settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúng ta có trở thành các thiên sứ sau khi chúng ta chết?

Trả lời


Các thiên sứ là những hữu thể được tạo nên bởi Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 1:15-17) và hoàn toàn khác biệt với con người. Họ là những nhân vật được Đức Chúa Trời ủy nhiệm để thực hiện kế hoạch của Ngài và để chăm nom những môn đồ của Đấng Cơ Đốc (Hê-bơ-rơ 1:13-14). Không có dấu hiệu nào cho thấy các thiên sứ trước đây là những con người hay bất cứ thứ gì khác—họ đã được tạo ra là các thiên sứ. Các thiên sứ không có nhu cầu cần đến, và không thể kinh nghiệm, sự cứu chuộc mà Đấng Cơ Đốc đã đến để cung ứng cho nhân loại. 1 Phi-e-rơ 1:12 mô tả ước ao của họ là xem thấu Phúc Âm, nhưng nó không được dành cho họ kinh nghiệm. Nếu trước đây họ là con người, thì khái niệm về sự cứu rỗi sẽ không phải là một điều huyền nhiệm đối với họ, vì chính họ đã kinh nghiệm được nó rồi. Phải, họ vui mừng khi một tội nhân quay trở lại với Đấng Cơ Đốc (Lu-ca 15:10), nhưng sự cứu rỗi trong Đấng Cơ Đốc là không dành cho họ.

Cuối cùng, thân thể của người tin Đấng Cơ Đốc sẽ chết. Điều gì xảy ra sau đó? Linh của kẻ tin sẽ ở với Đấng Cơ Đốc (2 Cô-rinh-tô 5:8). Kẻ tin không trở thành một thiên sứ. Thật thú vị là cả Ê-li và Môi-se đều đã có thể nhận ra được trên Núi Hóa Hình. Họ đã không biến đổi thành thiên sứ, nhưng xuất hiện như chính họ—dầu đã được vinh hiển—và Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng đã có thể nhận ra họ.

Trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18, Phao-lô cho chúng ta biết rằng những kẻ tin nơi Đấng Cơ Đốc sẽ ngủ trong Chúa Giê-xu; nghĩa là, thân thể họ thì chết, nhưng thần linh/hồn linh của họ thì sống. Phân đoạn này cho chúng ta biết rằng khi Đấng Cơ Đốc trở lại, Ngài sẽ mang theo với Ngài những người ngủ (chết rồi) trong Ngài, và rồi thân thể họ sẽ được sống lại, được làm trở nên mới như thân thể phục sinh của Đấng Cơ Đốc, để hiệp làm một với linh hồn của họ mà Ngài mang đi với Ngài. Tất cả những kẻ tin nơi Đấng Cơ Đốc đang sống khi Đấng Cơ Đốc trở lại sẽ có thân thể mình được biến đổi trở nên giống như Đấng Cơ Đốc, và họ sẽ trở nên hoàn toàn mới trong thần linh của họ, không còn có bản chất tội lỗi nữa.

Tất cả những kẻ tin nơi Đấng Cơ Đốc sẽ nhận ra nhau và sống với Chúa đời đời. Chúng ta sẽ phục sự Ngài suốt cõi đời đời, không phải như các thiên sứ, nhưng cùng với các thiên sứ. Cảm tạ Chúa về hy vọng sống Ngài cung ứng cho kẻ tin nơi Chúa Giê-xu Cơ Đốc.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúng ta có trở thành các thiên sứ sau khi chúng ta chết?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries