settings icon
share icon
Vraag

Wie is de valse profeet in de eindtijd?

Antwoord


De valse profeet uit de eindtijd wordt beschreven in Openbaring 13:11-15. Hij wordt ook wel het “tweede beest” genoemd (Openbaring 16:13, 19:20, 20:10). Samen met de antichrist en Satan, die beiden macht geeft, vormt de valse profeet de “onheilige drie-eenheid”.

De apostel Johannes beschrijft deze persoon en geeft ons aanwijzingen waarmee wij hem kunnen herkennen wanneer hij verschijnt. In de eerste plaats komt hij “uit de aarde”. Dit zou kunnen betekenen dat hij afkomstig is uit de diepten van de hel en alle demonische machten van de hel tot zijn beschikking heeft. Het zou ook kunnen betekenen dat hij van onbeduidende komaf is en verborgen en onbekend zal blijven tot hij aan de rechterhand van de antichrist het wereldtoneel betreedt. Hij wordt beschreven als een beest dat horens heeft als een lam, maar spreekt als een draak. De horens van een lam zijn niets meer dan kleine knobbels op de kop tot het lam is uitgegroeid tot een ram. In tegenstelling tot de antichrist, die een veelvoud aan hoofden en horens heeft, waarmee zijn kracht en zijn macht en zijn woestheid worden uitgedrukt, komt de valse profeet als een lam; hij zal innemend zijn, met overtuigende woorden die andere mensen zullen aanzetten tot sympathie en welgezindheid. Hij zal een buitengewoon getalenteerde prediker of spreker zijn, die hele mensenmassa’s zal bedriegen met zijn demonisch geïnspireerde woorden. Maar hij spreekt als een draak, wat betekent dat zijn boodschap een boodschap van de draak is. In Openbaring 12:9 wordt de draak geïdentificeerd als de duivel en Satan.

Vers 12 vertelt ons wat de missie van de valse profeet op aarde is: de mensheid aanzetten om de antichrist te aanbidden. Hij heeft het volledige gezag van de antichrist omdat hij, net als de antichrist, zijn macht van Satan heeft gekregen. Het is niet duidelijk of mensen gedwongen zullen worden om de antichrist te aanbidden, of dat zij zó ingenomen zullen zijn met deze machtige wezens dat zij het bedrog niet doorzien en hen vrijwillig aanbidden. Het feit dat het tweede beest bovennatuurlijke tekenen en wonderen gebruikt, zoals vuur uit de hemel, om hen beiden geloofwaardig te maken, lijkt aan te geven dat mensen zich voor hen zullen neerbuigen in bewondering voor hun macht en boodschap. Vers 14 stelt vervolgens dat het bedrog zo groot zal zijn dat mensen een afgodsbeeld voor de antichrist zullen maken en het zullen aanbidden. Dit doet denken aan het enorme gouden beeld van Nebukadnessar (Daniël 3), waarvoor alle mensen moesten buigen en dat door alle mensen aanbeden moest worden. Maar Openbaring 14:9-11 beschrijft het afgrijselijke lot van de mensen die het beeld van de antichrist aanbidden.

Mensen die de gruwelen van de verdrukking tot op dit punt hebben overleefd, zullen op dit punt een moeilijke keuze moeten maken. Degenen die weigeren om het beeld van het beest te aanbidden zullen ter dood worden veroordeeld (vers 15), terwijl degenen die het wél aanbidden de toorn van God over zich zullen afroepen. Het afgodsbeeld zal heel bijzonder zijn omdat het zal kunnen “spreken”. Dit betekent niet dat het beeld tot leven zal komen – het Griekse woord dat hier gebruikt wordt is pneuma en betekent “adem” of “luchtstroom”; niet bios wat “leven” betekent – maar het betekent wel dat het beeld op de een of andere manier de boodschap van de antichrist en de valse profeet zal kunnen uiten. Het beeld zal dus hun woordvoerder zijn, en zal ook alle mensen ter dood veroordelen die weigeren om het onheilige duo te aanbidden. In onze technologische wereld is het niet moeilijk om een dergelijk scenario voor te stellen.

Wie de valse profeet ook zal blijken te zijn, het bedrog van de wereld en de afvalligheid zullen in de laatste dagen van enorme omvang zijn en de hele wereld zal erdoor in beslag worden genomen. De bedriegers en de valse leraren die wij vandaag de dag om ons heen zien, zijn de voorbodes van de antichrist en de valse profeet. We moeten ervoor waken dat zij ons niet bedriegen. Dergelijke valse leermeesters zijn in overvloede aanwezig en bewegen ons geleidelijk naar een uiteindelijk satanisch koninkrijk. We moeten trouw het verlossende evangelie van Jezus Christus blijven verkondigen en de zielen van mannen en vrouwen redden van de naderende rampspoed.Terug naar Nederlandse home page

Wie is de valse profeet in de eindtijd?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries