settings icon
share icon
Vraag

Geestelijke bolwerken — wat is de Bijbelse kijk?

Antwoord


Het woord bolwerken komen we in het Nieuwe Testament één keer tegen. Paulus gebruikt het in metaforische zin om de geestelijke strijd van de christen te beschrijven: "Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken" (2 Korintiërs 10:3-4, HSV). Deze passage toont ons de volgende feiten over onze oorlogvoering:

1) Onze strijd wordt anders gepland dan de manier waarop deze wereld strijdt; het gaat ons niet om aardse strategieën.

2) Onze wapens zijn niet stoffelijk, omdat onze oorlog geestelijk van aard is. In plaats van geweren en tanks bestaan onze wapens uit "de wapenrusting van God", namelijk "om je heupen de waarheid als een riem. Trek rechtvaardigheid aan als een pantser. Wees bereid om het goede nieuws van de vrede met God aan de mensen te brengen. Dat zijn je schoenen. Houd vooral vast aan het geloof. Je geloof is je schild. Houd dat schild omhoog zodat je alle brandende pijlen kan uitdoven die de duivel op je afschiet. Zet de helm van je redding op je hoofd. Neem het zwaard van de Geest in je hand. Dat is het woord van God." (Efeziërs 6:14-17)

3) Onze kracht komt alleen van God.

4) Gods plan is het slopen van geestelijke bolwerken.

Wat zijn dan deze "bolwerken" of "vestingen" waarmee wij te kampen hebben? In het volgende vers legt Paulus de metafoor uit: "Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus" (2 Korintiërs 10:5, HSV). De "redeneringen" zijn de filosofieën, argumenten en concepten van de wereld. De "hoogten" hebben te maken met alles wat hoogmoedig, op de mens gericht en zelfverzekerd is.

Het plaatje ziet er als volgt uit: de christen, met zijn geestelijke wapenrusting bekleed, gaat op pad om de wereld voor Christus te "veroveren", maar al snel komt hij obstakels tegen. De vijand heeft versterkte garnizoenen gebouwd om de Waarheid te bestrijden en Gods verlossende plan tegen te werken. Er is de vesting die bestaat uit menselijke redeneringen, versterkt met een groot aantal subtiele argumenten en voorgewende logica. Dan is er het kasteel van de hartstocht, met vurige kantelen die verdedigd worden door begeerte, genot en hebzucht. En dan is er de toren van de hoogmoed, waarin het menselijke hart op de troon zit en zich verheugt over zijn eigen uitmuntendheid en de gedachte dat hij niets of niemand nodig heeft.

De vijand heeft zich diep ingegraven; deze bolwerken worden al duizenden jaren streng bewaakt en vormen een krachtig verzet tegen de Waarheid. Maar de christelijke strijder wordt hier niet door afgeschrikt. Met de wapens die God voor hem uitgekozen heeft, valt hij de bolwerken aan. Door de wonderbaarlijke kracht van Christus wordt er een bres geslagen in de muren en worden de bastions van de zonde en verkeerde gedachten met de grond gelijk gemaakt. De overwinnaar stapt de ruïnes binnen en maakt als het ware krijgsgevangenen van elke valse theorie en elke menselijke filosofie die zich ooit heel hoogmoedig onafhankelijk had verklaard van God.

Als dit een beetje klinkt als de strijd om Jericho die Jozua voerde, dan heb je gelijk. Dat verhaal is een geweldige illustratie van een geestelijke waarheid (Jozua 6)!

We zullen niet alleen weerstand ervaren wanneer we het evangelie verkondigen. We kunnen ook demonische bolwerken tegenkomen in ons eigen leven, ons eigen gezin, en zelfs onze eigen gemeente. Ieder die ooit gestreden heeft met een verslaving, geworsteld heeft met hoogmoed, of zich heeft beziggehouden "met de dingen waar jonge mensen over het algemeen naar verlangen" (2 Timoteüs 2:22), weet dat zonde, een gebrek aan geloof en een wereldse kijk op het leven daadwerkelijk "bolwerken" zijn.

De Heer bouwt zijn Gemeente, en "de machten van het dodenrijk zullen de gemeente niet kunnen tegenhouden" (Matteüs 16:18). Wat wij nodig hebben zijn christelijke soldaten, die zich volledig hebben overgegeven aan de wil van de Heer van de hemelse legers, en die de geestelijke wapens zullen oppakken die Hij ons aanlevert. "Sommige mensen vertrouwen op strijdwagens, andere mensen op paarden. Maar wíj vertrouwen op onze Heer God." (Psalm 20:8)

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Geestelijke bolwerken — wat is de Bijbelse kijk?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries