settings icon
share icon
Vraag

Is de Paus, of de volgende Paus, de antichrist?

Antwoord


Er wordt veel gespeculeerd over de identiteit van de antichrist. Een van de meest genoemde “slachtoffers” van deze speculaties is de Paus van de Rooms-katholieke Kerk. In de tijd van de Protestantse reformatie waren Maarten Luther en enkele andere hervormers ervan overtuigd dat de Paus van die tijd de antichrist was. Paus Johannes Paulus II werd regelmatig en tot zijn dood aangewezen als de antichrist. Ook zijn opvolgers vorm(d)en populaire doelwitten. Waarom is dat zo? Staat er iets in de Bijbel waaruit we kunnen concluderen dat de antichrist een Paus zal zijn?

De speculaties dat de Paus mogelijk de antichrist zou kunnen zijn, vinden hun oorsprong vooral in Openbaring 17:9. Het boosaardige systeem in de eindtijd wordt hier gesymboliseerd door een vrouw die op een beest zit. Openbaring 17:9 stelt: “Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit.” In de oudheid stond de stad Rome bekend als “de stad op zeven heuvels”, omdat de stad omringd wordt door zeven prominente heuvels. Men redeneert dat we daarom kunnen weten dat deze tekst op de een of andere manier verband houdt met Rome. En als het boosaardige systeem in de eindtijd verbonden is met Rome, dan is het geen grote gedachtesprong om ook een verband te leggen met de Rooms-katholieke Kerk, die in Rome gecentreerd is. Talrijke Bijbelse passages beschrijven een “antichrist” die in de eindtijd een “anti-Christus beweging” zal aanvoeren (Daniël 9:27; 2 Tessalonicenzen 2:3-4; Openbaring 13:5-8). Kortom: als het boosaardige systeem in de eindtijd gecentreerd is in Rome en door een individu wordt geleid, dan is de Paus een voor de hand liggende kandidaat.

Veel Bijbelwetenschappers zeggen echter dat de vrouw niet de Katholieke Kerk kan zijn en dat de zeven heuvels niet op Rome kunnen duiden. Zij wijzen erop dat Openbaring 17-18 duidelijk stelt dat de vrouw die op het beest zit de stad Babylon is (we kennen Babylon tegenwoordig onder een andere naam, namelijk Bagdad). Bovendien zegt vers 10 duidelijk dat de zeven heuvels een voorstelling zijn van zeven koningen, waarvan “er vijf zijn gevallen, een is er, de andere is nog niet gekomen”. Dit kan duidelijk geen verwijzing zijn naar de zeven heuvels van Rome. In plaats daarvan is het een verwijzing naar zeven wereldrijken die door zeven koningen bestuurd worden. Toen het boek Openbaring werd geschreven, waren er al vijf wereldrijken geweest – Egypte, Assyrië, Babylonië, Medo-Perzië en Griekenland – één wereldrijk bestond op dat moment (Rome), en één wereldrijk (dat van de antichrist) moest nog komen.

Wie de antichrist ook zal blijken te zijn, het belangrijkste is dat we gewaarschuwd zijn voor zijn komst en dat we hem en allen met zijn geest leren herkennen. 1 Johannes 4:2-3 vertelt ons hoe we de geest van de antichrist kunnen identificeren: “Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.” De Pausen hebben tot nu toe beleden dat Jezus Christus uit God is gekomen en dat Hij in het vlees is gekomen (zie 1 Johannes 4:2). Ook al zijn wij het op veel punten oneens met de Katholieke leer, toch is hun kijk op de Persoon van Jezus Christus Bijbels. Het is daarom moeilijk te geloven dat de Paus de antichrist zou zijn. Hoewel wij geloven dat een toekomstige Paus mogelijk de antichrist zou kunnen zijn, geeft de Bijbel ons niet voldoende informatie om hier dogmatisch over te zijn. Een toekomstige Paus zou de antichrist of misschien wel de valse profeet van de antichrist kunnen zijn (Openbaring 13:11-17). Als dat zo is, dan zal deze toekomstige Paus zichzelf duidelijk herkenbaar maken door te ontkennen dat Jezus in het vlees en uit God is gekomen.Terug naar Nederlandse home page

Is de Paus, of de volgende Paus, de antichrist?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries