settings icon
share icon
Soru

Ben Müslüman’ım, Neden Hristiyan Olmayı Düşüneyim Ki?

Yanıt


İnsanlar, ister Müslüman, ister Budist, ister Katolik olsun, çoğu kez anne babalarının ya da içinde bulundukları kültürün dinini izler. Ama Yargı Günü’nde Tanrı’nın önünde durduğumuz zaman, her insan Tanrı'nın gerçeğine inanıp inanmadığının hesabını vermelidir. Peki bu kadar dinin arasında hangisi gerçektir? İsa bu soruyu, “Yol, gerçek ve yaşam Ben'im. Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez” diye yanıtlamıştır (Yuhanna 14:6).

Gerçek Hristiyanlar İsa’nın izleyicileridir. İsa nasıl Baba Tanrı’ya giden tek yol olduğunu iddia edebilmiştir? Bunun yanıtını Kutsal Kitap’ta yer alan Kutsal Yazılar’dan öğrenelim.

İsa’nın yaşamı, ölümü ve dirilişi
Kutsal Kitap, İsa’nın bakire Meryem’den doğduğu zaman peygamberlikleri nasıl yerine getirdiğini kaydeder. O bütün diğer insanlardan farklı ve eşsiz bir şekilde büyüdü çünkü hiçbir zaman günah işlemedi (1. Petrus 2:22). Kalabalıklar O'nun öğretisini dinlemek ve mucizelerine hayret etmek için akın ediyordu. İsa hastaları iyileştirdi, ölüleri diriltti ve suyun üzerinde yürüdü.

Tüm insanlar arasında ölmeyi hak etmeyen tek kişi İsa’ydı. Buna karşın İsa, çarmıha gerilip ölümden diriltileceği hakkında peygamberlik etmişti (Matta 20:18-19). O’nun sözleri gerçekleşti. Askerler İsa’yı dövdüler ve başına dikenlerden yapılmış bir taç koydular. İnsanlar O’nunla alay ettiler, üzerine tükürüp ellerini ve ayaklarını çivilerle tahtadan bir çarmıha gerdiler. İsa’nın Kendini kurtarma gücü vardı ama Kendini gönüllü olarak çarmıhta ölmeye teslim etti (Yuhanna 19:30). Ve üç gün sonra İsa, ölümden dirildi!

Neden çarmıh?
Bir Müslüman olarak, “Allah neden Peygamberi İsa’ya kötü davranılmasına ve öldürülmesine izin versin ki?” diye sorabilirsiniz. İsa’nın ölümü gerekliydi çünkü…

• Her insan günahlıdır: “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı” (Romalılar 3:23). Herkes anne babasına saygısızlık ederek, yalan söyleyerek, en çok Tanrı’yı sevmeyerek ya da Tanrı Sözü’ne itaatsizlik ederek kutsal Tanrı’ya karşı günah işlemiştir.
• Günahın cezası ölümdür: “Çünkü günahın ücreti ölümdür” (Romalılar 6:23a). Tanrı iman etmeyen günahlıları sonsuza dek cehennemde ayırarak gazabını üzerine döker (2 Selanikliler 1:8, 9). Tanrı Yargıç olarak günahı görmezlikten gelmeyecektir.
• Bizler yaptığımız iyi işlerle kendimizi kurtaramayız: “İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir” (Efesliler 2:8-9). Hristiyanlıkla İslamiyet arasındaki temel fark budur. İslamiyet, İslam’ın Beş Şartı’nı yerine getiren kişinin cennete gitmeyi hak edebileceğini öğretir. Sevapların kötü işlerden daha ağır basması mümkün olsa bile, Kutsal Kitap, “Bütün doğru işlerimiz kirli âdet bezi gibi” der (Yeşaya 64:6). Tek bir günah bile kişiyi Tanrı'nın tüm yasasını çiğnemekten suçlu kılar (Yakup 2:10). Günahlı insanlar cenneti hak etmek için hiçbir şey yapamazlar.
• Tanrı Oğlu’nu günahkârlar için kurban etmiştir: “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” (Yuhanna 3:16). Tanrı, günahın insanları cennetten alıkoyduğunu biliyordu. Tanrı, günah borcunun ödenmesinin tek yolunun Kusursuz Biri’nin ölerek bu borcu ödemesinden geçtiğini biliyordu. Tanrı böylesine muazzam bir bedeli yalnızca Kendisinin ödeyebileceğini de biliyordu. Bu yüzden Tanrı’nın sonsuz planı, iman eden günahlının yerine ölmesi için Kendi Oğlu İsa’yı göndermekti.

Hristiyan Olmak
“Rab İsa'ya iman et, kurtulursun” (Elçilerin İşleri 16:31b).

Bir Müslüman olarak siz, “Ben zaten İsa’ya inanıyorum. İsa’nın gerçek bir öğretmen, büyük bir peygamber ve iyi bir adam olduğuna inanıyorum” diyebilirsiniz.

Ama İsa’nın gerçek bir öğretmen olduğunu söyleyip de O’nun tek yol, gerçek ve yaşam olduğu konusundaki öğretisini ret edemezsiniz (Yuhanna 14:6). İsa’nın büyük bir peygamber olduğuna inanıp da O’nun ölüp üç gün sonra dirileceği peygamberliğini ret edemezsiniz (Luka 18:31-33). İsa’nın iyi bir adam olduğunu kabul edip O’nun Tanrı Oğlu olduğu iddiasına inanmazlık edemezsiniz (Luka 22:70; Yuhanna 5:18-47).

Hristiyanlığın bütün diğer dinleri dışarıda bıraktığını anlamadan Hristiyan olmayı düşünemezsiniz (Elçilerin İşleri 4:12). Hristiyanlığın kaçınılmaz sonucu şudur: Ya İsa çarmıhta sizin günahınızı taşır ya da siz cehennemde kendi günahınıza katlanırsınız. “Oğul'a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul'un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır” (Yuhanna 3:36).

Siz Kutsal Kitap’ı araştırdıkça, Tanrı da yüreğinizi günahlarınızdan dönüp İsa’ya güvenmeniz için uyandırsın. Aşağıdaki gibi bir duayla yanıt verebilirsiniz. Şunu unutmayın, bu dua sizi kurtarmaz. Yalnızca Tanrı kurtarabilir! Ancak dua, Tanrı’nın size Rab İsa Mesih’te verdiği imanı dışavuruşunuz olabilir.

“Sevgili Tanrım, Sana karşı günah işlediğim için çok kederliyim. Bir günahkâr olarak, cehennemde ölümü hak ediyorum. Ama inanıyorum ki Sen, Oğlun İsa'yı günahlarımız uğruna çarmıhta ölmesi ve ölümden zaferle dirilmesi için gönderdin. Şimdi günahlı arzularımın peşinden gitmekten ve cennete sevaplarım aracılığıyla erişmeye çalışmaktan vazgeçiyorum. Günahtan Kurtarıcım olarak sadece Rab İsa’ya güveniyorum. Seni seviyorum Rabbim ve Sözün olan Kutsal Kitap aracılığıyla kendimi Seni izlemeye adıyorum. Amin!”

Burada okuduklarınızdan ötürü Mesih’i kabul etmeye karar verdiniz mi? Eğer öyleyse, lütfen aşağıdaki “Bugün Mesih’i kabul ettim” düğmesine basın.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Ben Müslüman’ım, Neden Hristiyan Olmayı Düşüneyim Ki?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries