settings icon
share icon
Vraag

Zijn er al enige aspecten van de eindtijd-profetie vervuld?

Antwoord


Openbaring 4:1 is het begin van een Bijbelse passage met details over “wat hierna moet geschieden”. Wat dan volgt zijn profetieën over de “eindtijd”. We hebben de periode van de verdrukking, de openbaring van de antichrist en andere gebeurtenissen uit de “eindtijd” nog niet bereikt. Wat we wel zien is een “voorbereiding” op die gebeurtenissen.

Jezus zei dat de laatste dagen zouden worden voorafgegaan door verschillende dingen: er zouden vele valse christussen komen die veel mensen zouden misleiden, we zouden horen van “oorlogen en geruchten van oorlogen”, en er zou een toename plaatsvinden in het aantal “hongersnoden en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën” (Matteüs 24:5-8). Het nieuws staat vandaag de dag bol van valse godsdiensten, oorlogen en natuurrampen. We weten dat de gebeurtenissen die tijdens de verdrukking zullen plaatsvinden alles zullen omvatten wat Jezus heeft voorspeld (Openbaring 6:1-8); de huidige gebeurtenissen lijken een voorstadium te zijn van nog grotere, naderende problemen.

Paulus waarschuwde dat de laatste dagen een duidelijke toename van valse leer met zich zouden meebrengen. “Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen” (1 Timoteüs 4:1). De laatste dagen worden beschreven als “zware tijden” vanwege het steeds kwaadaardiger karakter van de mens en vanwege mensen die actief “tegen de waarheid ingaan” (2 Timoteüs 3:1-9; zie ook 2 Tessalonicenzen 2:3). De lijst eigenschappen die mensen zullen hebben in de laatste dagen - liefhebbers van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God, met een schijn van godsvrucht, maar de kracht ervan verloochenend (2 Timoteüs 3:1-2) - lijkt ons huidige tijdperk heel goed te beschrijven.

Kan er twijfel bestaan over de vraag of de profetieën aangaande afvalligheid al zijn vervuld? Onze 21e-eeuwse wereld heeft het moreel relativisme omarmd, een filosofie die zelfs de kerk heeft besmet. Er zijn bijvoorbeeld veel gemeenten die er moeite mee hebben om het huwelijk te definiëren als een verbond tussen een enkele man en een enkele vrouw, en veel religieuze leiders spreken tegenwoordig openlijk hun steun uit voor homoseksualiteit. De Bijbel is ondergeschikt geworden aan de zoektocht van de moderne kerk naar een “waarheid” die mensen beter aanspreekt. We leven in geestelijke zin daadwerkelijk in “zware tijden”.

De vorming van de Europese unie – en het feit dat we een herenigd Duitsland hebben – is heel interessant in het licht van de Bijbelse profetieën. De “tien tenen” uit Daniël 2:42 en de beesten met tien horens uit Daniël 7:20 en Openbaring 13:1 zijn verwijzingen naar een “opgewekt” Romeins Rijk dat de macht zal hebben vóór de wederkomst van Christus. Hoewel de exacte politieke structuur nog moet worden gevormd, kunnen we al zien hoe de puzzelstukken op hun plaats vallen.

In 1948 werd Israël erkend als een soevereine staat, en dat is ook betekenisvol voor de Bijbelstudent. God beloofde Abram dat zijn nageslacht Kanaän als een “eeuwig bezit” zou krijgen (Genesis 17:8) en Ezechiël profeteerde over een lichamelijke en geestelijke opwekking van Israël (Ezechiël 37). Het bestaan van Israël als een volk in zijn eigen land is belangrijk in het licht van de eindtijd-profetieën, vanwege Israëls prominente rol in de eschatologie (leer over het einde der tijden) (Daniël 10:14; 11:41; Openbaring 11:8).

Hoewel we geen Bijbels bewijs hebben dat de hierboven vermelde zaken de vervulling zijn van specifieke eindtijd-profetieën, kunnen we wel zien dat veel van deze gebeurtenissen lijken op wat er in de Bijbel beschreven wordt. Hoe dan ook, we zijn opgedragen om op deze tekenen te letten, omdat Jezus zei dat de dag van de Heer – Zijn terugkeer voor Zijn eigen mensen – als een dief in de nacht zou komen (2 Petrus 3:10), dat wil zeggen onverwacht en onaangekondigd. “Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen” (Lukas 21:36).


Terug naar Nederlandse home page
Zijn er al enige aspecten van de eindtijd-profetie vervuld?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries