settings icon
share icon
Vraag

Hoe kan ik meer op Christus lijken?

Antwoord


Elke gelovige heeft het verlangen om meer op Christus te lijken en het is heel bemoedigend te weten dat God datzelfde verlangen voor ons heeft. De Bijbel zegt zelfs dat God "de bedoeling [had] dat die mensen [gelovigen] op zijn Zoon zouden gaan lijken" (Romeinen 8:29). Ons naar de gelijkenis van Christus vormen is Gods werk en Hij zal dat werk ook voltooien (Filippenzen 1:6).

Maar het feit dat God ons zal transformeren tot de gelijkenis van Christus betekent niet dat we nu maar fijn op ons gemak achterover kunnen leunen. Dit proces vereist namelijk onze bereidwilligheid en onze samenwerking met de Heilige Geest. Meer als Christus worden vereist zowel goddelijke kracht als menselijke verantwoordelijkheid.

Er zijn drie dingen die bijdragen aan onze groei naar een grotere gelijkenis met Christus: onze overgave aan God, onze bevrijding van de zonde en onze geestelijke groei.

1) Meer als Christus worden is het gevolg van een overgave aan God. In Romeinen 12:1-2 lezen we dat aanbidding samenhangt met een volledige persoonlijke toewijding aan God. Wij geven Hem onze lichamen vrijwillig als "levende offers", en dan worden onze gedachten vernieuwd en getransformeerd.

Toen Jezus zei: "Volg mij", liet Levi zijn geldtafels onmiddellijk achter (Markus 2:14); op eenzelfde manier geven wij alles op om de Heer te volgen. Zoals Johannes de Doper zei: "Híj moet steeds belangrijker worden, en ík moet steeds minder belangrijk worden" (Johannes 3:30). Zo kunnen we ons steeds meer richten op Jezus en zijn heerlijkheid, en onszelf verliezen in zijn wil.

2) Meer als Christus worden is het gevolg van onze bevrijding van de zonde. Omdat Jezus een zondeloos leven leidde, zullen we meer als Christus worden, naarmate we onszelf als "dood voor de zonde" beschouwen (Romeinen 6:11) en een rein leven leiden. Wanneer we onszelf aan God opofferen, is de zonde niet langer onze meester en worden we duidelijker geïdentificeerd met Christus (Romeinen 6:1-14).

Jezus nodigde ons uit om Hem te volgen en we hebben zijn voorbeeld wat betreft gehoorzaamheid (Johannes 15:10), offerende liefde (Johannes 15:12-13) en volhardend lijden (1 Petrus 2:19-23). We hebben ook het voorbeeld van de apostelen, die Christus nabootsten en zo ons voorbeeld waren (1 Korintiërs 11:1).

We hebben goddelijke hulp bij het indammen van de zonde in onze levens: prijs de Heer voor het Woord van God (Psalm 119:11), de voorspraak van Christus (Romeinen 8:34; Hebreeën 7:25) en de kracht van de Geest die in ons huist (Romeinen 8:4; Galaten 5:16)!

3) Meer als Christus worden is het gevolg van onze christelijke groei. Wanneer we nog maar pas gered zijn, zijn we nog onvolwassen in wijsheid en kennis en hebben we nog maar weinig ervaring op het gebied van genade en liefde. Maar dan beginnen we te groeien. Op al deze gebieden worden we sterker — en meer als Christus. "Zorg ervoor dat jullie geestelijk groeien, en dat jullie onze Heer en Redder, Jezus Christus, steeds beter leren kennen" (2 Petrus 3:18). "Ik bid ook dat de Heer jullie zal helpen om steeds meer van elkaar en van de andere mensen te houden." (1 Tessalonicenzen 3:12)

Op dit moment werkt God in ons: "We zijn als spiegels die steeds meer de stralende macht en majesteit van de Heer weerspiegelen. Want we gaan steeds meer op Christus lijken" (2 Korintiërs 3:18). Ooit zal dat proces voltooid zijn: "Maar we weten dit: als Hij komt, zullen we zijn zoals Hij. Dan zullen we Hem zien zoals Hij werkelijk is" (1 Johannes 3:2). De belofte dat we in de toekomst helemaal als Christus zullen zijn, is op zich al motivatie om nu al meer als Hem te worden: "Als je Hem verwacht, ga je op een zuivere manier leven, net zoals Hij Zelf zuiver is." (1 Johannes 3:3)

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Hoe kan ik meer op Christus lijken?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries