settings icon
share icon
Vraag

Zal de opname voor, tijdens of na de verdrukking plaatsvinden?

Antwoord


Het moment van de opname, relatief ten opzichte van de verdrukking, is tegenwoordig één van de meest controversiële onderwerpen in de kerk. De drie belangrijkste standpunten zijn pre-tribulationistisch (dat wil zeggen: de opname vindt plaats vóór de verdrukking), mid-tribulationistisch (de opname vindt plaats tijdens de verdrukking), en post-tribulationistisch (de opname vindt plaats aan het eind van de verdrukking). Een vierde standpunt, dat ook wel bekend staat als de “pre-toorn” opname, is een variatie op het mid-tribulationistische standpunt.

Op de eerste plaats is het belangrijk om het doel van de verdrukking te herkennen. Volgens Daniël 9:27 is er een zeventigste “week” (van 7 jaar) die nog moet aanbreken. De volledige profetie van Daniël over de zeventig weken (Daniël 9:20-27) gaat over de staat Israël. Het is een periode in de geschiedenis waarin God Zijn aandacht vooral op Israël vestigt. De zeventigste week, de verdrukking, moet daarom ook een tijd zijn waarin God zich specifiek met Israël bezighoudt. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs aangeeft dat de gemeente niet eveneens aanwezig zou kunnen zijn, roept dit wel twijfels op over de vraag of het wel noodzakelijk is dat de gemeente in die tijd op de aarde is.

De belangrijkste passage in de Schriftteksten over de opname is te vinden in 1 Tessalonicenzen 4:13-18. Deze passage stelt dat alle gelovigen, samen met alle gelovigen die reeds gestorven zijn, de Heer Jezus in de lucht zullen ontmoeten en voor altijd bij Hem zullen zijn. De opname is Gods verwijdering van al Zijn mensen van de aarde. Enkele verzen later in 5:9 zegt Paulus: “Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus.” Het boek Openbaring, dat voornamelijk gaat over de tijdsperiode van de verdrukking, is een profetische boodschap over de uitstorting van Gods toorn over de aarde tijdens de verdrukking. Het zou niet erg consequent zijn als God de gelovigen belooft dat zij Zijn toorn niet hoeven te ondergaan en hen dan toch tijdens de verdrukking op de aarde laat. Gods belofte dat hij gelovigen zal sparen van deze toorn, vlak nadat Hij belooft dat Hij Zijn mensen van de aarde zal verwijderen, lijkt deze twee gebeurtenissen met elkaar te verbinden.

Een andere cruciale passage over het moment van de opname is Openbaring 3:10. Hier belooft Christus dat hij de gelovigen zal verlossen “uit de ure van de beproeving” wanneer dit op de aarde zal aanbreken (Statenvertaling). Dit zou twee dingen kunnen betekenen: (1) Christus zal gelovigen beschermen te midden van hun beproevingen, of (2) Christus zal de gelovigen deze beproevingen besparen. Beide zijn geldige vertalingen van het Griekse woord dat zegt dat zij “uit” hun beproevingen zullen worden gered. Maar het is belangrijk dat we inzien wat de gelovigen precies beloofd wordt over datgene “waaruit” zij zullen worden gered. Het is niet alleen de verdrukking, maar “de tijd” of “de ure” van de beproeving (verdrukking). Christus belooft dat Hij de gelovigen zal redden uit de tijdsperiode waarin de beproevingen plaatsvinden, en dat is de verdrukking. Het doel van de verdrukking, het doel van de opname, de betekenis van 1 Tessalonicenzen 5:9 en de uitlegging van Openbaring 3:10 geven ons allemaal een duidelijke ondersteuning van het idee van de pre-tribulationistische opname. Als de Bijbel letterlijk en consequent geïnterpreteerd wordt, dan is het standpunt van de pre-tribulationistische opname Bijbels gezien de meest consequente interpretatie.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Zal de opname voor, tijdens of na de verdrukking plaatsvinden?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries