settings icon
share icon
Vraag

Wat bedoelde Jezus toen Hij een overvloedig leven beloofde?

Antwoord


Kinderen opgeven ter adoptie kan een liefdevol alternatief zijn voor ouders die om verscheidene redenen niet in staat zijn voor hun eigen kinderen te zorgen. Het kan ook een antwoord zijn op het gebed van vele stellen die niet in staat zijn om zelf kinderen te krijgen. Adoptie is voor sommigen een roeping voor het vergroten van hun invloed door het uitbreiden van hun gezin met kinderen die niet (biologisch gezien) van henzelf zijn. Door de Schrift klinkt een positief geluid richting adoptie.

In Johannes 10:10 zei Jezus: "Maar een dief komt alleen maar om te stelen en te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed." In tegenstelling tot een dief komt Jezus niet met zelfzuchtige motieven. Hij komt om te geven, niet om te krijgen. Hij komt zodat mensen een leven met Hem kunnen hebben dat zinvol, doelgericht, vreugdevol en eeuwig is. We ontvangen dit overvloedige leven op het moment dat we Hem als onze Redder aannemen.

Het woord "overvloedig" in het Grieks is perisson, wat de volgende betekenissen heeft: "uitzonderlijk, zeer hoog, onmetelijk, meer, overdadig, een hoeveelheid zó overvloedig dat deze aanzienlijk meer is dan wat men zou verwachten". Kortom, Jezus belooft ons een leven dat veel beter is dan we ons ooit zouden kunnen voorstellen. Dit idee doet ons denken aan 1 Korintiërs 2:9: "Niemand heeft ooit zoiets gezien. En niemand heeft ooit zoiets gehoord. Geen mens heeft ooit zoiets kunnen bedenken. Maar zó is Gods plan voor de mensen die van Hem houden." De apostel Paulus vertelt ons dat God in staat is om eindeloos veel meer te doen dan wat wij kunnen bidden of bedenken. Hij doet dat met zijn kracht, een kracht die in ons werkt als wij bij Hem horen (Efeziërs 3:20).

Voordat we gaan dromen van luxehuizen, dure auto's, een cruise rond de wereld en meer geld op onze bankrekening dan we kunnen uitgeven, moeten we even een stapje terugzetten en nadenken over wat Jezus ons leert over dit overvloedige leven. De Bijbel vertelt ons dat weelde, aanzien, positie en macht in deze wereld niet Gods prioriteiten voor ons zijn (1 Korintiërs 1:26-29). Op het gebied van economische, academische en sociale status komen de meeste christenen niet uit bevoorrechte bevolkingsklassen. Het mag daarom duidelijk zijn dat een overvloedig leven niet bestaat uit een overvloed aan stoffelijke eigendommen. Als dat het geval was, dan zou Jezus de rijkste van alle mensen zijn geweest. Maar juist het tegenovergestelde is waar (Matteüs 8:20).

Het overvloedige leven is het eeuwige leven; een leven dat begint op het moment waarop we naar Christus komen en Hem aannemen als Redder, en het zal tot in alle eeuwigheid voortduren. De Bijbelse definitie van leven — in het bijzonder het eeuwige leven — wordt door Jezus zelf gegeven: "Het eeuwige leven is dat de mensen U kennen, de enige echte God, en Jezus Christus die U heeft gestuurd" (Johannes 17:3). Deze definitie heeft het helemaal niet over hoge leeftijden, gezondheid, welvaart, gezin of beroep. Sterker nog: het enige wat er genoemd wordt is de kennis van God, wat de sleutel is tot een werkelijk overvloedig leven.

Wat is het overvloedige leven? Allereerst is de overvloed een geestelijke, en geen materiële, overvloed. God maakt zich feitelijk niet zo druk om de materiële omstandigheden van ons leven. Hij verzekert ons dat we ons niet druk hoeven te maken over wat we zullen eten of dragen (Matteüs 6:25-34; Filippenzen 4:19). Materiële zegens kunnen al dan niet deel uitmaken van een leven dat zich op God richt; rijkdom of armoede zijn geen van beide een indicator van onze relatie met God. Salomo had alle materiële zegeningen die een mens ook maar zou kunnen hebben, maar ontdekte dat al die dingen zinloos waren (Prediker 5:10-16). Paulus daarentegen was tevreden onder alle omstandigheden waar hij mee te maken had (Filippenzen 4:11-12).

Op de tweede plaats wordt het eeuwige leven, het leven waar een christen zich werkelijk op concentreert, niet bepaald door de duur van ons leven op aarde, maar door een relatie met God. Dit is de reden dat de Bijbel zegt dat we al eeuwig leven hebben, zodra we tot bekering zijn gekomen en het geschenk van de Heilige Geest hebben ontvangen (1 Johannes 5:11-13), al hebben we natuurlijk niet meteen de volledige omvang daarvan. Maar, een lang leven op aarde staat niet gelijk aan een overvloedig leven.

Tenslotte gaat het er in het leven van christenen om "dat jullie geestelijk groeien, en dat jullie onze Heer en Redder, Jezus Christus, steeds beter leren kennen" (2 Petrus 3:18). Dit laat zien dat het overvloedige leven een voortdurend proces is van leren, toepassen en groeien, maar ook van falen, herstellen, volhouden en overwinnen, omdat het in onze huidige toestand is "alsof we in een beslagen spiegel kijken en niet precies weten wat we zien" (1 Korintiërs 13:12). Ooit zullen we God in de ogen kijken en zullen we Hem werkelijk kennen, net zoals Hij ons werkelijk kent (1 Korintiërs 13:12). We zullen geen strijd meer voeren tegen zonde en twijfels. Dit zal het ultieme, volbrachte overvloedige leven zijn.

Hoewel we van nature verlangen naar materiële zaken, moeten wij als christenen ons perspectief op het leven revolutioneren (Romeinen 12:2). Net zoals we nieuwe scheppingen worden wanneer we Christus aanvaarden (2 Korintiërs 5:17), zo moet ook ons begrip van het woord "overvloedig" getransformeerd worden. Een werkelijk overvloedig leven bestaat uit een overvloed aan liefde, vrede en de andere vruchten van de Geest (Galaten 5:22-23), niet een overvloed aan "dingen". Het is een leven dat eeuwig is. Daarom zijn we geïnteresseerd in eeuwige dingen in plaats van temporele dingen. Paulus spoort ons als volgt aan: "Geef de hemelse dingen de eerste plaats in je leven, en niet de aardse dingen. Want jullie zijn al dood wat de aardse dingen betreft. Jullie nieuwe leven is nu met Christus in God verborgen" (Kolossenzen 3:2-3).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat bedoelde Jezus toen Hij een overvloedig leven beloofde?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries