settings icon
share icon
Întrebare

Care este diferenţa dintre un talent şi un dar spiritual?

Răspuns


Sunt asemănări şi deosebiri între talente şi daruri spirituale. Ambele sunt daruri de la Dumnezeu. Ambele cresc în eficienţa prin folosire. Ambele sunt rânduite să fie folosite pentru folosul altora, nu pentru scopuri egoiste. 1 Corinteni 12:7 spune că darurile spirituale sunt date să beneficieze alţii, nu sunt pentru noi înşine. Cele două mari porunci se ocupă de iubirea Lui Dumnezeu şi iubirea aproapelui, deci cineva trebuie să folosească talentele sale pentru aceste scopuri. Dar cui şi când sunt date talentele şi darurile spirituale diferă de la om la om. O persoană (indiferent de credinţa sa în Dumnezeu sau în Cristos) primește un talent natural, ca urmare a unor combinaţii genetice, (unii au înclinație naturală în muzică, artă, sau matematică), sau a unor împrejurări (cresc într-o familie de muzicieni și asta îi va ajuta să dezvolte un talent pentru muzică), sau pentru că Dumnezeu a vrut să înzestreze anumite persoane cu anumite talente (de exemplu, Bațaleel în Exod 31:1-6). Darurile spirituale sunt date tuturor credincioşilor prin Duhul Sfânt (Romani 12:3, 6) în momentul în care ei cred în Cristos pentru iertarea păcatelor. În acel moment, Duhul Sfânt dă noului credincios un dar sau daruri spirituale, pe care El doreşte să le aibă acel credincios (1 Corinteni 12:11).

Romani 12:3-8 enumeră darurile spirituale după cum urmează: daruri de profeţie, de slujirea altora (într-un sens general), de învățare, de îndemnare, de generozitate, de conducere, şi de milostivire. 1 Corinteni 12:8-11 enumeră astfel darurile duhovnicești: vorbirea despre înţelepciune (capacitatea de a comunica înţelepciune spirituală), vorbirea despre cunoştință (capacitatea de a comunica adevăruri practice), credinţă (încrederea neobişnuită în Dumnezeu), puterea de a face minuni, profeţia, deosebirea duhurilor, limbile (abilitatea de a vorbi într-o limbă pe care nu a studiat-o în prealabil), şi interpretarea limbilor. A treia listă se găseşte în Efeseni 4:10-12, care spune că Dumnezeu a dat Bisericii Lui: apostoli, profeţi, evanghelişti, păstori și învățători. Se ridică întrebarea cât de multe daruri spirituale sunt, deoarece listele nu sunt la fel? Este oare posibil ca listele biblice să nu fie complete, și că mai sunt daruri spirituale suplimentare, dincolo de cele menţionate în Biblie?

În timp ce cineva poate dezvolta talentele sale mai târziu, direcționându-le spre profesia sa sau hobbyul său, darurile spirituale au fost date de Duhul Sfânt pentru edificarea Bisericii lui Cristos. Toţi creştinii trebuie să aibe un rol activ în scopul înaintării Evangheliei Lui Cristos. Toți sunt chemați şi echipați pentru a fi implicaţi în lucrarea de slujire (Efeseni 4:12). Toți sunt dăruiți pentru a contribui la cauza Lui Cristos din recunoştinţă pentru tot ceea ce El a făcut pentru ei. Făcând așa, ei deasemenea găsesc împlinirea in viață prin lucrarea lor pentru Cristos. Este slujba liderilor bisericii să ajute la edificarea sfinţilor, astfel încât ei să ducă mai departe lucrarea la care Dumnezeu i-a chemat. Darurile spirituale au fost date, pentru ca biserica--ca un întreg--să crească, fiind întărită prin ceea ce dă fiecare mădular al Trupului Lui Cristos.

Să sumarizăm diferenţele dintre darurile spirituale şi talente: 1) Un talent este rezultatul geneticii şi/sau al formării profesionale, în timp ce un dar spiritual este rezultatul puterii Duhului Sfânt. 2) Un talent poate fi posedat de oricine, creştin sau necreştin, în timp ce darurile spirituale sunt doar pentru creştini. 3) În timp ce ambele, atât talentele cât şi darurile spirituale ar trebui să fie folosite pentru slava Lui Dumnezeu şi să slujească altora, darurile spirituale se concentrează pe acest lucru, pe când talentele pot fi folosite exclusiv în scopuri nespirituale.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Care este diferenţa dintre un talent şi un dar spiritual?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries