settings icon
share icon
Kysymys

Mikä on ahdistuksen aika? Miten tiedämme ahdistuksen ajan kestävän seitsemän vuotta?

Vastaus


Ahdistuksen aika on tulevaisuudessa oleva seitsemän vuoden aikakausi, milloin Jumala saattaa loppuun Israelin rankaisemisen ja epäuskoisen maailman tuomitsemisen. Seurakunta, joka muodostuu kaikista niistä ihmisistä, jotka ovat laittaneet uskonsa Herraan Jeesukseen välttyäkseen synnin rankaisulta, ei ole läsnä ahdistuksen aikana. Kristus poistaa kaikki uskovat maailmasta tapahtumalla, jota kutsutaan uskovien ylöstempaamiseksi (1. Tess. 4:13-18; 1. Kor. 15:51-53). Näin seurakunta välttyy tulevalta vihalta (1. Tess. 5:9). Raamatussa ahdistuksen aikaa kuvataan myös toisilla nimillä, kuten Herran päivä (Jesaja 2:12; 13:6-9; Joel 1:15; 2:1-31; 3:14; 1. Tess. 5:2); onnettomuuden ja hävityksen päivä (5. Moos. 4:30; Sef. 1:1); suuri ahdinko, joka viittaa ahdistuksen ajan ensimmäistä puoliskoa ankarampaan toiseen puoliskoon (Matt. 24:21); ahdistuksen aika (Daniel 12:1; Sef. 1:15); Jaakobin ahdistuksen aika (Jeremia 30:7).

Danielin 9:24-27 ymmärtäminen on olennaista ahdistuksen ajan tarkoituksen ja ajankohdan käsittämiseksi. Siinä puhutaan 70 viikosta, jotka ovat määrätyt "kansallesi". Danielin kansalla tarkoitetaan juutalaisia, Israelin kansakuntaa, ja Daniel 9:24 kuvaa Jumalan määräämää aikakautta, jolloin "jumalattomuus päättyy, synnistä tulee loppu, pahat teot sovitetaan, ikuinen oikeudenmukaisuus saatetaan voimaan, näky ja profetia sinetillä vahvistetaan ja kaikkeinpyhin voidellaan." Jumala sanoo, että "seitsemänkymmentä vuosiviikkoa" täyttävät tämän profetian. Kyseessä on siis seitsemänkymmentä vuosiviikkoa eli 490 vuotta. Tämä vahvistuu Danielin kirjan toisesta kohdasta. Jakeissa 25 ja 26 Danielille kerrotaan, että Messias raivataan tieltä 69 vuosiviikon jälkeen, lukien käskystä Jerusalemin entiselleen rakentamisesta. Toisin sanoen, 69 vuosiviikkoa (483 vuotta) käskystä rakentaa Jerusalem uudelleen Messias raivataan pois. Raamattuun erikoistuneiden historiankirjoittajien mukaan 483 vuotta kului Jerusalemin uudelleen rakentamisen käskyn antamisesta Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen. Suurin osa teologeista, riippumatta heidän viimeisten aikojen tapahtumia koskevasta opinsuunnastansa, on samalla kannalla edellä esitetyn kanssa Danielin 70 vuosiviikosta.

Jos 483 vuotta on kulunut käskystä rakentaa Jerusalem uudelleen Messiaan pois raivaamiseen, silloin Dan. 9:24 mukaan täyttymättä jää seitsemän vuoden ajanjakso. "...sitten jumalattomuus päättyy, synnistä tulee loppu, pahat teot sovitetaan, ikuinen oikeudenmukaisuus saatetaan voimaan, näky ja profetia sinetillä vahvistetaan ja kaikkeinpyhin voidellaan." Tämä viimeinen seitsemän vuoden aikakausi tunnetaan ahdistuksen aikana – se on aikakausi, jolloin Jumala saattaa loppuun Israelin tuomitsemisen sen syntien tähden.

Dan. 9:27 mainitsee muutamia kohtia seitsemän vuoden ahdistuksen ajasta: "Hän on tekevä liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi sitä viikkoa hän on lakkauttava teuras- ja ruokauhrin. Ja temppelin ylimmällä kohdalla on oleva turmion iljetys aina siihen saakka kun turmion tuoja vääjäämättä joutuu turmioon." Tässä jakeessa puhutaan henkilöstä, jota Jeesus kutsuu "turmion iljetykseksi" (Matt. 24:15) ja jota kutsutaan "pedoksi" Ilmestyskirjan luvussa 13. Daniel 9:27 kertoo pedon solmivan sopimuksen seitsemäksi vuodeksi, mutta keskellä vuosiviikkoa (3.5 vuotta) hän rikkoo sopimuksen ja lakkauttaa uhritoimitukset. Ilm. 13 selittää, kuinka peto asettaa oman kuvansa temppeliin ja vaatii koko maailmaa palvomaan itseään. Ilm. 13:5 kertoo tämän jatkuvan 42 kuukauden ajan, joka on 3.5 vuotta. Koska Daniel 9:27 sanoo tämän tapahtuvan keskellä viikkoa ja Ilm. 13:5 sanoo pedon tekevän näin 42 kuukauden ajan, on helppo ymmärtää koko ajanjakson kestävän 84 kuukauden eli seitsemän vuoden ajan. Samoin Danielin 7:25, jossa puhutaan "ajasta, kahdesta ajasta, ja puolesta ajasta" (aika = 1 vuosi, kaksi aikaa = 2 vuotta, puoli aika = 0.5 vuotta) viittaa myös suureen ahdistuksen aikaan eli seitsemän vuoden viimeiseen puoliskoon. Se on ajanjakso, jolloin peto on vallassa.

Lisäviite ahdistuksen aikaan löytyy Ilm. 11:2-3, jossa puhutaan 1260 päivästä ja 42 kuukaudesta. Samoin Daniel 12:11-12, missä puhutaan 1290 päivästä ja 1335 päivästä. Näiden päivien alkukohtana on ahdistuksen ajan puoliväli. Danielin luvun 12 mainitsemat lisäpäivät saattavat sisältää ahdistuksen ajan loppuun lisättävät päivät kansakuntien tuomitsemista varten ja Kristuksen tuhatvuotisen valtakunnan organisoimista varten.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mikä on ahdistuksen aika? Miten tiedämme ahdistuksen ajan kestävän seitsemän vuotta?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries