settings icon
share icon
Întrebare

Trebuie ca un credincios să fie capabil să simtă Duhul Sfânt?

Răspuns


Deși, unele lucrări ale Duhului Sfânt pot implica simțurile, cum ar fi convingerea de păcat, mângâierea, și împuternicirea, Scriptura nu ne dă nici o direcție că ar trebui să bazăm relația noastră cu Duhul Sfânt, pe simțuri. Fiecare credincios născut din nou are locuirea Duhului Sfânt. Isus ne-a spus că, atunci când Mângâietorul va veni, El va fi cu noi şi în noi. „Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor să fie cu voi în veac, Duhul adevărului. Lumea nu poate să-L accepte, pentru că nici nu-L vede și nici nu-L cunoaște. Dar voi Îl cunoașteți, pentru că El locuieşte cu voi şi va fi în voi” (Ioan 14:16-17). Cu alte cuvinte, Isus a trimis pe Unul ca și El ca să fie cu noi şi în noi.

Ştim că Duhul Sfânt este cu noi, deoarece Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune că este aşa. În fiecare credincios născut din nou este Duhul Sfânt, dar nu fiecare credincios este controlat de Duhul Sfânt, şi există o clară diferenţă între „a fii” și „a controla.” Când acționăm în fire, noi nu mai suntem sub controlul Duhului Sfânt, deși El este încă în noi. Apostolul Pavel comentând acest adevăr, a folosit o ilustraţie care ne ajută să înţelegem. "Nu vă îmbătaţi de vin, care duce la destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh "(Efeseni 5:18). Mulţi oameni citesc și interpretează acest verset în sensul că Apostolul Pavel vorbeşte împotriva vinului. Cu toate acestea, contextul acestui text este umblarea şi lupta credinciosului plin de Duhul Sfânt.

Drept urmare, aici e ceva mult mai mult decît o avertizare cu privire la prea mult vin. Când oamenii sunt sub influența vinului, manifestă anumite comportări: nu merg drept, li se împiedică limba, iar judecata nu mai e la loc. Apostolul face o comparație aici. Așa cum sunt anumite caracteristici, care-i identifică pe cei controlați de prea mult vin, tot așa trebuie să fie anumite caracteristici care să identifice pe cei conduși de Duhul Sfânt. În Galateni 5:22-24 ne este descrisă Roada Duhului. Aceasta este Roada Duhului care se manifestă în credincioșii născuți din nou, care sunt controlați de Duhul Sfânt.

În Efeseni 5:18, timpul verbului este la prezent indicând un proces continu de „a fi plini” de Duhul Sfânt. Acest îndemn de a fi plin de Duh, înseamnă că e posibil să nu fii plin sau controlat de Duhul Sfânt. În continuarea capitolului 5 din Efeseni ne sunt date caracteristicile unui creștin plin de Duh, sau controlat de Duhul Sfânt. „Vorbiți între voi cu Psalmi, cu cântări de laudă, și cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna Lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Cristos. Supuneți-vă unii altora în frica Lui Cristos” (Efeseni 5:19-21).

Noi suntem umpluți cu Duh nu pentru că simțim, ci pentru că este privilegiul și moștenirea fiecărui creștin. A fi plin de Duhul Sfânt sau a fi controlat de Duhul, este rezultatul umblării în ascultare de Domnul. Este un dar al harului și nu al simțurilor emoționale. Simțurile pot fi înșelătoare, iar noi putem crea anumite stări emotive frenetice care pot fii pur și simplu din fire și nu de la Duhul Sfânt. „Zic dar: umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii păcătoase…Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul” (Galateni 5:16, 25).

Spunând acestea, nu putem nega faptul că sunt momente când putem fi copleșiți de prezența și puterea Duhului, momente care de obicei sunt pline de încărcătură emoțională. Când au loc astfel de momente, bucuria este neîntrecută. Împăratul David „a dansat cu toată puterea” 2 Împărați 6:14 când a fost adus Chivotul la Ierusalim. Experimentând bucurie prin Duhul Sfânt ne duce la înțelegerea că fiind copiii Lui Dumnezeu, suntem binecuvântați prin harul Său. Deci, în mod categoric, lucrările Duhului Sfânt pot involva emoțiile și simțurile noastre. Dar nu trebuie să ne bazăm asigurarea moștenirii noastre și a prezenței Duhului în noi, pe felul cum simțim sau nu simțim.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Trebuie ca un credincios să fie capabil să simtă Duhul Sfânt?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries