settings icon
share icon
Kysymys

Selviytyminen lopun ajoista - mitä minun pitää tietää?

Vastaus


Monilla on huolia liittyen tulevaisuuteen. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Jumalan tunteville tulevaisuuden ajatteleminen tuo innokkuutta ja rauhaa. Sananlaskuissa 31:25 todetaan Jumalan tuntevasta ja häneen luottavasta vaimosta, “... hän katsoo hymyillen tuleviin päiviin”

Tulevaisuutta tarkasteltaessa on muistettava kaksi seikkaa. Ensimmäinen niistä on: Jumala on kaikkivaltias ja hän hallitsee kaikkea. Hän tietää tulevaisuuden ja kontrolloi kaikkia tapahtumia. Raamattu opettaa seuraavasti, ”Muistakaa menneitä aikoja, muinaisista alkaen: minä olen Jumala, eikä muuta jumalaa ole. Minä olen Jumala, ei kukaan ole minun vertaiseni. Jo alusta asti olen kertonut kaiken, mikä oli tuleva, jo ammoin ilmaissut sen, mikä ei ollut tapahtunut vielä. Näin minä sanon, ja päätöksessäni pysyn, kaiken, mitä tahdon, minä toteutan... Minä olen sanonut sanani ja panen sen toimeen, olen kaiken suunnitellut ja saatan sen päätökseen” (Jes. 46:9-11).

Toiseksi, meidän on muistettava tulevaisuuden suhteen se, että Raamattu kertoo meille ”viimeisten aikojen” tapahtumista. Raamattu on Jumalan ilmoitus ihmiskunnalle ja Jumala tietää tulevaisuuden ja kontrolloi sitä. Sen vuoksi on täysin ymmärrettävää, että kaikki Raamatun ilmoitukset tulevaisuudesta käyvät toteen ja me voimme luottaa siihen. Koskien tulevaisuutta, Raamattu opettaa meille, ”Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet” (2. Piet. 1:21). Monet uskonnot ja yksittäiset henkilöt, kuten Nostradamus, ovat antaneet vääriä ennustuksia tulevaisuudesta. Raamattu ei ole koskaan ollut väärässä ja kun Raamatussa on ollut ennustuksia tulevaisuudesta, kaikki ne ovat toteutuneet tarkalleen.

Kun kyse on lopunajan tapahtumista ja kuinka voimme selviytyä niistä hengissä, pyri vastaamaan seuraaviin kolmeen kysymykseen:

1. Kuinka minun pitäisi tulkita Raamatun tulevaisuutta koskevat ennustukset?

2. Mitä Raamattu opettaa lopunaikojen tapahtumista?

3. Kuinka Raamatun lopunaikoja koskevien kuvausten pitäisi vaikuttaa elämääni juuri nyt?

Kuinka Raamatun ennustuksia pitää tulkita?

On eri mielipiteitä, mitä menetelmiä pitäisi käyttää lopunaikojen tapahtumien tulkinnassa. Kaikista eri mielipiteistä huolimatta on syytä uskoa, että Raamatun ennustukset pitää tulkita (1) kirjaimellisesti, (2) tulevaisuuteen ajoittuviksi, ja (3) premillenialistisella tavalla. Kirjaimellista tulkintaa puolustavat ne yli 300 Kristuksen tulemista käsittelevää ennustusta, jotka kaikki toteutuivat kirjaimellisesti. Ennustukset Messiaan syntymästä, elämästä, pettämisestä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta eivät täyttyneet kuvainnollisesti tai hengellisesti. Jeesus syntyi kirjaimellisesti Betlehemissä, teki ihmeitä, hänen läheinen ystävänsä petti hänet 30 hopearahasta, hänen kätensä ja jalkansa lävistettiin, hän kuoli rikollisten kanssa, hänet haudattiin varakkaan miehen hautaan ja hän nousi kuolleista kolmantena päivänä. Kaikki nämä profetiat annettiin satoja vuosia ennen Jeesuksen syntymää ja ne täyttyivät kirjaimellisesti. Vaikka monissa ennustuksissa käytetään symbolista kieltä (esim. lohikäärme, ratsastaja), kaikki ne kuvaavat todellisia olentoja tai tapahtumia. Nämä ovat verrattavissa Jeesuksen puheisiin lampaista ja jalopeuroista.

Mitä tulee tulevaisuuden tapahtumiin, Raamattu tekee selväksi Danielin ja Ilmestyskirjan kaltaisissa profeetallisissa kirjoissa, että kyseessä eivät ole ainoastaan historialliset tapahtumat, vaan myös ennustukset tulevista tapahtumista. Kun Johannes oli antanut viestinsä aikakautensa seurakunnille, hän sai Jumalalta ilmestyksiä koskien tulevaisuuden tapahtumia. Johannekselle kerrottiin, "Nouse tänne! Minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva” (Ilm. 4:1).

Näitä vahvempi väite koskien tulevaisuuden tapahtumia on Jumalan Aabrahamille antama lupaus (1. Moos. luvut 12 ja 15) koskien luvattua maata. Koska Jumalan liitto Aabrahamin kanssa oli ehdoton ja koska nuo lupaukset eivät täyttyneet Aabrahamin jälkeläisten kohdalla, tulevat nuo Israelia koskevat lupaukset täyttymään tulevaisuudessa.

Premilleanialistinen ennusten täyttyminen merkitsee sitä, että ensin seurakunta temmataan taivaaseen. Tätä seuraa seitsemän vuoden ahdistuksen aika. Tämän jälkeen Jeesus Kristus palaa maan päälle ja hallitsee sitä tuhannen vuoden ajan (Ilm. 20).

Mitä Raamattu opettaa tapahtuvan tätä ennen?

Mitä Raamattu opettaa lopunaikojen tapahtumista?

Ikävä kyllä Raamattu ennustaa katastrofien, ihmisten syntien ja uskosta luopumisen lisääntyvän ennen Kristuksen paluuta. Paavali kirjoittaa seuraavasti, ”Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Kelvottomat ihmiset ja petkuttajat menevät pahuudessa yhä pitemmälle, eksyttäen muita ja eksyen itse” (2. Tim. 3:1, 13). Maailma jatkaa nuivaa suhtautumistaan Jumalaan, hänen Sanaansa ja hänen lapsiinsa.

Jonakin päivänä - emme tiedä milloin - Jumala saattaa ensimmäisellä vuosisadalla alkaneen (Ap. t. 2) seurakunta-ajan päätökseen ylöstempaukseksi kutsutulla tapahtumalla. Tuolloin Jumala tempaa kaikki Kristukseen uskovat maan päältä valmistautuessaan langettamaan vihansa maan päälle. Paavali kirjoittaa ylöstempauksesta, "Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me uskomme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova poisnukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut: Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti kun Herra tulee, emme ehdi poisnukkuneiden edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla” (1. Tess. 4:14–18).

Rauhan nakertuminen ja levottomuuksien lisääntyminen edeltävät ylöstempausta ja ne kulminoituvat, kun suuri joukko ihmisiä katoaa maan päältä. Se aiheuttaa paniikkia ja tilanteen vakauttamiseksi tarvitaan vahvaa johtajaa, joka voi ratkaista maailman ongelmat. Valmistelut tämän johtajan tuloon ovat edenneet, kuten historioitsija Arnold Toynbee on todennut, ”Joukkotuhoaseiden jatkuva lisääntyminen ja maailmankaupan samanaikainen kansainvälistyminen ovat saattaneet maailman pisteeseen, missä ihmiskunnan stressi on kasvanut niin, että se on valmis jumaloimaan ketä tahansa hallitsijaa, joka onnistuu tuomaan rauhan ja yhtenäisyyden maan päälle. Henkiin herätetystä Rooman valtakunnasta, joka koostuu Euroopan Unionin kymmenestä keskeisimmästä valtiosta (vrt. Daniel 7:24; Ilm. 13:1), nousee Antikristus ja hän tekee liiton Israelin kanssa. Tästä alkaa Jumalan ennustama seitsemän vuoden lähtölaskenta Kristuksen toiseen tulemiseen (cf. Daniel 9:27).

Kolmen ja puolen vuoden ajan Antikristus hallitsee maan päällä luvaten rauhaa, mutta se on valheellinen lupaus ja siihen lankeaa koko maailma. Raamattu opettaa, "Juuri kun ihmiset sanovat: "Kaikki on hyvin, ei mitään hätää", tuho kohtaa heidät äkkiarvaamatta niin kuin synnytyspoltot raskaana olevan naisen, eivätkä he pääse pakoon” (1. Tess. 5:3). Sodat, maanjäristykset ja nälänhätä lisääntyvät (vrt. Matt. 24:7) kolmen ja puolen vuoden ajan, kunnes Antikristus julistaa itsensä jumalaksi uudelleen rakennetussa Jerusalemin temppelissä ja vaatii palvontaa (vrt. 2. Tess. 2:4; Matt 24:15). Tällöin oikea Jumala vastaa tuohon haasteeseen. Seuraavan kolmen ja puolen vuoden aikana suuri ja ennenäkemätön ahdistuksen aika koettelee maailmaa. Jeesus ennusti tämän, "Ahdinko on oleva niin suuri, ettei sellaista ole ollut maailman alusta tähän päivään asti eikä tule koskaan olemaan.” Jos sitä aikaa ei lyhennettäisi, yksikään ihminen ei säästyisi. Mutta valittujen tähden se aika lyhennetään” (Matt. 24:21–22).

Lukemattomat kuolevat ja maailmaa kohtaa suuri tuho suuren ahdistuksen aikana. Monet kääntyvät Kristukseen ja monet maksavat siitä hengellään. Jumala ohjaa kaikkia tapahtumia ja suuri jumalattomien muodostama armeija kokee hänen vihansa. Profeetta Joel kirjoittaa tuosta tapahtumasta, ”Minä kokoan kaikki kansat Josafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitä vastaan oman maani ja kansani Israelin tähden” (Joel 4:2). Johannes kuvailee tuota taistelua seuraavasti: ” Minä näin, kuinka lohikäärmeen suusta, pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähti kolme saastaista henkeä, jotka olivat sammakon näköisiä. Ne ovat pahoja henkiä, jotka tekevät ihmeitä, ja ne lähtivät kokoamaan maanpiirin kaikki kuninkaat taisteluun, joka käydään Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä... Henget kokosivat kuninkaat paikkaan, jonka nimi on hepreaksi Harmageddon” (Ilm. 16:13-16).

Tuona hetkenä Messias palaa, tuhoaa vihollisensa ja ottaa valtaansa maailman, joka hänelle oikeudenmukaisesti kuuluu. ”Minä näin taivaan avoinna: näin valkoisen hevosen ja sen selässä miehen. Hän on uskollinen ja totuudellinen, hän tuomitsee ja taistelee vanhurskaasti. Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit, hänellä oli päässään monta kruunua, ja häneen oli kirjoitettu nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse. Hänellä oli pukunaan vereen kastettu viitta, ja hänen nimensä on Jumalan Sana. Hänen jäljessään tulivat taivaan sotajoukot, valkoisilla hevosilla ratsastavat soturit, joiden puku oli hohtavan valkeaa pellavaa. Hänen suustaan lähtee terävä miekka. Sillä miekalla hän lyö kansoja, hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla ja polkee viinikuurnassa kaikkivaltiaan Jumalan hehkuvan vihan viinin. Hänen viittaansa on reiden kohdalle kirjoitettu nimi: kuninkaiden Kuningas, herrojen Herra." Sitten näin enkelin, joka seisoi ylhäällä auringossa. Hän huusi kovalla äänellä kaikille linnuille, jotka lensivät korkealla taivaan laella: "Tulkaa, kokoontukaa Jumalan juhla-aterialle! Saatte syödä kuninkaiden lihaa, sotapäälliköiden ja mahtimiesten lihaa, ratsujen ja ratsastajien lihaa, kaikkien lihaa, niin vapaiden kuin orjien, niin pienten kuin suurten." Sitten näin, että peto ja maailman kuninkaat sotajoukkoineen olivat kokoontuneet yhteen käydäkseen taisteluun ratsastajaa ja hänen sotajoukkoaan vastaan. Mutta peto otettiin kiinni, samoin väärä profeetta, joka pedon nimissä oli tehnyt tunnustekoja ja johtanut harhaan sen merkin ottaneet ja sen kuvaa kumartaneet ihmiset. Ne molemmat heitettiin elävinä tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle. Loput saivat surmansa miekasta, joka lähti ratsastajan suusta, ja kaikki linnut söivät heidän lihastaan itsensä kylläisiksi” (Ilm. 19:11-21).

Kun Kristus on tuhonnut Harmageddonin laaksoon kokoontuneet sotajoukot, hän hallitsee pyhiensä kanssa tuhat vuotta ja palauttaa Israelin sille luvattuun maahan. Tuhannen vuoden lopussa kaikkia kansoja odottaa viimeinen tuomio. Tätä seuraa iankaikkisuus, joko Jumalan kanssa tai hänestä erossa (vrt. Ilm. 20-21).

Edellä kerrotut tapahtumat eivät ole spekulaatioita, ne tapahtuvat juuri esitetyllä tavalla jonakin päivänä tulevaisuudessa. Aivan kuin Raamatun profetiat koskien Kristuksen ensimmäistä tulemista toteutuivat tarkasti, samoin toteutuvat Raamatun ennustukset koskien hänen toista tulemistaan.

Mikä näiden profetioiden merkitys on meidän elämäämme nykyaikana? Pietari totesi: ”Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia onkaan pyhässä elämässä ja hurskaissa teoissa oltava niiden, jotka odottavat Jumalan päivää ja jouduttavat sen tuloa -- tuon päivän, joka saa taivaat liekehtien hajoamaan ja taivaankappaleet sulamaan kuumuudesta (2. Piet. 3:11–12).

Raamatun ennustusten merkitys meille tänään

Reaktiomme Raamatun ennustuksiin pitäisi ilmetä neljällä tavalla. Ensimmäinen niistä on kuuliaisuus, josta Pietari kirjoittaa edellä olleessa jakeessa. Jeesus toistaa yhä uudelleen palaavansa takaisin ja kuinka se voi tapahtua milloin tahansa (Mark. 13:33-37). Hän kehottaa meitä elämään tavalla, jota meidän ei tarvitse hävetä.

Toinen reaktio on palvonta. Jumala on mahdollistanut keinon välttyä lopun ajan tuomioilta: se on meille tarjottu pelastus Jeesuksen kautta. Meidän on varmistuttava tästä pelastuksesta ja oltava kiitollisia siitä hänen edessään. Maanpäällinen palvontamme muuttuu jonakin päivänä taivaalliseksi palvonnaksi: ”He lauloivat uuden laulun: -- Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu, olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista ja maista” (Ilm. 5:9).

Kolmantena on julistaminen. Jumalan pelastusta ja hänen toista tulemistaan on julistettava kaikille ja erityisesti niille, jotka eivät vielä usko. Me haluamme tarjota kaikille mahdollisuuden kääntyä Jumalan puoleen ja pelastua hänen vihaltaan. Ilm. 22:10 kertoo meille, ”Älä sulje sinetillä tämän kirjan ennussanoja, sillä hetki on lähellä.”

Neljäntenä reaktiona Jumalan profeetallisiin sanoihin on palvelus. Kaikkien uskovien tulisi olla tunnollisia täyttämään Jumalan tahto ja suorittamaan hyviä tekoja. Osana Kristuksen tuomiota on uskovien tekojen arviointi. Uskovat eivät pääse niiden perusteella taivaaseen, mutta niistä käy ilmi, kuinka kukin uskova käytti Jumalan hänelle antamia lahjoja. Paavali kirjoittaa tästä tuomiosta seuraavasti, ”Meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä ajallisessa elämässään on tehnyt, hyvää tai pahaa” (2. Kor. 5:10).

Yhteenvetona toteamme, että Jumala on kaikkivaltias kaikkien tapahtumien suhteen ja määrää kaikkien kansakuntien kohtalon. Hän kontrolloi kaikkea ja saa kaiken tapahtumaan juuri haluamallaan tavalla. Vanha kristillinen laulu kuvailee sitä seuraavin sanoin: ”Jumalan luomakunta ... on Jumalan käsin luotu ... Saatana ja pelastus ... ovat Jumalan tahdon vallassa.”

Toteutuneet profetiat todistavat Raamatun olevan yliluonnollisen kirjan. Sadat Vanhan testamentin ennustukset ovat käyneet toteen ja on luonnollista olettaa, että sen ennustukset lopunajoista toteutuvat yhtä lailla. Jeesuksen tunteville ja hänet Herranaan ja Pelastajanaan vastaanottaneille hänen toinen tulemisensa on toivottu tapahtuma (Tiitus 2:13). Kristuksen hyljänneille se on kauhistuttava hetki (2. Tess. 1:8). Lopputoteamus on seuraava: selviytyäksesi lopunajan tapahtumista sinun on uskottava Kristukseen. ”Jumala ei ole tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihan vaan että pelastuisimme Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa” (1. Tess. 5:9).

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Selviytyminen lopun ajoista - mitä minun pitää tietää?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries