settings icon
share icon
Vraag

Hoe kan ik voor God leven?

Antwoord


God heeft ons in zijn Woord enkele heel heldere aanwijzingen gegeven over hoe wij voor Hem kunnen leven. Deze zijn onder andere het gebed om elkaar lief te hebben (Johannes 13:34-35), de oproep om Hem te volgen ten koste van onze eigen verlangens (Matteüs 16:24), de aansporing om voor arme en behoeftige mensen te zorgen (Jakobus 1:27) en de waarschuwing om niet te vervallen tot zondig gedrag zoals dat van mensen die God niet kennen (1 Tessalonicenzen 5:6-8). Jezus vatte goed samen wat een leven voor God inhoudt, toen een wetsgeleerde Hem vroeg welk gebod het belangrijkst was. Jezus antwoordde: "De belangrijkste wet is: 'Luister, Israël, de Heer is Eén. Houd van je Heer God met je hele hart en met je hele ziel, met je hele verstand en met alles wat je hebt.' De tweede wet, die net zo belangrijk is, is deze: 'Houd net zoveel van je broeders als van jezelf.' Geen enkele wet is belangrijker dan deze twee." (Markus 12:29-31)

Jezus' gebed vóór zijn kruisiging werpt ook licht op ons doel. Hij bad met betrekking tot gelovigen: "En dezelfde macht en kracht die U aan Mij heeft gegeven, heb Ik aan hen gegeven. Zo zullen ze één met elkaar zijn, net zoals U en Ik één zijn. Ik ben één met hen en U bent één met Mij. Op diezelfde manier zullen zij één zijn met elkaar. Want dan zullen de mensen moeten toegeven dat U Mij gestuurd heeft en dat U net zoveel van hen houdt als van Mij. Vader, U heeft hen aan Mij gegeven. Ik wil dat zij zijn waar Ik ben. Want dan zullen zij de hemelse macht en majesteit zien die U aan Mij heeft gegeven. U hield al van Mij voordat de wereld bestond. Rechtvaardige Vader, de mensen die Mij niet geloven, kennen U niet. Maar Ik ken U. En deze mannen hebben begrepen dat U Mij heeft gestuurd. Ik heb hun laten zien wie U bent. En Ik zal U nog verder bekend maken. Zo zal dezelfde grote liefde die U voor Mij heeft, ook in hen zijn. En Ik zal één met hen zijn" (Johannes 17:22-26). Jezus' wens is dat Hij een relatie met ons heeft.

De zogenaamde Belijdenis van Westminster stelt: "Het hoofddoel van de mens is God te verheerlijken en zich in Hem te verblijden." Een leven voor God verheerlijkt God. We jagen God met ons hele wezen na: hart, ziel, verstand en kracht. We verblijven in Christus (Johannes 15:4-8) en daarom handelen we als Hem door andere mensen lief te hebben. Wanneer we dat doen, verheerlijken we zijn naam en verblijden we ons ook over de relatie die we met Hem hebben, de relatie waarvoor we geschapen zijn.

Mensen die voor God willen leven, moeten Hem in zijn Woord opzoeken. We moeten de leiding van de Heilige Geest opzoeken om het Woord op ons leven toe te passen. Voor God leven betekent dat we onszelf opgeven en boven alles naar Gods wil verlangen. Terwijl we dichter tot God groeien en Hem beter leren kennen, zullen zijn verlangens steeds natuurlijker ook de onze worden. Terwijl we volwassen worden, neemt ons verlangen om Gods geboden te gehoorzamen toe, net als onze liefde voor Hem. Zoals Jezus zei: "Als jullie echt van Mij houden, doe dan ook wat Ik zeg." (Johannes 14:15)

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Hoe kan ik voor God leven?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries