Pitanja o CrkviPitanja o Crkvi

Šta je to crkva?

Šta je svrha crkve?

Zašto je odlazak u crkvu bitan?

Zašto je bitna Gospodnja Večera / hrišćansko pričešće?

Kakva je važnost Hrišćanskog krštenja?

Zašto treba da verujem u organizovanu religiju?

Da li hrišćani treba da praznuju Sabat?

Da li žene mogu da služe kao pastiri / propovednici? Šta Biblija kaže o ženama u službi?

Koja je razlika između univerzalne i lokalne crkve?

Šta je biblijsko odvajanje?

Šta Biblija kaže o crkvenoj disciplini i isključenju?

Šta Biblija govori o formi ckvene uprave?

Šta Biblija govori o rastu crkve?

Zašto ima toliko hrišćanskih denominacija?

Zašto ima toliko mnogo hrišćanskih tumačenja?

Zašto je toliko hrišćanskih vođa uhvaćeno u skandalima?

Šta je istorija hrišćanstva?

Šta znači izraz „muž jedne žene“ iz 1. Timoteju 3:2? Da li razveden muškarac može da služi kao pastor, starešina, ili đakon?

Koji je pravi način krštenja?

Da li Bog očekuje od hrišćana da drže subotu?Vrati se na Srpsku stranuPitanja o Crkvi