settings icon
share icon
Kysymys

Mitkä ovat keskellä ahdistuksen aikaa tapahtuvan ylöstempausnäkemyksen vahvuudet ja heikkoudet?

Vastaus


Tarkastellessamme tulevaisuuden tapahtumia, on tärkeää muistaa, että lähes kaikki kristityt ovat samaa meiltä seuraavista kolmesta seikasta: 1) Maailmaa kohtaa ennennäkemätön ahdistuksen aika, 2) Jeesus Kristus palaa maan päälle, 3) uskovat muuttuvat kuolevista kuolemattomiksi ylöstempaukseksi kutsutussa tapahtumassa (Joh. 14:1-3; 1. Kor. 15:51-52; 1. Tess. 4:16-17). Nyt tarkastelun alla oleva kysymys kuuluu, milloin ylöstempaaminen tapahtuu suhteessa ahdistuksen aikaan ja Kristuksen toiseen tulemiseen? On olemassa kolme näkemystä koskien ylöstempausta: (1) Se tapahtuu ennen ahdistuksen aikaa, (2) keskellä ahdistuksen aikaa, tai (3) ahdistuksen ajan lopussa. Tässä artikkelissa käsitellään näkemystä, että ylöstempaus tapahtuisi ahdistuksen ajan puolivälissä.

Ylöstempauksen tapahtuessa seitsemäs merkkisoitto soi (Ilm. 11:15) ja seurakunta kohtaa Kristuksen pilvissä ja Jumalan vihan maljat vuodatetaan maan päälle (Ilm. 15-16) suurena ahdistuksen aikana tunnettuna ajanjaksona. Näin ollen ylöstempauksen ja Kristuksen toisen tulemuksen ja hänen kuningaskuntansa perustamisen välinen aika on kolme ja puoli vuotta. Tämän näkemyksen mukaan seurakunta läpikäy ahdistuksen ajan ensimmäisen puoliskon, mutta se välttyy seitsemän vuoden ahdistuksen ajan jälkimmäiseltä kolmen ja puolen vuoden puoliskolta, joka tunnetaan suurena ahdistuksen aikana. Tämän näkemyksen kanssa hyvin samankaltainen näkemys on ”vihan vuodattamista” edeltävä seurakunnan ylöstempaus, joka tapahtuu juuri ennen ”vihan suurta päivää” (Ilm. 6:17).

Keskellä ahdistuksen aikaa tapahtuvan ylöstempauksen tukena käytetään 2. Tess. 2:1-3 aikajanaa. Tapahtumien järjestys on seuraava: 1) Uskosta luopuminen, 2) Antikristuksen ilmestyminen, ja 3) Kristuksen päivä. Tämän näkemyksen mukaan Antikristus ei saavu näyttämölle ennen kuin ”turmion iljetys” (Matt. 24:15) on pystytetty, joka vuorostaan tapahtuu ahdistuksen ajan puolivälissä (Daniel 9:27). He samoin tulkitsevat ”Kristuksen päivän” ylöstempauksena ja siksi seurakuntaa ei temmata ylös taivaaseen ennen kuin Antikristus on ilmaantunut.

Toinen tämän näkemyksen keskeisistä opetuksista on se, että 1. Kor. 15:52 pasuuna on sama kuin Ilm. 11:15 pasuuna. Koska Ilmestykirjan luvun 11:15 torventoitotus on viimeinen seitsemästä merkkisoitosta, on luonnollista, että se on sama kuin 1. Kor. 15 ”viimeinen pasuuna”. Tämä päättely kuitenkin osoittautuu virheelliseksi, kun tarkastelemme pasuunoiden tarkoituksia. Ylöstempauksessa soi ”Jumalan pasuuna” kutsuen uskovia taivaaseen (1. Tess. 4:16), kun taas Ilm. 11 pasuuna on merkki tuomiosta. Toinen kutsuu Jumalan valittuja, toinen julistaa vihaa jumalattomille. Tämän lisäksi Ilmestyskirjan seitsemäs pasuuna ei ole aikajärjestyksessä viimeinen pasuuna, koska Matt. 24:31 mainitsee pasuunan, joka ilmoittaa Kristuksen kuningaskunnan alkavan.

1. Tess. 5:9 kertoo, kuinka seurakunnan kohtalona ei ole viha vaan pelastus. Tämän perusteella on ilmeistä, että uskovat eivät altistu ahdistuksen ajan koettelemuksille. Keskellä ahdistuksen aikaa tapahtuvan ylöstempauksen kannattajien mielestä ”viha” viittaa ainoastaan ahdistuksen ajan jälkimmäiseen puoliskoon ja erityisesti vihan maljoihin. Tällaiselle rajoitteellisuudelle ei kuitenkaan ole perusteita. Varmasti sinettien ja pasuunoiden tuomat ahdistukset - nälänhätä, myrkyttyneet vesistöt, pimentynyt kuu, verenvuodatus, maanjäristykset ja vaivat - ovat Jumalan aiheuttamia vihan osoituksia.

Keskellä ahdistuksen aikaa tapahtuvan ylöstempauksen kannattajien mielestä Ilm. luvun 11 kuvailema ylöstempaus tapahtuu ennen ”suuren ahdistuksen” alkamista. Tässä on kaksi ongelmaa. Ensimmäiseksi, ainoa viittaus ”suureen ahdistukseen” Ilmestyskirjassa on Ilm. 7:14. Toiseksi, ainoa viittaus ”vihan päivään” on Ilm. 6:17. Molemmat tapahtuvat liian aikaisin tukeakseen keskellä ahdistuksen aikaa tapahtuvaa ylöstempausta.

Viimeinen tämän näkemyksen heikkous on se, että Raamattu ei anna selvää aikajärjestystä tuleville tapahtumille. Raamattu ei opeta selkeästi, että yksi ylöstempauksen ajankohdan tulkitsemisnäkemys on muita parempi. Tämän vuoksi on monia mielipiteitä näistä tapahtumista ja kuinka niihin liittyvät ennustukset pitäisi tulkita ja sovittaa yhteen.

EnglishPaluu suomenkieliselle etusivulle

Mitkä ovat keskellä ahdistuksen aikaa tapahtuvan ylöstempausnäkemyksen vahvuudet ja heikkoudet?
Jaa tämä sivu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon

© Copyright Got Questions Ministries