settings icon
share icon
Întrebare

Care sunt numele şi titlurile Duhului Sfânt?

Răspuns


Duhul Sfânt este cunoscut după multe nume şi titluri, multe dintre care denotă o funcţie sau un aspect al lucrării Lui. Mai jos sunt câteva dintre numele şi descrierile pe care le foloseşte Biblia pentru Duhul Sfânt:

Autorul Scripturii: (2 Petru 1.21, 2 Timotei 3.16) Biblia e inspirată, în mod literal „insuflată de Dumnezeu", de către Duhul Sfânt, cea de-a treia Persoană a Trinităţii. Duhul Sfânt i-a mişcat pe autorii tuturor celor 66 de cărţi ca să consemneze exact ceea ce le insufla El în inimă şi în minte. La fel cum o corabie se mişcă pe apă mânat de vânturi în pânzele sale, tot astfel scriitorii Bibliei au fost purtaţi de impulsul Duhului Sfânt.

Mângâietor / Sfătuitor / Avocat: (Isaia 11.2, Ioan 14.16, 15.26, 16.7) Toate cele trei cuvinte sunt traduceri ale cuvântului grecesc parakletos, de la care obţinem „Paraclet", un alt nume pentru Duhul Sfânt. Când Isus a plecat, ucenicii Săi au fost foarte neliniştiţi, pentru că pierduseră prezenţa Lui care le oferea mângâiere. Dar El a promis să trimită Duhul Sfânt ca să-i mângâie, să-i îmbărbăteze şi să-i călăuzească pe aceia care Îi aparţin lui Cristos. Duhul Sfânt de asemenea „adevereşte" împreună cu duhul nostru că Îi aparţinem Lui şi, prin urmare, ne asigură de mântuire.

Convingător de păcat: (Ioan 16.7-11) Duhul Sfânt aplică adevărurile lui Dumnezeu la mintea oamenilor, ca să-i convingă prin argumente juste şi suficiente că sunt păcătoşi. El face acest lucru prin convingerea din inima noastră că nu suntem vrednici să stăm înaintea unui Dumnezeu sfânt, că avem nevoie de neprihănirea Lui şi că judecata este sigură şi va veni, într-o zi, pentru toţi oamenii. Aceia care neagă acestea adevăruri se răzvrătesc împotriva convingerii date de Duhul Sfânt.

Garanţie / Pecete / Arvună: (2 Corinteni 1.22, 5.5, Efeseni 1.13-14) Duhul Sfânt este pecetea lui Dumnezeu pe oamenii Săi, revendicarea Lui ca fiind ai Săi. Darul Duhului Sfânt este pentru credincioşi un avans al moştenirii noastre cereşti, pe care Cristos ne-a promis-o şi pe care ne-a asigurat-o la cruce. Pentru că Duhul Sfânt ne-a pecetluit, de aceea suntem siguri de mântuirea noastră. Nimeni nu poate rupe pecetea lui Dumnezeu.

Ghid: (Ioan 16.13) Aşa cum Duhul Sfânt i-a călăuzit pe cei care au scris Scriptura să consemneze adevărul, tot astfel El promite să-i călăuzească pe credincioşi să cunoască şi să înţeleagă acel adevăr. Adevărul lui Dumnezeu este o „nebunie" pentru lume, pentru că trebuie „judecat duhovniceşte" (1 Corinteni 2.14). Aceia care Îi aparţin lui Cristos Îl au pe Duhul Sfânt care locuieşte în ei, care îi îndrumă în tot ceea ce avem nevoie să ştim privitor la chestiunile spirituale. Aceia care nu Îi aparţin lui Cristos nu au „interpretator" care să-i îndrume în cunoaşterea şi înţelegerea Cuvântului lui Dumnezeu.

Cel care locuieşte în credincioşi: (Romani 8.9-11, Efeseni 2.21-22, 1 Corinteni 6.19) Duhul Sfânt locuieşte în inima oamenilor lui Dumnezeu, şi acea locuire este caracteristica distinctă a persoanei regenerate. Din lăuntrul credinciosului, El ne conduce, ne îndrumă, ne mângâie şi ne influenţează şi totodată produce în noi roada Duhului Sfânt (Galateni 5.22-23). El asigură legătura intimă între Dumnezeu şi copiii Lui. Toţi cei care cred cu adevărat în Cristos Îl au pe Duhul Sfânt locuind în inima lor.

Mijlocitor: (Romani 8.26) Unul dintre cele mai încurajatoare şi mângâietoare aspecte ale Duhului Sfânt este lucrarea Lui de mijlocire de partea celor în care locuieşte. Pentru că adesea nu ştim ce sau cum să ne rugăm când ne apropiem de Dumnezeu, Duhul Sfânt mijloceşte şi Se roagă pentru noi. El interpretează „gemetele" noastre, aşa că atunci când suntem asupriţi şi copleşiţi de suferinţele şi grijile vieţii, El vine alături de noi să ne asiste şi El ne susţine în faţa tronului harului.

Descoperitor / Duhul adevărului: (Ioan 14.17, 16.13, 1 Corinteni 2.12-16) Isus a promis că, după Înviere, Duhul Sfânt va veni să „ne conducă în tot adevărul". Datorită Duhului Sfânt din inima noastră, putem înţelege adevărul, mai ales în chestiunile spirituale, într-un fel în care necreştinii nu o pot face. De fapt, adevărul pe care Duhul Sfânt ni-l revelează este „nebunie" pentru ei şi nu îl pot înţelege. Dar noi avem gândul lui Cristos în Persoana Duhului Sfânt din noi.

Duhul lui Dumnezeu / Duhul Domnului / Duhul lui Cristos: (Matei 3.16, 2 Corinteni 3.17, 1 Petru 1.11) Aceste nume ne reamintesc faptul că Duhul lui Dumnezeu este cu adevărat parte din Dumnezeirea Triunică şi că El este în aceeaşi măsură Dumnezeu cât este Tatăl şi Fiul. El ne este descoperit mai întâi la Creaţie, când „Se mişca deasupra apelor", denotând partea Sa în Creaţie, alături de cea a lui Isus, care a „făcut toate lucrurile" (Ioan 1.1-3). Vedem din nou această Trinitate a lui Dumnezeu la botezul Domnului Isus, când Duhul Sfânt coboară asupra lui Isus şi se aude vocea Tatălui.

Duh de viaţă: (Romani 8.2) Sintagma „Duh de viaţă" înseamnă că Duhul Sfânt este cel care produce sau dă viaţă, nu că iniţiază mântuirea, ci mai degrabă că împarte natura nouă a vieţii. Când primim viaţă veşnică prin Cristos, Duhul Sfânt asigură hrana spirituală care susţine viaţa spirituală. Îl vedem aici, din nou, pe Dumnezeul Triunic la lucru. Suntem mântuiţi de Tatăl, prin lucrarea Fiului, şi mântuirea este susţinută de Duhul Sfânt.

Învăţător: (Ioan 14.26, 1 Corinteni 2.13) Isus a promis că Duhul Sfânt îi va învăţa pe ucenicii Lui „toate lucrurile" şi le va aminti lucrurile pe care li le-a spus când era cu ei. Scriitorii Noului Testament au fost mişcaţi de Duhul Sfânt să-şi amintească şi să înţeleagă instrucţiunile pe care li le-a dat Isus pentru zidirea şi organizarea Bisericii, doctrinele privitoare la El, poruncile pentru trăirea unei vieţi sfinte şi descoperirea lucrurilor care urmează să se întâmple.

Martor: (Romani 8.16, Evrei 2.4, 10.15) Duhul Sfânt este numit „Martor" pentru că adevereşte faptul că suntem copii ai lui Dumnezeu, că Isus şi ucenicii care au făcut minuni au fost trimişi de Dumnezeu şi că toate cărţile Bibliei sunt scrise prin inspiraţie divină. Mai mult, prin faptul că le dă darurile Duhului credincioşilor, El depune mărturie pentru noi şi pentru lume că Îi aparţinem lui Dumnezeu.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Care sunt numele şi titlurile Duhului Sfânt?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries