settings icon
share icon
Vraag

Wat zijn de rollen van man en vrouw in het gezin?

Antwoord


Hoewel mannen en vrouwen gelijk zijn in hun relatie met Christus, wijst de Schrift specifieke rollen toe aan beide partijen in het huwelijk. De man dient het leiderschap op zich te nemen in huis (1 Korintiërs 11:3; Efeziërs 5:23). Dit leiderschap moet niet dictatoriaal, zelfingenomen of neerbuigend zijn voor de vrouw, maar moet in overeenstemming zijn met het voorbeeld dat Christus geeft in het leiden van Zijn kerk. "Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden" (Efeziërs 5:25-26). Christus had de kerk (Zijn volk) lief met medeleven, genade, vergeving, respect en onzelfzuchtigheid. Op dezelfde manier dient de man zijn vrouw lief te hebben.

De vrouw dient zich te onderwerpen aan het gezag van haar man. "Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen" (Efeziërs 5:22-24). Hoewel vrouwen zich dienen te onderwerpen aan hun man, geeft de Bijbel ook regelmatig aan hoe de man zijn vrouw dient te behandelen. De man moet niet de dictator spelen, maar moet zijn vrouw en haar mening met respect behandelen. Sterker nog: Efeziërs 5:28-29 gebiedt mannen om hun vrouwen lief te hebben zoals ze hun eigen lichaam lief hebben; ze moeten hun vrouw voeden en voor haar zorgen. De liefde van een man voor zijn vrouw moet dezelfde zijn als de liefde van Christus voor Zijn lichaam: de kerk.

"Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar" (Kolossenzen 3:18-19). "U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg" (1 Petrus 3:7). Uit deze verzen kunnen we opmaken dat wederzijdse liefde en respect deel uitmaken van de rol van zowel de man als de vrouw. Als deze eigenschappen aanwezig zijn dan zijn autoriteit, leiderschap, liefde, en onderwerping geen probleem voor beide partners.

Wat betreft het verdelen van verantwoordelijkheden in het huis: de Bijbel instrueert de man om zorg te dragen voor de familie. Dit betekent dat hij werkt en genoeg geld verdient om voldoende te voorzien in alle levensbehoeften van zijn vrouw en zijn kinderen. Als hij daar niet in slaagt, heeft dat zeker geestelijke gevolgen. "Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige" (1 Timoteüs 5:8). Dus, een man die geen moeite doet om voor zijn gezin te zorgen kan zichzelf niet gerechtvaardigd een christen noemen. Dit betekent niet dat de vrouw de familie niet op die manier kan ondersteunen—Spreuken 31 laat zien dat een godsvruchtige vrouw dat zeker wel mag—maar het onderhouden van het gezin is niet de voornaamste verantwoordelijkheid van de vrouw; het is die van haar man. Hoewel de man zou moeten helpen met de kinderen en met huishoudelijke klusjes (waarmee hij ook zijn taak van het liefhebben van zijn vrouw vervult), laat Spreuken 31 ook duidelijk zien dat het huis in eerste instantie het domein en de verantwoording van de vrouw is. Ook al kan ze pas laat naar bed en moet ze vroeg opstaan: er wordt goed voor haar gezin gezorgd. Dit is geen gemakkelijke levensstijl voor veel vrouwen—zeker in de rijke westerse landen. Echter: veel te vaak wordt er zoveel van de vrouw gevraagd dat zij op het punt van instorten staat. Om zulke hoeveelheden stress te voorkomen moeten zowel de man als de vrouw in gebed hun prioriteiten herzien en de instructies van de Bijbel volgen aangaande hun rol.

Conflicten over de werkverdeling in het huwelijk zijn niet te vermijden, maar als beide partners zich onderwerpen aan Christus zullen deze conflicten tot een minimum beperkt blijven. Als een stel opmerkt dat ruzie over dit onderwerp vaak voorkomt en uit de hand kan lopen, of als ruzie het huwelijk lijkt te definiëren, is het probleem geestelijk. In zo’n geval dienen beide partners zichzelf opnieuw toe te wijden aan Christus in gebed en onderdanigheid, en vervolgens aan elkaar met een houding van liefde en respect.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zijn de rollen van man en vrouw in het gezin?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries