settings icon
share icon
Vraag

Hoe kan ik verleidingen weerstaan?

Antwoord


De Schrift vertelt ons dat we allemaal te kampen hebben met verleidingen. 1 Korintiërs 10:13 vertelt ons: "De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon" (Het Boek). Wellicht biedt dit enige troost, want we hebben vaak het gevoel dat we er helemaal alleen voorstaan en dat anderen immuun zijn voor verleidingen. We lezen dat Christus ook op de proef werd gesteld: "We hebben een Hogepriester die ons kan begrijpen als we zwak zijn. Want we hebben een Hogepriester die op dezelfde manier als wij met het kwaad te maken heeft gekregen. Maar Híj werd nooit ongehoorzaam aan God." (Hebreeën 4:15)

Waar komen deze verleidingen dan vandaan? Op de eerste plaats weten we dat ze niet van God afkomstig zijn, ook al staat Hij ze wel toe. Jakobus 1:13 stelt: "Maar je mag nooit zeggen dat Gód jou op de proef stelt. Want God kan niet door het kwaad verleid worden om iets slechts te doen. En Hij doet Zelf ook niemand kwaad om iemands geloof op de proef te stellen." In het eerste hoofdstuk van het boek Job zien we dat God de satan toestaat om Job op de proef te stellen, maar wel binnen bepaalde grenzen. (1 Petrus 5:8).

De duivel loopt rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij kan verslinden (1 Petrus 5:8). Vers 9 vertelt ons dat we hem moeten weerstaan, in de wetenschap dat andere christenen ook door hem worden aangevallen. Van deze passages leren we dat verleidingen van de satan afkomstig kunnen zijn. We zien in Jakobus 1:14 dat verleidingen ook vanuit onszelf kunnen komen. We worden op de proef gesteld wanneer "de verlangens van je oude 'ik' aan je trekken. Ze proberen je mee te slepen" (vers 14). We staan zelf toe dat we bepaalde gedachten hebben, naar bepaalde plaatsen gaan waar we niet naartoe zouden moeten gaan, en beslissingen nemen op basis van onze eigen verlangens, die ons naar de verlokking leiden.

Hoe kunnen we deze verleidingen dan weerstaan? Ten eerste moeten we terugkeren naar het voorbeeld dat Jezus ons gaf toen Hij in de woestijn door de satan op de proef werd gesteld, zie Matteüs 4:1-11. Elke verleiding van de satan werd met hetzelfde antwoord het hoofd geboden: "In de Boeken staat", gevolgd door de betreffende Schrifttekst. Als de Zoon van God het Woord gebruikte om verleidingen effectief te weerstaan — en we weten dat dit werkt omdat de duivel Hem na drie mislukte pogingen verliet (vers 11) — hoe veel meer moeten wij het dan wel niet gebruiken om onze eigen verleidingen het hoofd te bieden? Al onze pogingen om ons te verzetten zullen zwak en ineffectief zijn, tenzij ze de kracht hebben gekregen van de Heilige Geest door voortdurend lezen, bestuderen en overpeinzen van het Woord. Op deze manier zullen we "op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier" (Romeinen 12:2). Er bestaat geen ander wapen tegen verleidingen dan "het zwaard van de Geest in je hand. Dat is het woord van God" (Efeziërs 6:17). Kolossenzen 3:2 zegt: "Geef de hemelse dingen de eerste plaats in je leven, en niet de aardse dingen." Als we ons verstand vullen met de nieuwste Tv-shows, muziek en alle andere dingen die onze cultuur te bieden heeft, dan zullen we gebombardeerd worden met boodschappen en afbeeldingen die ons onvermijdelijk naar zondige verlangens zullen voeren. Maar als ons verstand gevuld wordt met de majesteit en de heiligheid van God, de liefde en het mededogen van Christus, en de verhevenheid van beide — zoals afgeschilderd in zijn perfecte Woord — dan zullen we ontdekken dat onze interesse in de verlangens van de wereld zal afnemen en verdwijnen. Maar zonder de invloed van Gods Woord op ons denken, staan we open voor de dingen waar de satan ons aan blootstelt.

Dit is dus het enige middel om ons hart en ons verstand te bewaken en zo de bronnen van de verleidingen van ons vandaan te houden. Denk aan de woorden van Christus tot zijn discipelen in de hof in de nacht toen Hij verraden werd: "Blijf wakker en bid dat je niet verleid wordt om het verkeerde te doen. Je wíl wel graag het goede doen, maar dat is wel heel erg moeilijk" (Matteüs 26:41). De meeste christenen willen natuurlijk niet graag openlijk de zonde induiken, maar we kunnen het niet helpen dat we tot de zonde vervallen omdat ons "vlees" niet sterk genoeg is om zich te verzetten. We plaatsen onszelf in situaties, of vullen ons denken met zondige verlangens, en die leiden ons vervolgens naar de zonde.

We moeten ons denken vernieuwen, zoals ons in Romeinen 12:1-2 verteld wordt. We moeten niet meer denken zoals de wereld denkt, of wandelen zoals de wereld wandelt. Spreuken 4:14-15 vertelt ons: "Doe niet mee met oneerlijke mensen. Ga niet het slechte pad op. Blijf bij hen vandaan, ga niet met hen mee." We moeten het pad van de wereld mijden dat ons naar verleidingen leidt, omdat ons lichaam te zwak is. We worden gemakkelijk meegevoerd door onze eigen begeerten.

Matteüs 5:29 geeft uitstekend advies: "Als je door iets wat je ziet in de verleiding komt om iets slechts te doen, ruk dan je oog uit en gooi het weg. Want het is beter dat je één lichaamsdeel kwijtraakt, dan dat je met je hele lichaam in de hel wordt gegooid." Dat klinkt wel heel ernstig! Maar de zonde is ernstig! Jezus zegt natuurlijk niet dat we letterlijk lichaamsdelen moeten gaan verwijderen. Maar een oog uitrukken is wel een heel drastische maatregel, en Jezus leert ons dat, wanneer dat nodig is, drastische maatregelen moeten worden genomen om de zonde uit de weg te gaan.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Hoe kan ik verleidingen weerstaan?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries