settings icon
share icon
Întrebare

Ce este darul spiritual al învățăturii?

Răspuns


Darul spiritual al învățăturii este unul dintre darurile Duhului Sfânt (Romani 12.6-8, 1 Corinteni 12.28, Efeseni 4.1-12). Este un dar dat de Duhul Sfânt, care îi dă capacitatea celui care îl primește de a le comunica altora în mod eficient adevărurile Bibliei. Cel mai adesea, dar nu întotdeauna, este folosit în contextul bisericii locale. Darul învățăturii implică analizarea și proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu, explicând înțelesul, contextul și aplicațiile pentru viața ascultătorului. Învățătorul cu dar are capacitatea unică de a instrui și de a comunica cu claritate cunoaștere, în mod specific învățăturile credinței și adevărurile Bibliei.

Dumnezeu a dat daruri spirituale pentru a-Și edifica Biserica. Pavel le-a dat celor din Biserica din Corint însărcinarea să caute să edifice și să zidească Biserica lui Cristos, spunându-le că de vreme ce erau „doritori" să aibă daruri spirituale, trebuie să „caute să le aibă din belșug, în vederea zidirii sufletești a Bisericii" (1 Corinteni 14.12). Un dar spiritual (charismata, în limba greacă) este o capacitate supranaturală, dată de Dumnezeu pentru a îndeplini o lucrare pentru zidirea Trupului lui Cristos. E dat prin bunăvoința lui Dumnezeu și nu poate fi câștigat. Cu toate că un dar spiritual poate fi dezvoltat, e nevoie de o capacitate supranaturală pentru a-l exercita. Unul dintre aceste daruri e învățătura.

Cuvântul grecesc pentru „învățătură" e didaskalos, care înseamnă „a instrui". Vedem exemple de învățătură pe tot parcursul Bibliei. Isus Însuși era Marele Învățător și le-a spus ucenicilor Lui: „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit." (Matei 28.19-20) Isus le-a poruncit ucenicilor să-i învețe pe alți noi ucenici tot ceea ce le-a poruncit, tot ceea ce i-a învățat atât în ceea ce ține de doctrină, cât și de trăirea în sfințenie. Lucrătorii lui Cristos nu trebuie să-i învețe pe alții porunci omenești sau orice alt lucru conceput de ei sau de alți oameni, ci numai ceea ce e poruncit de Cristos.

Sunt câteva contexte în care darul învățăturii poate fi folosit: în clasele de Școală duminicală, în școlile, colegiile și seminarele biblice și în studiile biblice de acasă. Cel care are darul învățăturii poate da învățătură fie individual, fie unor grupuri. Un om care are talentul natural de a învăța poate da învățătură despre orice, dar cel care are darul spiritual al învățăturii îi învață pe alții conținutul Bibliei. Poate oferi învățătură despre mesajul unei cărți ca întreg sau o poate împărți în paragrafe sau versete. De la cineva care are darul învățăturii nu parvine material nou. Învățătorul pur și simplu explică sau expune înțelesul textului biblic.

Darea de învățătură e un dar supranatural al Duhului Sfânt. Cel care nu are acest dar poate înțelege Biblia pe măsură ce aude sau citește din ea, dar nu o poate explica la fel ca unul care are acest dar. Deși poate fi dezvoltat, darul spiritual al învățăturii nu e ceva ce poate fi învățat sau dobândit, cum e în cazul diplomelor de facultate. O persoană care are doctorat, dar nu are darul învățăturii, nu va fi în stare să explice Biblia ca o persoană care nu are diplomă, dar are darul învățăturii.

În Efeseni 4.11-12, Pavel enumeră daruri de temelie pentru zidirea bisericii locale. Aceste daruri sunt date pentru edificarea Trupului lui Cristos. În versetul 11, învățătorii sunt corelați cu pastorii. Acest lucru nu sugerează în mod necesar un singur dar, însă pare să implice faptul că pastorul e și un învățător. Cuvântul grecesc pentru pastor e poiemen, care însemnă „păstor". Un pastor e cineva care are grijă de oamenii lui în același fel în care un păstor are grijă de oile lui. La fel cum un păstor își hrănește oile, pastorul are și el responsabilitatea de a-i învăța pe oamenii lui, dându-le hrana spirituală a Cuvântului lui Dumnezeu.

Biserica e edificată prin folosirea darului învățăturii pe măsură ce oamenii ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și aud ce înseamnă și cum să-l aplice în viața lor. Dumnezeu a ridicat mulți oameni cu acest dar pentru a-i zidi pe oameni în credință și a-i face să crească în toată înțelepciunea și cunoașterea (2 Petru 3.18).

Cum pot ști creștinii dacă au darul învățăturii? Trebuie să înceapă prin a-I cere lui Dumnezeu ocazii în care să dea învățătură într-o clasă de Școală duminicală sau la un studiu biblic, sub autoritatea și îndrumarea unui învățător cu dar. Dacă descoperă că pot explica înțelesul Bibliei și alții răspund favorabil, probabil că au acest dar și trebuie să-I ceară lui Dumnezeu mai multe ocazii în care să-și folosească și să-și dezvolte darul.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce este darul spiritual al învățăturii?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries