settings icon
share icon
Vraag

Hoe kan ik leren om op God te vertrouwen?

Antwoord


We kunnen niet vertrouwen op iemand die we niet kennen. Dat is dus de sleutel tot het leren vertrouwen op God. Wanneer iemand zegt: "Vertrouw maar op mij", dan zijn er twee mogelijke reacties. We kunnen zeggen: "Ja, ik vertrouw op je", of: "Waarom zou ik op jou vertrouwen?" In het geval van God kunnen we Hem op een heel natuurlijke wijze volgen als we begrijpen waarom we op Hem kunnen vertrouwen.

De belangrijkste reden waarom we op God kunnen vertrouwen, is dat Hij ons vertrouwen waardig is. In tegenstelling tot mensen liegt Hij nooit en Hij laat het nooit na om zijn beloften na te komen. "God is niet zoals de mensen. Mensen liegen, maar God liegt nooit. Mensen veranderen van gedachten, maar God doet altijd wat Hij zegt... Hij houdt Zich altijd aan wat Hij heeft beloofd..." (Numeri 23:19; Psalm 89:35). In tegenstelling tot mensen heeft Hij de macht om te volbrengen wat Hij heeft gepland en tot doel heeft. Jesaja 14:24 vertelt ons: "Ik zweer dat Ik zal doen wat Ik van plan was. Zoals Ik het heb besloten, zo zal het ook gebeuren, zegt de Heer van de hemelse legers." Daarnaast zijn zijn plannen perfect, heilig en rechtvaardig, en we weten dat Hij "alles ten goede zal gebruiken voor de mensen die van Hem houden en die Hij volgens zijn plan geroepen heeft om bij Hem te horen" (Romeinen 8:28). Als wij ernaar streven om God te leren kennen via zijn Woord, dan zullen we zien dat Hij ons vertrouwen waardig is, en dat ons vertrouwen in Hem dagelijks zal groeien. Hem kennen is Hem vertrouwen.

We kunnen leren om op God te vertrouwen als we zien dat Hij al bewezen heeft dat Hij betrouwbaar is in ons eigen leven en in de levens van andere mensen. In 1 Koningen 8:56 lezen we: "Prijs de Heer! Hij heeft zijn volk Israël rust gegeven, zoals Hij heeft beloofd. Hij heeft alles gedaan wat Hij had beloofd door zijn dienaar Mozes." De beschrijving van Gods beloften kunnen we allemaal in zijn Woord lezen, net als de volbrenging van die beloften. De beschreven gebeurtenissen worden bevestigd door historische documenten en getuigen van Gods trouw aan zijn mensen. Elke christen kan persoonlijk getuigen van Gods betrouwbaarheid wanneer we zijn werk in ons leven bekijken, waarin Hij zijn beloften volbrengt om onze ziel te redden, ons te gebruiken voor zijn doeleinden (Efeziërs 2:8-10) en ons troost schenkt met de vrede die het verstand te boven gaat, terwijl we de hardloopwedstrijd lopen die Hij voor ons heeft uitgestippeld (Filippenzen 4:6-7; Hebreeën 12:1). Hoe meer we zijn genade, trouw en goedheid ervaren, hoe meer we op Hem zullen vertrouwen (Psalm 100:5; Jesaja 25:1).

Een derde reden om op God te vertrouwen is dat we werkelijk geen enkel redelijk alternatief hebben. Zouden we op onszelf of andere mensen moeten vertrouwen die zondig en onvoorspelbaar zijn, beperkte wijsheid hebben, en regelmatig verkeerde keuzes maken en beslissingen nemen die op emoties zijn gestoeld? Of vertrouwen we op de volkomen wijze, alwetende, almachtige, genadige, barmhartige, liefdevolle God die goede bedoelingen voor ons heeft? De keuze zou glashelder moeten zijn, maar we falen om op God te vertrouwen omdat we Hem niet kennen. Zoals eerder gezegd kunnen we niet vertrouwen op iemand die feitelijk een vreemdeling voor ons is, maar dat kan gemakkelijk verholpen worden. God heeft het voor ons niet moeilijk gemaakt om Hem te vinden of te kennen. Alles wat we over God moeten weten heeft Hij genadig voor ons beschikbaar gemaakt in de Bijbel, zijn heilige Woord voor zijn mensen. God kennen is op God vertrouwen.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Hoe kan ik leren om op God te vertrouwen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries