settings icon
share icon
Vraag

Is volkomen heiliging / zondeloze perfectie mogelijk in dit leven?

Antwoord


Efeziërs 4:13 zegt dat de geestelijke gaven zijn gegeven om het lichaam van Christus op te bouwen totdat we "allemaal helemaal één worden in het geloof. En zo zullen we de Zoon van God goed leren kennen. Dan zijn we geestelijk volwassen, helemaal vol van Christus." Sommige vertalingen zeggen dat we "perfect" (in plaats van "volwassen") zullen worden, en daaruit hebben sommige mensen abusievelijk de conclusie getrokken dat we in dit leven al zondeloze perfectie kunnen bereiken. De Bijbel leert ons dat wij, zolang we ons in dit lichaam bevinden, altijd zullen worstelen met onze zondige natuur (zie Romeinen 7:14-24). Niemand zal "perfect" (zondeloos) zijn totdat we de hemel bereiken.

Het woord "volwassen" in Efeziërs 4:13 is het Griekse woord teleios. Het wordt door het hele Nieuwe Testament heen gebruikt en betekent "perfect", "compleet", "volgroeid" en "volwassen". Wat Efeziërs 4:13 onderwijst, is dat hoe meer we in Christus groeien, hoe krachtiger en meer verenigd we zullen zijn als Gemeente. Dit vers betekent niet dat we zullen stoppen met zondigen.

Een andere passage die mensen soms verwart, is Kolossenzen 1:28, die in sommige vertalingen zegt dat Paulus "ieder mens volmaakt wil stellen in Christus Jezus". En in Kolossenzen 4:12 bidt Paulus dat wij "volmaakt en volkomen vaststaan in heel de wil van God." In beide verzen moet het Griekse woord voor volmaakt begrepen worden als "volwassen" of "volgroeid", niet als "zonder zonde".

Als menselijke wezens zijn wij gebonden aan Adams zondige natuur in deze wereld. Ongeacht hoe hard we ook proberen om niet tegen God te zondigen, toch zullen we dat nog steeds doen. Dit is waar voor alle mensen. De apostel Paulus berispte Petrus toen deze aan sommige mensen de voorkeur gaf (Galaten 2:11-13). Later in zijn bediening noemde Paulus zichzelf de ergste van alle zondaars (1 Timoteüs 1:15). Petrus, Jakobus, Johannes en Paulus gaven allemaal toe dat zij niet perfect waren. Hoe zouden jij en ik dan iets anders kunnen beweren?

Ware perfectie zal pas bereikt worden met de opname van de gemeente, wanneer we Jezus in de lucht zullen ontmoeten (1 Tessalonicenzen 4:17). Dan zullen zij die in Christus gestorven zijn uit de dood worden opgewekt en zullen de lichamen van de levenden veranderd worden (Filippenzen 3:20-21; 1 Korintiërs 15:54). We zullen voor de Rechterstoel van Christus staan (2 Korintiërs 5:10), waar onze werken beoordeeld zullen worden en beloningen zullen worden uitgedeeld (1 Korintiërs 3:9-15). Onze vrijkoping zal dan volkomen zijn en onze zonde zal dan voor altijd verdwenen zijn. We zullen met Christus tot in eeuwigheid in zondeloze perfectie leven en heersen.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Is volkomen heiliging / zondeloze perfectie mogelijk in dit leven?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries