settings icon
share icon
Vraag

Wat is een vleselijke Christen?

Antwoord


Kan een ware Christen vleselijk zijn? Laten we eerst de term “vleselijk” eens definiëren om deze vraag te kunnen beantwoorden. Het woord “vleselijk” is het vertaalde Griekse woord sarkikos. Dit beschrijvende woord is te vinden in 1 Korintiërs 3:1-3 met betrekking op Christenen. In deze passage spreekt de apostel Paulus de lezers aan met “broeders”, een term die hij bijna alleen gebruikt voor het aanduiden van Christenen; vervolgens beschrijft hij hen als “vleselijk”. Hieruit kunnen we concluderen dat Christenen vleselijk kunnen zijn. De Bijbel is glashelder over het feit dat niemand zonder zonde is (1 Johannes 1:8). Elke keer als we zondigen, handelen we vleselijk.

Het is belangrijk te begrijpen dat hoewel een Christen, tijdelijk, vleselijk kan zijn, een ware Christen niet zijn hele leven vleselijk zal blijven. Sommigen hebben het idee van een “vleselijke Christen” misbruikt door te zeggen dat het mogelijk is om tot geloof te komen in Christus en dan verder hun leven op een compleet vleselijke manier verder te leven, zonder enig teken van wedergeboren zijn of van een nieuwe schepping (2 Korintiërs 5:17). Zo’n concept is volkomen onbijbels. Jacobus 2 maakt duidelijk dat waar geloof altijd zal uitmonden in goede werken. Efeziërs 2:8-10 stelt dat, hoewel we gered worden door geloof alleen, redding zal resulteren in werken. Kan een Christen, tijdens een periode van falen en/of rebellie, vleselijk lijken? Ja. Zal een ware Christen vleselijk blijven? Nee.

Aangezien eeuwige zekerheid een Bijbels feit is, zal zelfs de vleselijke Christen gered worden. Verlossing kan niet verloren worden, omdat verlossing een geschenk van God is dat Hij niet weg zal nemen (zie Johannes 10:28; Romeinen 8:37-39; 1 Johannes 5:13). Zelfs in 1 Korintiërs 3:15 wordt de vleselijke Christen verzekerd van zijn verlossing: “Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen”. De vraag is niet of iemand die beweert een Christen te zijn, maar een vleselijk leven lijdt, zijn verlossing heeft verloren; de vraag is of die persoon ooit werkelijk gered is geweest (1 Johannes 2:19).

Christenen die vleselijk worden in hun gedrag kunnen van God verwachten dat Hij hen liefdevol vermaant (Hebreeën 12:5-11), zodat ze terug kunnen komen in nauwe verbondenheid met Hem en getraind worden in gehoorzaamheid aan Hem. Gods verlangen bij onze verlossing is dat we geleidelijk aan meer zoals Jezus gaan worden (Romeinen 12:1-2), waarbij we spiritueler en minder vleselijk worden, een proces dat bekend staat als heiliging. Totdat we verlost worden van ons zondige vlees zullen er uitbraken van vleselijkheid voorkomen. Voor een ware gelovige in Christus zijn deze uitbraken echter de uitzondering, niet de regel.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is een vleselijke Christen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries