Keitä ylienkelit ovat?


Kysymys: Keitä ylienkelit ovat?

Vastaus:
Sana "ylienkeli" esiintyy vain kahdessa jakeessa Raamatussa. 1. Tess. 4:16 kertoo, "Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina." Juudan jae 9 kuuluu, "Ei edes ylienkeli Mikael, kiistellessään Mooseksen ruumiista Paholaisen kanssa, rohjennut herjata eikä tuomita tätä, vaan sanoi: "Nuhdelkoon Herra sinua!" Sana "ylienkeli" tulee kreikankielen sanasta "pääenkeli". Se viittaa enkeliin, joka on muiden enkelien johtaja.

Juudan jakeessa 9 ylienkeli Mikaelista käytetään määrättyä artikkelia, jonka johdosta Mikael saattaisi olla ainoa ylienkeli. Daniel 10:13 kuvailee Mikaelia "yhdeksi suurimmista enkeliruhtinaista". Tämä mahdollisesti merkitsee, että on useampia kuin yksi ylienkeli, koska Danielin mukaan Mikael on samalla tasolla muiden enkeliruhtinaiden kanssa. On siis mahdollista, että on useampia ylienkeleitä, mutta emme voi Raamatun perusteella julistaa muita enkeleitä ylienkeleiksi. Daniel 10:21 kuvailee ylienkeli Mikaelia "enkeliruhtinaana" samoin kuin Daniel 12:1. Jos on useampia ylienkeleitä, Mikael vaikuttaa olevan heistä suurin.

English
Paluu suomenkieliselle etusivulle

Keitä ylienkelit ovat?

Selvitä, miten ...

Vietät ikuisuuden Jumalan kanssaSaat anteeksiannon Jumalalta