settings icon
share icon
Vraag

Is het verkeerd om een 'stiekeme christen' te zijn om je eigen leven veilig te stellen?

Antwoord


Is het verkeerd om een leven als 'stiekeme christen' te leiden uit angst voor vergeldingen of zelfs de dood? Moeten christenen bereid zijn om te sterven voor hun belijdenis van de naam van Jezus? Moeten we ons geloof geheimhouden om zo ons eigen leven veilig te stellen? Dit is een vraag die voor christenen in grote delen van de wereld slechts hypothetisch is, omdat de zwaarste vorm van vervolging waar zij mee te maken kunnen krijgen bestaat uit spot en/of beledigingen. Maar voor christenen in sommige delen van de wereld is deze vraag heel werkelijk en praktisch; hun leven loopt letterlijk gevaar. Het is een iets om niet zo dapper te zijn als je graag zou willen zijn om je eigen leven en/of de levens van je familie te redden. Het is heel iets anders wanneer je je eigen leven een hogere prioriteit geeft dan het dienen, eren, aanbidden en gehoorzamen van Christus. Met dat in het achterhoofd, is het dan verkeerd om je geloof in Christus geheim te houden?

Jezus zelf geeft ons het antwoord: "Als je er tegen de mensen voor uit durft te komen dat je bij Mij hoort, zal Ik ook tegen mijn hemelse Vader zeggen dat je bij Mij hoort. Maar als je tegen de mensen doet alsof je Mij niet kent, zal Ik ook tegen mijn hemelse Vader zeggen dat Ik je niet ken. Jullie moeten niet denken dat Ik ben gekomen om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar strijd" (Matteüs 10:32-34). Christus maakte duidelijk dat "jullie zullen worden gehaat door de mensen die niet in Mij geloven. Bedenk dan dat ze Mij óók hebben gehaat. Als jullie hetzelfde zouden zijn als de mensen die niet in Mij geloven, zouden ze van jullie houden. Want dan zouden jullie op hen lijken. Maar omdat Ik jullie heb geroepen, zijn jullie anders dan zij. Daarom haten ze jullie" (Johannes 15:18-19). Ook al is het begrijpelijk dat iemand zijn of haar geloof in Christus geheim wil houden om zijn/haar leven te redden, toch is een stiekem geloof dus eenvoudigweg geen optie.

In de bovenstaande passage is het woord "aarde" afkomstig van het Griekse kosmos. Dit woord slaat op een boosaardig, vervallen, werelds systeem van goddeloze, immorele mensen, wier hart en verstand door de satan beheerst worden (Johannes 14:30; 1 Johannes 5:19; Efeziërs 2:1-3). De satan haat God. Hij haat ook de mensen die Christus volgen. Christenen zijn het mikpunt van de toorn van de satan. Zijn doel is om hen te "verslinden" (1 Petrus 5:8; Efeziërs 6:11). We moeten niet verbaasd zijn dat de heersers van deze wereld gelovigen haten, gewoonweg omdat wij "niet van de wereld" zijn. De reden dat christenen dagelijks vervolgd en vermoord worden vanwege hun belijdenis van Christus, is dat hun God-erende levens een veroordeling zijn van de kwade handelingen van deze wereld (Spreuken 29:27). Het is al zo sinds het begin der tijden, toen Kaïn de eerste moord pleegde en zijn broer Abel doodde

(Genesis 4:1-8). Waarom deed Kaïn dat? "Omdat hij niet leefde zoals God het wil en Abel wél" (1 Johannes 3:12). Zo worden ook mensen die slechte dingen doen vandaag de dag door de wereld toegejuicht (Romeinen 1:32) en worden rechtschapen mensen veroordeeld.

Een andere boodschap die Jezus naar de wereld bracht: "Dan zullen de mensen jullie gevangen nemen, mishandelen en doden. Iedereen zal jullie haten omdat jullie in Mij geloven" (Matteüs 24:9). Jezus heeft ons het volgende beloofd: in de eindtijd zullen christenen zwaar vervolgd worden door deze goddeloze wereld. We zullen te schande gemaakt, mishandeld en vervloekt worden. Het bovenstaande vers zegt in het Grieks letterlijk "de wereld zal jullie overhandigen", zoals wanneer iemand aan de politie of soldaten wordt overgeleverd (Matteüs 4:12). Velen zullen vermoord worden. We zullen "door alle volken gehaat worden" vanwege zijn Naam. In de overeenkomstige passage in Markus zegt Jezus: "Maar jullie moeten goed op jezelf passen. De mensen zullen jullie gevangen nemen en voor de rechter brengen. En in de synagogen zullen jullie mishandeld worden. Omdat jullie in Mij geloven, zullen bestuurders van provincies en landen over jullie rechtspreken. En jullie zullen aan hen over Mij vertellen" (Markus 13:9). Wanneer wij vandaag de dag in deze wereld getuigen, zal onze associatie met de naam van Christus ons onze vrijheden, onze rechten, ons respect en soms zelfs ons leven kosten.

Christenen hebben van Christus een opdracht gekregen: "Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd" (Matteüs 28:19). Paulus weergalmt deze aanwijzingen van Christus als volgt: "Maar hoe kunnen mensen de Heer aanbidden, als ze niet in Hem geloven? Hoe kunnen ze in Hem geloven, als ze nooit van Hem hebben gehoord? Hoe kunnen ze van Hem horen, als niemand hun over Hem heeft verteld? En hoe kan iemand over Hem vertellen, als hij niet wordt gestuurd? Er staat in de Boeken: 'Wat is het heerlijk om de voetstappen te horen aankomen van iemand die goed nieuws komt brengen!'" (Romeinen 10:14-15). Als het evangelie verkondigd moet worden, zelfs in de donkerste uithoeken van de wereld, moet er iemand zijn die het daadwerkelijk verkondigt. Ons doel op aarde is om het licht van de wereld en het zout van de aarde te zijn, door andere mensen het reddende nieuws van Jezus Christus te vertellen. Ja, soms riskeren we vervolging wanneer we dat doen, en soms riskeren we ons eigen leven. Maar we weten dat het Gods wil is dat we zijn waarheid met anderen delen, en we weten ook dat Hij machtig genoeg is om ons te beschermen tot onze zending op aarde voltooid is.

Voor Christus leven in deze wereld kan moeilijk, zelfs wreed, zijn. Deze wereld is niet ons thuis. De wereld is een slagveld. De beproevingen van het leven zijn de gereedschappen die God gebruikt om ons op te bouwen en ons meer als Jezus te maken. Juist in die tijden moeten we naar Jezus opzien en zijn kracht in ons laten werken. Vlak voordat Hij ten hemel steeg, gaf Jezus ons zijn laatste gebod om het evangelie naar de hele wereld te brengen. Met dat gebod gaf Hij ons ook zijn laatste belofte: "En IK BEN alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is" (Matteüs 28:20). En dat is het enige dat belangrijk is.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Is het verkeerd om een 'stiekeme christen' te zijn om je eigen leven veilig te stellen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries