settings icon
share icon
Vraag

Zullen mensen na de opname een tweede kans krijgen om gered te worden?

Antwoord


Sommige Bijbelwetenschappers zijn van mening dat er na de opname absoluut geen kans op verlossing meer zal zijn. Maar er staat geen enkel vers in de Bijbel waarin dit beweerd wordt of zelfs maar gesuggereerd wordt. Er zullen tijdens de verdrukking een heleboel mensen tot geloof in Christus komen. De 144.000 Joodse getuigen (Openbaring 7:4) zijn Joodse gelovigen. Als er in de verdrukking niemand tot geloof kan komen, waarom zouden er dan mensen onthoofd worden vanwege hun geloof (Openbaring 20:4)? Geen enkele Bijbelse passage argumenteert dat mensen na de opname niet meer gered kunnen worden. Een groot aantal passages wijst zelfs op het tegenovergestelde.

Een ander standpunt is dat de mensen die het evangelie vóór de opname gehoord en afgewezen hebben, niet meer gered kunnen worden. De mensen die in de verdrukking verlost worden, zijn dan dus mensen die vóór de opname het goede nieuws nog nooit hadden gehoord. De zogenaamde “bewijslast” voor dit idee is te vinden in 2 Tessalonicenzen 2:9-11, waarin we lezen dat de antichrist wonderen zal verrichten om “hen die verloren gaan” om de tuin te leiden en dat God Zelf “een krachtige dwaling zal zenden” om hen in hun ongeloof te bevestigen. De reden hiervoor is dat “zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden” (vers 10). Toegegeven, de mensen die al vóór de opname niets van het evangelie wilden weten, zullen waarschijnlijk zo blijven denken. Daarnaast zal de antichrist velen bedriegen (Matteüs 24:5). Maar “zij [die] de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben” verwijst niet noodzakelijkerwijs naar mensen die vóór de opname het evangelie gehoord hebben. Het kan op eenieder slaan die Gods verlossing op enig moment volkomen heeft afgewezen. Er is dus geen duidelijk Schriftuurlijk bewijs om dit standpunt te ondersteunen.

Openbaring 6:9-11 spreekt over de mensen die in de verdrukking de martelaarsdood sterven “omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden”. Deze martelaren zullen de gebeurtenissen tijdens de verdrukking correct interpreteren; zelf het evangelie aanvaarden en anderen oproepen om ook tot inkeer te komen en te geloven. De antichrist en zijn volgelingen zullen hun evangelisatiewerk niet tolereren en hen doden. Al deze martelaren zijn mensen die er vóór de opname al waren, maar pas later tot geloof kwamen. Daarom moet er na de opname nog gelegenheid zijn om tot geloof in Christus te komen.Terug naar Nederlandse home page

Zullen mensen na de opname een tweede kans krijgen om gered te worden?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries