settings icon
share icon

Wat is GotQuestions.org?

Doelstelling van Got Questions Ministries:

"Got Questions Ministries streeft ernaar de Heer Jezus Christus via het internet te verheerlijken door het geven van Bijbelse, toepasbare en punctuele antwoorden op geestelijke vragen."

GotQuestions.org is een werkgroep van toegewijde en getrainde vrijwilligers die een verlangen hebben om anderen te helpen bij het leren begrijpen van God, de Schrift, verlossing en andere geestelijke onderwerpen. Wij zijn Christelijk, Protestants, conservatief, evangelisch, fundamenteel en zijn niet aan specifiek kerkgenootschap verbonden. Wij zien onszelf als een para-kerkelijke bediening, die de kerk bijstaat en de kerk helpt om onze bezoekers te voorzien van antwoorden op hun geestelijke vragen.

Wij doen ons best om de gestelde vragen degelijk en in gebed te onderzoeken en deze op een Bijbelse manier te beantwoorden. Het is niet ons doel om jou te overtuigen van onze zienswijze, maar veeleer om je te wijzen op wat de Bijbel te zeggen heeft over jouw vragen.

Je kunt ervan verzekerd zijn dat de vragen op onze website beantwoord zijn door getrainde en toegewijde Christenen die de Heer liefhebben en jou graag willen helpen bij je levenswandel met Hem. Onze schrijvers zijn onder andere voorgangers, jeugdpastors, missionarissen, Bijbelse therapeuten, studenten aan Christelijke universiteiten/hogescholen en Bijbelcolleges, professoren aan theologische seminaries en leken die Gods Woord bestuderen. Al onze antwoorden worden door onze voorzitter en oprichter zelf gecontroleerd op Bijbelse en theologische nauwkeurigheid. Hij heeft een universitaire graad in Christelijke Theologie en een baccalaureaat in Bijbelse Studies.

Mag God je rijkelijk zegenen tijdens jouw studie van Zijn Woord en tijdens jouw groei op je levenswandel met Hem! (Romeinen 11:36)

Privacybeleid: Wij zullen jouw email adres of enige andere persoonlijke informatie nooit doorgeven aan enige andere website, organisatie of bedrijf.

Copyrightbeleid: Klik hier voor onze copyrightvoorwaarden.

Vrijwaring: Het doel van GotQuestions.org is het bieden van Bijbelse antwoorden op een verscheidenheid aan vragen over het leven. Niets meer! Geen enkele van onze webpagina's of email reacties kan IN WELKE VORM DAN OOK worden opgevat als counseling, therapie, wettelijk advies of enig ander professioneel advies. Door gebruik te maken van de diensten van GotQuestions.org stem je in met de vrijwaring van aansprakelijkheid van Got Questions Ministries, Inc. (en al haar medewerkers, leiders en vertegenwoordigers) voor beslissingen die jij in je leven neemt.

Waarom gaan jullie geen discussies aan?Terug naar Nederlandse home page

Wat is GotQuestions.org?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries