settings icon
share icon
Întrebare

Cum distribuie Dumnezeu darurile spirituale? Îmi va da oare Dumnezeu mie darul spiritual pe care i-l cer?

Răspuns


Romani 12:3-8 şi 1 Corinteni capitolul 12 ne arată clar că fiecare creştin primeşte daruri spirituale după cum Domnul voieşte. Darurile spirituale sunt date pentru edificarea trupului Lui Cristos (1 Corinteni 12:7, 14:12). Timpul exact când se dau aceste daruri nu este specificat în Biblie. Cei mai mulţi cred că aceste daruri se dau în clipa naşterii din nou, adică la mântuire. Sunt însă unele texte care arată că darurile spirituale au fost date şi după momentul mântuirii. Atât 1 Timotei 4:14 cât şi 2 Timotei 1:6 se referă la un dar primit de Timotei la ordinarea lui „prin proorocie.” Asta arată că unul din prezbiterii prezenţi la ordinarea lui Timotei, a vorbit despre un dar spiritual pe care Timotei îl va avea pentru a putea face lucrarea de slujitor al Evangheliei.

De asemenea citim în 1 Corinteni 12:28-31 şi în 1 Corinteni 14:12-13 că Dumnezeu (nu noi) este Cel ce alege darurile pe care le dă. Aceste texte ne arată şi faptul că nu toţi vor avea un anumit dar. Pavel a spus celor din Corint să râvnească sau să dorească daruri care duc la zidire, cum ar fi profeţia (vorbirea din Cuvântul Lui Dumnezeu pentru edificarea altora).

De ce oare le-ar fi spus Pavel să dorească aceste „daruri” mai bune, dacă ei deja au primit toate darurile care trebuiau sa le aibă şi nu ar mai fi vorba de altele mai bune? Dacă cineva ar putea crede că aşa cum Solomon a cerut înţelepciune de la Dumnezeu, pentru a fi un bun conducător, tot la fel Dumnezeu ne va da acele daruri de care avem nevoie să fim de cel mai mare folos bisericii Lui.

Spunând acestea, rămâne totuşi faptul că Dumnezeu distribuie aceste daruri după libera Lui alegere şi nu după a noastră. Dacă fiecare creştin doreşte un anume dar, cum ar fi profeţia, Dumnezeu nu-i dă acest dar doar fiindcă el l-a dorit. Dacă El i-ar asculta, cine ar mai sluji în toate celelalte funcţiuni ale trupului Lui Cristos?

Un lucru este foarte sigur, când Dumnezeu porunceşte să se facă ceva, El dă şi puterea necesară să se împlinească acel lucru. Dacă Dumnezeu ne porunceşte să facem ceva (să spunem despre Domnul Isus, sau să iubim pe cei greu de iubit, or să facem ucenici din toate neamurile), El ne va împuternici să putem împlini ceea ce El ne cere. Unii sunt mai buni ca alţii la evanghelizare, dar porunca Lui Dumnezeu este ca noi toţi să evanghelizăm şi să facem ucenici din toate neamurile (Matei 28:18-20; Faptele Apostolilor 1:8). Noi suntem chemaţi să evanghelizăm cu sau fără darul de evangheliști. Un creştin care studiază în mod serios Cuvântul Lui Dumnezeu şi-şi dezvoltă abilităţile de învăţător, poate deveni un învăţător mai bun decât acela care crede că are darul învăţării, dar neglijează acel dar.

Ne sunt date oare darurile spirituale atunci când Îl primim pe Domnul Isus, sau ele sunt cultivate în timpul umblării noastre cu Dumnezeu? Răspunsul este „da” la amândouă întrebări. În mod normal, darurile ne sunt date în clipa mântuirii, dar ele sunt dezvoltate prin creşterea noastră spirituală. Poate o dorinţă a inimii tale să se dezvolte într-un dar spiritual? Poţi tu urmări anumite daruri duhovniceşti? 1 Corinteni 12:31 arată că acest lucru este posibil: “umblaţi dar după darurile cele mai bune.” Poţi deci umbla după un dar spiritual de la Dumnezeu, şi să-l doreşti căutând să creşti în acea direcţie. În acelaşi timp, dacă nu este voia Lui Dumnezeu, tu nu vei primi acel dar oricât de mult l-ai dori şi căuta. Dumnezeu este infinit mai înţelept şi El ştie prin care daruri tu vei fi mai productiv pentru împărăţia Lui.

Nu contează cât de mult am fost dăruiţi cu un dar sau altul, noi suntem chemaţi să dezvoltăm o serie de anumite calităţi scrise în listele de daruri spirituale: să fim primitori de oaspeţi, să arătăm milă, să ne slujim unii altora, să evanghelizăm pe cei pierduţi, etc. Dacă căutăm să-L slujim pe Dumnezeu din dragoste, cu scopul de a ne zidi unii pe alţii pentru slava Lui, El va aduce slavă Numelui Său, va creşte biserica Lui, şi ne va răsplăti pe noi (1 Corinteni 3:5-8, 12:31–14:1). Dumnezeu a spus că cei ce-și găsesc plăcerea în El, El le va da ce le doreşte inima (Psalmul 37:4-5). Acest lucru include şi pregătirea noastră pentru a-L sluji pe Domnul în aşa fel ca să ne dea scop şi satisfacţie.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Cum distribuie Dumnezeu darurile spirituale? Îmi va da oare Dumnezeu mie darul spiritual pe care i-l cer?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries