settings icon
share icon
Soru

Nasıl Tanrı’nın Çocuğu Olabilirim?

Yanıt


Tanrı'nın çocuğu olmak için İsa Mesih'e iman etmeniz gerekir. “Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi” (Yuhanna 1:12).

“Yeniden doğmalısınız”
Bir din önderi olan Nikodim kendisini ziyaret ettiğinde İsa ona hemen cennete gideceği hakkında güvence vermedi. Bunun yerine, “İsa ona şu karşılığı verdi: ‘Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliği’ni göremez’” (Yuhanna 3:3).

Bir insan ilk kez doğduğunda, Adem’in Aden Bahçesi’ndeki itaatsizliğinden kaynaklanan günahlı doğayı miras alır. Bir çocuğa nasıl günah işleyeceğini öğretmeye gerek yoktur. Çocuk doğal olarak kendi yanlış arzularını izler ve bunlar da yalan söylemek, çalmak ve nefret etmek gibi günahlara yol açar. Bir Tanrı çocuğu olmak yerine itaatsizlik ve gazap çocuğu olur (Efesliler 2:1-3).

Bizler gazap çocukları olarak cehennemde Tanrı’dan ayrılmış olmayı hak ediyoruz. Ama hamdolsun ki Efesliler 2:4-5 şöyle devam eder: “Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. O’nun lütfuyla kurtuldunuz.” Bizler Mesih’le birlikte nasıl yaşama kavuşuruz / yeniden doğarız / bir Tanrı çocuğu oluruz? Bunun için Mesih’i kabul etmemiz gerekir!

Mesih’i kabul edin
“Kendisini [İsa’yı] kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi” (Yuhanna 1:12). Bu ayet nasıl Tanrı çocuğu olunacağını açıkça açıklar. İsa’ya iman ederek O’nu kabul etmemiz lazım. Peki İsa hakkında neye iman etmemiz gerekmektedir?

İlk olarak, İsa’nın insan haline gelen sonsuz Tanrı Oğlu olduğunu kabul etmemiz gerekir. Kutsal Ruh’un aracılığıyla bakire Meryem’den doğan İsa, Adem’in günahlı doğasını miras almadı. O’na ikinci Adem adı verilir (1. Korintliler 15:22). Adem'in itaatsizliği dünyaya günahın lanetini getirirken, Mesih'in kusursuz itaati bir kutsanma getirir. Bizim O’na vereceğimiz karşılık, tövbe etmek (günahtan dönmek) ve bizi paklaması için O’nun kusursuz yaşamına güvenmek olmalıdır.

İkinci olarak, İsa’ya Kurtarıcı olarak iman etmeliyiz. Tanrı’nın planı, bizim günahımızdan ötürü hak ettiğimiz cezanın yani ölümün bedelini ödemek üzere kusursuz Oğlu’nu kurban etmekti. Mesih’in ölümü, Kendisini kabul edenleri günahın cezası ve gücünden özgür kılar. O'nun dirilişi bizi aklar (Romalılar 4:25).

Son olarak, İsa’yı Rab olarak izlemeliyiz. Tanrı, Mesih’i günah ve ölüm üzerinde Zaferli Olan olarak dirilttikten sonra O’na her türlü yetkiyi verdi (Efesliler 1:20-23). İsa Kendisini kabul edenlerin hepsine yol gösterir, Kendisini ret edenlerin hepsini de yargılayacaktır (Elçilerin İşleri 10:42).

Tanrı'nın lütfuyla, Tanrı'nın çocuğu olarak yeni bir yaşama yeniden doğarız. O'nun hakkında bilgi sahibi olanlar değil, yalnızca İsa'yı kabul edenler, kurtuluş için O'na güvenenler, O'na Efendi olarak boyun eğenler ve O'nu en büyük hazine olarak sevenler Tanrı'nın çocukları olurlar.

Tanrı’nın çocuklarından biri olun
Biyolojik doğumumuzda hiçbir payımız olmadığı gibi, iyi işler yaparak veya kendi imanımızı yaratarak Tanrı'nın çocuğu olarak doğmaya çalışamayız. Kendi lütufkâr iradesine göre bize “bu hakkı veren” Tanrı’dır. “Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize “Tanrı'nın çocukları” deniyor!” (1. Yuhanna 3:1). Bu nedenle, Tanrı çocuğunun gurur duyacağı hiçbir şey yoktur, tek övünç kaynağı Rab'dir (Efesliler 2:8-9).

Bir çocuk büyüdüğünde anne babasına benzer. Tanrı da aynı şekilde çocuklarının git gide İsa Mesih’e benzemesini ister. Yalnızca cennette kusursuz olacağımız halde, bir Tanrı çocuğu alışkanlık olarak günahkâr kalıp tövbe etmeden yaşamaz. “Yavrularım, kimse sizi aldatmasın. Mesih doğru olduğu gibi, doğru olanı yapan da doğru kişidir. Günah işleyen, İblis’tendir. Çünkü İblis başlangıçtan beri günah işlemektedir. Tanrı’nın Oğlu, İblis’in yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı. Tanrı’dan doğmuş olan, günah işlemez. Çünkü Tanrı’nın tohumu onda yaşar. Tanrı’dan doğmuş olduğu için günah işleyemez. Doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen kişi Tanrı’dan değildir. İşte Tanrı’nın çocuklarıyla İblis’in çocukları böyle ayırt edilir” (1. Yuhanna 3:7-10).

Ancak şunu unutmayın ki, bir Tanrı çocuğu günah işleyerek Tanrı tarafından “evlatlıktan ret edilemez.” Ama “günah alışkanlığında olan” birisi (örneğin, Mesih’i ve Sözü’nü izlemeye aldırmadan tutarlı bir şekilde günah işlemekten hoşlanan birisi) kendisinin hiçbir zaman yeniden doğmamış olduğunu ortaya koyar. İsa bu tür insanlara, “Siz babanız İblis’tensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz” demiştir (Yuhanna 8:44). Diğer yandan Tanrı’nın çocukları, günahın getirdiği tatmini artık arzulamaz, Baba’yı tanımayı, sevmeyi ve yüceltmeyi arzular.

Tanrı’nın çocuklarından biri olmanın ödülleri ölçülemez. Bizler, Tanrı’nın çocukları olarak O’nun ailesinin (kilisenin) bir parçasıyız, bize cennette bir yuva vaat edilmiş ve Babamız olarak Tanrı’ya duada yaklaşma hakkı verilmiştir (Efesliler 2:19; 1. Petrus 1:3-6; Romalılar 8:15).

Günahtan tövbe edip Mesih’e iman etmek için Tanrı’nın çağrısına karşılık vererek Mesih’e iman edin. Bugün Tanrı’nın çocuklarından biri haline gelin!

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Nasıl Tanrı’nın Çocuğu Olabilirim?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries