settings icon
share icon
Vraag

Wat is ware aanbidding?

Antwoord


Ware aanbidding wordt perfect beschreven door de apostel Paulus in Romeinen 12:1-2: "God is liefdevol en goed. Daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. Het is goed om God op die manier te dienen. Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt."

Deze passage bevat alle elementen van ware aanbidding. Allereerst is er de motivatie om te aanbidden: "God is liefdevol en goed." Gods genade is alles wat Hij ons heeft gegeven wat wij niet verdienen: eeuwige liefde, eeuwige genade, de Heilige Geest, eeuwige vrede, eeuwige vreugde, reddend geloof, vertroosting, kracht, wijsheid, hoop, geduld, zachtmoedigheid, eer, heerlijkheid, zekerheid, eeuwig leven, vergeving, verzoening, rechtvaardiging, heiliging, vrijheid, voorbede en zo veel meer. De kennis en het begrip van deze ongelooflijke geschenken motiveren ons om Hem te prijzen en te danken. Met andere woorden: aanbidding!

In deze passage vinden we ook een beschrijving van de manier waarop we aanbidden: "Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is." Jezelf geven betekent dat we onszelf helemaal aan God geven. In het Grieks staat er dat we ons lichaam aan God geven als een offer: dat betekent al onze menselijke vermogens, onze volledige menselijkheid: ons hart, verstand, handen, gedachten, houdingen moeten allemaal aan God gegeven worden. Met andere woorden, we moeten onze eigen controle over deze dingen opgeven en aan Hem overdragen, precies zoals vroeger een letterlijk offer op het altaar volledig aan God werd gegeven. Maar hoe? Ook dat maakt deze passage duidelijk: "op een nieuwe manier gaan denken". We moeten onze gedachten dagelijks vernieuwen door ze te reinigen van de "wijsheid" van de wereld en ze vervangen met de ware wijsheid die van God komt. We aanbidden Hem met onze vernieuwde en gereinigde denken, niet met onze emoties. Emoties zijn prachtig, maar wanneer ze niet gevormd worden door een verstand dat verzadigd is met Waarheid, kunnen ze vernietigende, onbeheersbare krachten zijn. De wil, en ook de emoties, zullen het pad volgen dat het verstand inslaat. In 1 Korintiërs 2:16 lezen we dat wij "dezelfde manier van denken als Christus" hebben gekregen, niet de emoties van Christus.

Er is maar één manier om ons denken te vernieuwen en dat is met het Woord van God. Het is de waarheid, de kennis van het Woord van God, dat wil zeggen de kennis van de goedheid en liefde van God. En daarmee zijn we weer terug bij het begin. Het kennen van de waarheid, het geloven van de waarheid, overtuigingen hebben volgens de waarheid, het liefhebben van de waarheid: dat zijn de dingen die uiteindelijk zullen resulteren in ware geestelijke aanbidding. Overtuiging wordt gevold door gevoelens; gevoelens die een antwoord zijn op de waarheid, niet op externe stimulansen, zoals muziek. Muziek heeft op zich niets van doen met aanbidding. Muziek kan geen aanbidding voortbrengen, al kan ze ongetwijfeld emoties opwekken. Muziek is niet het begin van aanbidding, maar kan gebruikt worden als uitdrukking van onze aanbidding. Zie muziek niet als een middel om je aanbidding op te wekken; zie muziek eenvoudigweg als een uitdrukking van wat wordt opgewekt door een hart dat bewogen wordt door de goedheid en liefde van God en gehoorzaam is aan zijn geboden.

Ware aanbidding is aanbidding die zich op God richt. Mensen hebben de neiging zich te druk te maken over waar ze moeten aanbidden, wat voor muziek ze daarbij moeten gebruiken, en wat andere mensen van hun aanbidding denken. Als we ons op deze dingen richten, dan missen we waar het echt om gaat. Jezus vertelt ons dat echte aanbidders God in geest en vol van waarheid zullen aanbidden (Johannes 4:24). Dit betekent dat we aanbidden vanuit het hart en op de manier die God heeft ontworpen. Aanbidding kan bestaan uit bidden, het lezen van Gods Woord met een open hart, zingen, deelname aan het avondmaal en het dienen van anderen. Het is niet beperkt tot één enkele handeling, maar wordt op de juiste manier uitgevoerd wanneer het hart en de houding van de aanbidder zich op de juiste plek bevinden.

Het is ook belangrijk te weten dat aanbidding voorbehouden is aan God. Alleen Hij is aanbidding waardig; zijn dienaren zijn dat niet (Openbaring 19:10). Wij horen heiligen, profeten, beelden, engelen en afgoden, of Maria, de moeder van Jezus, niet te aanbidden. We moeten ook niet aanbidden met de verwachting dat we er iets voor terug zullen krijgen, zoals bijvoorbeeld een wonderbaarlijke genezing. Aanbidding wordt alleen gedaan omwille van God — omdat Hij het verdient — en alleen om Hem te behagen. Aanbidding kan het openbaar loven van God zijn (Psalm 22:23; 35:18) in een gemeente, waar we met gebed en lofzang uitdrukking geven aan onze adoratie en dankbaarheid voor Hem en wat Hij voor ons gedaan heeft. Ware aanbidding wordt in het innerlijk gevoeld en dan uitgedrukt in onze handelingen. Aanbidden "omdat het moet" mishaagt God en is volkomen nutteloos. Hij kijkt door alle hypocrisie heen, en Hij walgt daarvan. Hij laat dit zien in Amos 5:21-24 wanneer Hij spreekt over het naderende oordeel. Een ander voorbeeld is het verhaal over Kaïn en Abel, de eerste zonen van Adam en Eva. Zij brachten allebei offergaven naar de Heer, maar God was alleen tevreden met het offer van Abel. Kaïn bracht het offer omdat het zo hoorde, maar Abel gaf God de beste lammeren uit zijn kudde. Hij bracht zijn offer uit geloof en bewondering voor God.

Ware aanbidding is niet beperkt tot wat we in de gemeente doen of wanneer we Hem openlijk prijzen (al zijn beide dingen goed en zegt de Bijbel ook dat we ze moeten doen). Ware aanbidding is de erkenning van God en al zijn macht en heerlijkheid in alles wat we doen. De hoogste vorm van prijzen en aanbidden is onze gehoorzaamheid aan Hem en zijn Woord. Om dit te kunnen doen, moeten we God kennen: we kunnen niet onwetend over Hem zijn (Handelingen 17:23). Aanbidden is het verheerlijkheden en groot maken van God — het tonen van onze trouw aan en onze bewondering van onze Vader.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is ware aanbidding?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries