settings icon
share icon
Vraag

Wat is het verschil tussen de Opname en de Wederkomst?

Antwoord


De opname en de wederkomst van Christus worden vaak met elkaar verward. Soms is het lastig te bepalen of een Bijbelvers verwijst naar de opname of de wederkomst. Echter, bij het bestuderen van Bijbelprofetie over de eindtijd, is het erg belangrijk deze twee te onderscheiden.

De opname is wanneer Jezus Christus terugkomt om de gemeente (alle gelovigen in Christus) weg te halen van de aarde. De opname wordt beschreven in 1 Tessalonicenzen 4:13-18 en 1 Korintiërs 15:50-54. De lichamen van de gelovigen die gestorven zijn zullen opgewekt worden en zij zullen, samen met de gelovigen die dan nog in leven zijn, de Heer in de lucht ontmoeten. Dit alles zal gebeuren in één moment, in een oogwenk. De wederkomst is wanneer Jezus terugkomt om de Antichrist te verslaan, het kwaad te vernietigen, en zijn duizenjarige koninkrijk te vestigen. De wederkomst wordt beschreven in Openbaring 19:11-16.

De belangrijke verschillen tussen de opname en de wederkomst zijn de volgende:
  1. Bij de opname zullen de gelovigen de Heer in de lucht ontmoeten (1 Tessalonicenzen 4:17). Bij de wederkomst zullen de gelovigen met de Heer terugkeren naar de aarde (Openbaring 19:14).

  2. De wederkomst vindt plaats na de grote en vreselijke verdrukking (Openbaring hoofdstuk 6-19). De opname vindt plaats vóór de verdrukking (1 Tessalonicenzen 5:9; Openbaring 3:10).

  3. De opname is het weghalen van de gelovigen van de aarde als een bevrijdende handeling? (1 Tessalonicenzen 4:13-17, 5:9). De wederkomst is onder andere het verwijderen van de ongelovigen als een veroordelende handeling. (Matteüs 24:40-41).

  4. De opname zal onopgemerkt en ogenblikkelijk zijn (1 Korintiërs 15:50-54). De wederkomst zal voor iedereen zichtbaar zijn (Openbaring 1:7; Matteüs 24:29-30).

  5. De wederkomst van Christus zal niet gebeuren totdat bepaalde andere eindtijd gebeurtenissen plaats hebben gevonden (2 Tessalonicenzen 2:4; Matteüs 24:15-30; Openbaring hoofdstuk 6-18). De opname is imminent; het kan elk moment gebeuren (Titus 2:13; 1 Tessalonicenzen 4:13-18; 1 Korintiërs 15:50-54).

Waarom is het belangrijk de opname en de wederkomst van elkaar te onderscheiden?

  1. Als de opname en de wederkomst dezelfde gebeurtenis zouden zijn, zouden gelovigen de grote verdrukking moeten meemaken (1 Tessalonicenzen 5:9; Openbaring 3:10).

  2. Als de opname en de wederkomst dezelfde gebeurtenis zouden zijn, is de terugkomst van Christus niet imminent – er zijn nog vele dingen die moeten gebeuren voordat Hij terug kan komen (Matteüs 24:4-30)

  3. Bij het beschrijven van de verdrukkingsperiode in Openbaring hoofdstuk 6-19, wordt nergens de kerk genoemd. Tijdens de verdrukking – ook wel “een tijd van benauwdheid voor Jacob” genoemd (Jeremia 30:7) – zal God Zijn aandacht richten op Israël (Romeinen 11:17-31).

De opname en de wederkomst lijken op elkaar maar zijn aparte gebeurtenissen. Bij beide is Jezus’ terugkomst betrokken. Beide zijn eindtijd gebeurtenissen. Het is echter cruciaal de verschillen te herkennen. Samengevat, de opname is de terugkomst van Christus in de wolken om alle gelovigen van de aarde weg te halen vóór de tijd van Gods toorn. De wederkomst is de terugkomst van Christus naar de aarde om de verdrukking tot een eind te brengen en de Antichrist en zijn kwaadaardige wereldrijk te verslaan.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is het verschil tussen de Opname en de Wederkomst?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries