settings icon
share icon
Vraag

Hoe kan ik een hechtere band met God ontwikkelen?

Antwoord


Een hechtere band met God ontwikkelen is een bewonderenswaardig doel. Het weerspiegelt een hart dat werkelijk wedergeboren is, want alleen mensen die "in Christus" zijn verlangen naar een nauwere relatie met God. We moeten daarnaast begrijpen dat we in dit leven nooit zo dicht bij God zullen zijn als we zouden kunnen zijn of als we wensen te zijn. De reden is dat de zonde in ons leven nog steeds de kop opsteekt. Dit is geen gebrek van God, maar van onszelf; onze zonden blijven een barrière tussen ons en de volkomen omgang met God die pas gerealiseerd zal worden wanneer we ons in zijn heerlijkheid bevinden.

Het is moeilijk voor te stellen dat een mens in dit leven een hechtere band met God zou kunnen hebben dan de apostel Paulus. Maar zelfs hij verlangde naar een nog hechtere band: "Ja, ik vind het nu allemaal waardeloos, omdat niets zo kostbaar is als het kennen van mijn Heer Jezus Christus. Voor Hem heb ik het allemaal als troep weggegooid, om Christus te kunnen ontvangen. Want dan zou ik vrijgesproken worden van schuld. Niet doordat ik mij zo goed aan de Joodse wet gehouden had. Maar door mijn geloof in Christus" (Filippenzen 3:8-9). Ongeacht hoe onze relatie met Christus er vandaag uitziet, onze band met Hem kan altijd nog hechter worden en zelfs wanneer we verheerlijkt in de hemel zullen verblijven, zullen we nog een eeuwigheid hebben om te groeien in onze relatie met de Heer.

Er zijn vijf belangrijke dingen die we kunnen doen om een hechtere band met God te ontwikkelen.

Het eerste wat we kunnen doen om een hechtere band met God te hebben, is dat we er een dagelijkse gewoonte van kunnen maken om onze zonden aan Hem te bekennen. Als zonde een barrière is voor onze relatie met God, dan zal een bekentenis die barrière verwijderen. Wanneer we onze zonden aan God bekennen, dan belooft Hij dat Hij ons zal vergeven (1 Johannes 1:9) en vergeving is wat een gespannen relatie zal herstellen. We moeten in gedachten houden dat een bekentenis meer is dan gewoon zeggen: "God, ik heb spijt van mijn zonde". Het is de oprechte boetvaardigheid van iemand die inziet dat zijn zonde een belediging is van onze heilige God. Het is de belijdenis van iemand die zich realiseert dat zijn zonde datgene is wat Jezus Christus aan het kruis heeft geslagen. Het is de uitroep van de belastinginner in Lukas 18 die zei: "God, vergeef mij alstublieft de slechte dingen die ik heb gedaan!" Zoals koning David schreef: "Het offer waar U naar verlangt, is, dat ik werkelijk spijt heb van wat ik heb gedaan. U stuurt nooit iemand weg die werkelijk spijt heeft." (Psalmen 51:19)

Het tweede wat we kunnen doen om een hechtere relatie met God te ontwikkelen, is dat we luisteren wanneer God spreekt. Veel mensen zijn vandaag de dag op zoek naar een soort bovennatuurlijke ervaring wanneer ze Gods stem willen horen, maar de apostel Petrus spoort ons aan dat we "goed op hun [de profeten van vroeger] woorden letten. Want ze zijn de waarheid. Hun woorden geven licht in jullie hart, net zoals een brandende lamp licht geeft op een donkere plaats. Het licht schijnt daar, totdat de dag aanbreekt en de morgenster in jullie hart opgaat" (2 Petrus 1:19). Dat "profetische woord, dat vast en zeker is", is de Bijbel. In de Bijbel "horen" we hoe God tot ons spreekt. De Schriftteksten zijn door de Heilige Geest ingegeven en kan "de mensen iets leren, hen beschermen tegen verkeerd onderwijs over het geloof en hen opvoeden tot een leven zoals God het wil" (2 Timoteüs 3:16-17). Als we dus een nauwere relatie met God willen, moeten we zijn Woord regelmatig lezen. Wanneer we dat doen, "luisteren" we naar God terwijl Hij door zijn Geest spreekt, die het Woord voor ons duidelijk maakt.

Het derde wat we kunnen doen om een hechtere band met God te hebben, is dat we in gebed met Hem praten. God spreekt tot ons wanneer we de Bijbel lezen; wij spreken tot God wanneer we tot Hem bidden. De evangelies laten ons zien dat Jezus zich vaak terugtrok om met zijn Vader in gesprek samen te zijn. Gebed is meer dan een manier om God te vragen om dingen die we willen of nodig hebben. Denk eens aan het modelgebed dat Jezus zijn discipelen in Matteüs 6:9-13 aanreikt. De eerste drie verzoeken in dat gebed zijn tot God gericht (laten alle mensen diep ontzag voor U krijgen, laat uw Koninkrijk komen, laat op aarde worden gedaan wat Ú wil, net zoals in de hemel wordt gedaan wat U wil). De laatste drie verzoeken zijn dingen die we pas van God vragen nadat we eerst zorgdragen voor die eerste drie dingen (geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben, vergeef ons wat we verkeerd doen, net zoals wij ook de mensen vergeven die verkeerd tegen óns doen, en stel ons niet op de proef, maar red ons van het kwaad). Nog iets anders wat we kunnen doen om ons gebedsleven nieuw leven in te blazen is het lezen van de psalmen. Een groot aantal psalmen zijn oprechte uitroepen tot God. In de psalmen zien we aanbidding, berouw, dankzegging en smeekbeden, die door God zijn ingegeven en dus op een goddelijke manier voor ons model staan.

Het vierde wat we kunnen doen om een hechtere band met God te hebben, is dat we een lichaam van gelovigen vinden met wie we samen regelmatig kunnen aanbidden. Dit is een cruciaal onderdeel van onze geestelijke groei. Te vaak beschouwen we de kerk met een "wat zit er voor mij in?" mentaliteit. We nemen niet vaak genoeg de tijd om ons hart en verstand voor te bereiden op aanbidding. Ook in dit geval geven de psalmen ons vele voorbeelden, in dit geval voorbeelden van hoe God zijn mensen oproept om de Heer te komen aanbidden (bijvoorbeeld, Psalmen 95:1-2). God nodigt ons uit, gebiedt ons, om in zijn tegenwoordigheid te komen om Hem te aanbidden. Hoe kunnen wij, zijn volk, zijn oproep negeren? Niet alleen geeft regelmatig kerkbezoek ons de gelegenheid om tot de Heer te komen en Hem te aanbidden, maar het geeft ons ook de gelegenheid om met Gods volk in gemeenschap samen te komen. Wanneer we in het huis van de Heer samenkomen om elkaar te ontmoeten en Hem te aanbidden, zullen we ongetwijfeld dichter tot de Heer groeien.

Tenslotte is een hechtere band met God gebouwd op een gehoorzaam leven. Jezus zei in de bovenkamer tegen zijn leerlingen: "Iemand die van Mij houdt, zal doen wat Ik zeg" (Johannes 14:23). Jakobus zegt dat als we ons in gehoorzaamheid aan God onderwerpen, de duivel weerstaan en naar God toe komen, dat Hij dan dichter bij ons zal zijn (Jakobus 4:7-8). En Paulus vertelt ons in het boek Romeinen dat onze gehoorzaamheid een "levend offer" van dankbaarheid aan God is (Romeinen 12:1). We moeten in gedachten houden dat alle Bijbelse aansporingen tot gehoorzaamheid worden voorgesteld als een reactie van onze zijde op de genade die we van God hebben ontvangen bij onze verlossing. We kunnen verlossing niet verdienen met gehoorzaamheid, maar gehoorzaamheid is de manier waarop we onze liefde en dankbaarheid aan God tonen.

Kortom, door middel van belijdenis, Bijbelstudie, gebed, regelmatig kerkbezoek en gehoorzaamheid kunnen we een hechtere band met God ontwikkelen. Het lijkt heel eenvoudig, misschien wel simplistisch. Meer denk eens na over de volgende vraag: hoe kunnen we een hechtere band met andere mensen ontwikkelen? We kunnen tijd uittrekken om met hen in gesprek te gaan, onze harten voor hen te openen en tegelijkertijd naar hen te luisteren. We geven het toe wanneer we hen verkeerd behandeld hebben en vragen hen dan om vergeving. We proberen hen eerlijk te behandelen en offeren onze zelfzuchtige verlangens op om in hun behoeften te voorzien. Dat verschilt eigenlijk helemaal niet zo veel van onze relatie met onze hemelse Vader.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Hoe kan ik een hechtere band met God ontwikkelen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries