէ սա սխալ չէ»: Ընդունում ենք, որ նրանց ասածներից որոշ բաներ իսկապէս դժուար է բացատրել, բայց համոզուած ենք, որ աստուածաշնչեան թուացեալ որեւէ սխալին կամ հակասութեանը գոյութիւն ունի գործուն եւ տրամաբանօրէն ընդունելի պատասխան: Բազմաթիւ գրքեր եւ համացանցային կայքէջեր կան, որ թուարկում են «Աստուածաշնչի բոլոր սխալները»: Մարդկանց մեծ մասն իր «կռուանները» գտնում է այդտեղից, ոչ թէ ինքնուրոյնաբար որեւէ սխալ է յայտնաբերում: Շատ գրքեր ու կայքէջեր էլ կան, որոնք հերքում են այդ ենթադրեալ սխալները: Ցաւն այն է, որ Աստուածաշունչը քննադատողներին իրականում ճշմարիտ պատասխանը չի հետաքրքրում: Շատ «քննադատների» նոյնիսկ ծանօթ են այս բացատրութիւնները, բայց դարձեալ ու դարձեալ դիմում են նոյն հին ու ծանծաղ յարձակումներին:

Արդ ինչպէս վարուենք, երբ հերթական անգամ մեզ մօտենան հերթական ենթադրեալ աստուածաշնչեան սխալով: 1) Աղօթասիրաբար սերտել Աստուածաշունչը եւ փորձել պարզ պատասխան գտնել: 2) Հետազօտական աշխատանք անել ջատագովական գրականութեան, Սուրբ Գրքի մեկնութիւնների, հանրամատչէլի կայքէջերի օգնութեամբ: 3) Հարցնել հովիւներին, եկեղեցու առաջնորդներին՝ միգուցէ իրենք լուծում գտնեն: 4) Եթէ այս երեք քայլերն անելուց յետոյ էլ պարզ պատասխան չունենանք, պարզապէս վստահենք Աստծուն. Նրա Խօսքը ճշմարիտ է, պատասխանը կայ, պարզապէս մենք դեռ չգիտենք այն (Բ Տիմոթէոս 2.15; 3.16-17):

English
Վերադառնալ հայերէն սկզբնաէջ
Արդեօ՞ք Աստուածաշնչում սխալներ, հակասութիւններ, անհամաձայնութիւններ կան: