settings icon
share icon
Vraag

Wat is geestelijke groei?

Antwoord


Geestelijke groei is het proces waarin wij steeds meer op Jezus Christus gaan lijken. Wanneer we ons geloof in Jezus stellen, dan begint de Heilige Geest met een proces waarin we steeds meer als Jezus worden gemaakt en zo steeds meer op Zijn evenbeeld gaan lijken. Geestelijke groei wordt misschien wel het best beschreven in 2 Petrus 1:3-8, waarin ons wordt verteld dat Hij ons “ alles [heeft] geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar.”

In Galaten 5:19-23 lezen we twee verschillende opsommingen. Galaten 5:19-21 noemt de “handelingen van het vlees”. Dit waren de kenmerken van onze levens voordat we voor onze redding op Christus vertrouwden. De “handelingen van het vlees” zijn die activiteiten waarvoor we berouw moeten tonen, die we moeten belijden en die we met Gods hulp moeten zien te overwinnen. Wanneer we geestelijk groeien, dan zullen steeds minder van deze “handelingen van het vlees“ in onze levens zichtbaar zijn. De tweede lijst geeft ons de “vruchten van de Geest“ (Galaten 5:22-23). Dit zijn onze huidige karakteristieken, nu we de verlossing in Jezus Christus hebben ervaren. Geestelijke groei betekent dat de vruchten van de Geest steeds zichtbaarder worden in het leven van een gelovige.

Wanneer die transformatie van de verlossing plaatsvindt, begint de geestelijke groei. De Heilige Geest huist in ons (Johannes 14:16-17). Wij zijn nieuwe scheppingen in Christus (2 Korintiërs 5:17). De oude aard is vervangen door een nieuwe aard (Romeinen hoofdstukken 6-7). Geestelijke groei is een levenslang proces dat plaatsvindt wanneer we Gods Woord bestuderen en toepassen (2 Timoteüs 3:16-17) en door de Geest worden geleid (Galaten 5:16-26). Als wij naar geestelijke groei streven, dan kunnen we tot God bidden en Hem om de wijsheid vragen op die gebieden waarop Hij ons wil laten groeien. We kunnen God vragen om ons geloof in Hem en onze kennis over Hem te doen toenemen. Het is Gods wens dat wij geestelijk groeien. God heeft ons alles gegeven wat wij nodig hebben om een geestelijke groei te ervaren. Met de hulp van de Heilige Geest kunnen wij zonden steeds meer overwinnen en geleidelijk steeds meer lijken op onze Redder, de Heer Jezus Christus.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is geestelijke groei?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries