settings icon
share icon
Câu hỏi

Làm thế nào tôi có thể vượt qua cảm giác bị từ chối?

Trả lời


Tất cả chúng ta đều có khuynh hướng thất vọng và có cảm giác bị từ chối, đặc biệt sau khi trải qua một mối quan hệ đổ vỡ. Tuy nhiên, là những tín hữu đã được tái sinh chúng ta có một nguồn lực trong Lời Chúa đem lại sự yên ủi và giúp sáng rõ trong hoàn cảnh này. Sự từ chối của một người không có nghĩa là chúng ta không đáng được yêu. Nhưng chúng ta có thể cho phép một sự từ chối để xác định cảm xúc của chúng ta và cho phép cảm xúc đó ảnh hưởng tới suy nghĩ của chúng ta về việc mình là ai, hoặc chúng ta có thể lựa chọn hướng tới điều gì đó lâu bền hơn.

Điều đó là gì? Đối với những tín hữu, đó là địa vị của chúng ta trong Đấng Christ. Khi chúng ta được tái sinh, chúng ta được chấp nhận: "Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!" (Ê-phê-sô 1:3-6).

Mặc dầu chúng ta không xứng đáng hay cũng không thể kiếm được điều đó (Ê-phê-sô 2:8-9), Đức Chúa Giê-xu đã ban phước cho chúng ta mọi ơn lành thiêng liêng và khiến chúng ta được chấp nhận trong Ngài. Sự chấp nhận này là món quà ân điển của Ngài và vượt trên mọi cảm xúc mà chúng ta có thể có, bởi vì điều đó không chỉ dựa trên hiện thực trong Lời Chúa. Khi chúng ta tiếp nhận chân lý này bởi đức tin, điều đó trở nên hiện thực trong tấm lòng và đời sống của chúng ta.

Sống dựa theo cảm xúc thật là đau khổ. Chúng ta sẽ dễ bị tổn thương và thất vọng, vì chúng ta đang sống trong một thế giới tội lỗi. Cách chúng ta phản ứng với nỗi đau và sự thất vọng có thể khiến chúng ta tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong bước đường theo Chúa hay có thể khiến chúng ta mang theo mình những vết thương không bao giờ lành. Cả hai kết quả đều là sự lựa chọn của chúng ta. Đức Chúa Trời khiến chúng ta vượt qua những nỗi thất vọng trong cuộc sống khi chúng ta nhận thức rằng Ngài vẫn đang sắm sẵn mọi sự cho chúng ta. Ân điển và sự an ủi của Ngài dành cho chúng ta khi chúng ta yên nghỉ trong Ngài. Tất cả những người đã được tái sinh trong Chúa đều được Ngài sắm sẵn mọi sự và nhận lãnh phước hạnh trong Đấng Christ, nhưng chúng ta phải lựa chọn để nhận lãnh những điều đó. Nếu không nhận lãnh cũng giống như chúng ta có một triệu đô la trong ngân hàng và lựa chọn chết đói bởi vì chúng ta không sử dụng tiền để mua thức ăn.

Là những Cơ Đốc Nhân chúng ta không xác định giá trị của mình bằng những thất bại của chúng ta trong quá khứ hay bởi sự nản lòng hoặc bị người khác chối bỏ (Phi-líp 3:13). Chúng ta là con của Chúa, được tái sinh một đời sống mới, được ban cho mọi ơn lành thiêng liêng và được chấp nhận trong Chúa Giê-xu Christ (Cô-lô-se 1:22). Đó là yếu tố quyết định để đi tới đời sống đắc thắng. Chúng ta có thể bước đi bởi sức riêng của mình, là những điều sứ đồ Phao-lô gọi là "xác thịt" của chúng ta, hay chúng ta có thể bước đi trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Đó là sự lựa chọn của chúng ta. Đức Chúa Trời đã cung cấp cho chúng ta mọi binh giáp (Ê-phê-sô 6:11-18), nhưng điều đó còn phụ thuộc vào việc chúng ta chịu mặc nó bởi đức tin.

Chính vì vậy, nếu bạn là một người con của Chúa, bạn vẫn có thể bị nản lòng trong cuộc sống này, nhưng là con của vị Vua Tối Cao, sự chối bỏ này chỉ là một thất bại nhỏ (2 Cô-rinh-tô 4:16-18). Bạn có thể lựa chọn việc công bố địa vị làm con của Chúa và bước tới trong ân điển. Tha thứ cho người khác và cho chính bản thân là một món quà bạn có thể ban cho bởi vì đó cũng là món quà bạn được nhận từ Đức Chúa Giê-xu Christ (Ê-phê-sô 4:32).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Làm thế nào tôi có thể vượt qua cảm giác bị từ chối?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries